Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Verpleegkundige functies in de maatschappelijke gezondheidszorg

Auteurs : Joke Leemhuis, Marijke Wigboldus, Rachel van Wijngaarden

Gepubliceerd in: Maatschappelijke gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De verpleegkundige vervult een belangrijke rol binnen de maatschappelijke gezondheidszorg. Ze verleent kwalitatief hoogwaardige zorg, coördineert de zorg en werkt samen met andere disciplines. Dit vereist meerdere competenties die gebaseerd zijn op de deskundigheid van de verpleegkundige, zoals beschreven in de wet BIG. In de inleiding komt dit deel van de wet BIG aan de orde en beschrijven we de rollen en competenties volgens de CanMeds-systematiek. De CanMeds vormen ook het uitgangspunt voor beroepsverenigingen bij het maken van de beroepsprofielen.
Elke sector binnen de MGZ heeft zijn eigen verpleegkundige. In dit hoofdstuk komen die aan bod: de sociaal-verpleegkundige in de publieke gezondheidszorg; de praktijkverpleegkundige in de eerste lijn, de wijkverpleegkundige in de thuiszorg, de transferverpleegkundige in de transmurale zorg en de arboverpleegkundige in de arbozorg.
Literatuur
go back to reference Berg, M. van den, & Bakker, D. de (2003). Introductie praktijkondersteuning op HBO niveau in de huisartsenpraktijk in Nederland. Utrecht: NIVEL. Berg, M. van den, & Bakker, D. de (2003). Introductie praktijkondersteuning op HBO niveau in de huisartsenpraktijk in Nederland. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Blok J. de, & Pool, A. (2010). Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers Blok J. de, & Pool, A. (2010). Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers
go back to reference Bolle, F., & Bont, M. de (2010). Op één lijn komen, Visie op de rol van verpleegkundigen in de eerstelijnszorg. V & VN december. Bolle, F., & Bont, M. de (2010). Op één lijn komen, Visie op de rol van verpleegkundigen in de eerstelijnszorg. V & VN december.
go back to reference Bont, M. de, Schoonhoven, K. van, Haastert, C. van, & Zijderveld C. (2011). Versterken van verpleging thuis. Naar een Basisvoorziening Wijkverpleging. Utrecht: NPCF en V & VN. Bont, M. de, Schoonhoven, K. van, Haastert, C. van, & Zijderveld C. (2011). Versterken van verpleging thuis. Naar een Basisvoorziening Wijkverpleging. Utrecht: NPCF en V & VN.
go back to reference Bont, M. de, Haaren, E. van, Rosendal, H., & Wigboldus M. (2012). Expertisegebied Wijkverpleging. Utrecht: V & VN. Bont, M. de, Haaren, E. van, Rosendal, H., & Wigboldus M. (2012). Expertisegebied Wijkverpleging. Utrecht: V & VN.
go back to reference Boot, J.M.D. (2013). Organisatie van de gezondheidszorg (12e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Boot, J.M.D. (2013). Organisatie van de gezondheidszorg (12e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Brugge, A., Helsloot, R.S.M. ter, & Veld, C.J. in ‘t (2006). Ruim baan voor de praktijkverpleegkundige. Medisch contact, 3(61), 9. Brugge, A., Helsloot, R.S.M. ter, & Veld, C.J. in ‘t (2006). Ruim baan voor de praktijkverpleegkundige. Medisch contact, 3(61), 9.
go back to reference Erkens, C.G.M. (KNCV), & Busch, M.C.M. (RIVM) (2012). Tuberculose: Hoe zijn preventie en zorg georganiseerd? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM. Erkens, C.G.M. (KNCV), & Busch, M.C.M. (RIVM) (2012). Tuberculose: Hoe zijn preventie en zorg georganiseerd? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Eysink P.E.D., & Poos M.J.J.C. (2009). Openbare geestelijke gezondheidszorg. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Toolkit regionale VTV. Bilthoven: RIVM. Eysink P.E.D., & Poos M.J.J.C. (2009). Openbare geestelijke gezondheidszorg. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Toolkit regionale VTV. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Frans Glimmerveen Consult (2010). Praktijkondersteuner Competentieprofiel en Eindtermen. Utrecht: Landelijke Huisartsen Vereniging. Frans Glimmerveen Consult (2010). Praktijkondersteuner Competentieprofiel en Eindtermen. Utrecht: Landelijke Huisartsen Vereniging.
go back to reference Gastel, N. van, Leijen, M, & Steen-Vaartjes, T. (Bestuur V & VN Verpleegkundigen Openbare Gezondheidszorg) (2014). Expertisegebied verpleegkundige openbare gezondheidszorg. Utrecht: V & VN. Gastel, N. van, Leijen, M, & Steen-Vaartjes, T. (Bestuur V & VN Verpleegkundigen Openbare Gezondheidszorg) (2014). Expertisegebied verpleegkundige openbare gezondheidszorg. Utrecht: V & VN.
go back to reference Gezondheidscentrum Dr. Van Kleef (2001). De huisarts in samenwerking met de praktijkverpleegkundige. Concept richtlijnen complexe zorg voor ouderen. Maastricht: Project Praktijkverpleegkundige. Gezondheidscentrum Dr. Van Kleef (2001). De huisarts in samenwerking met de praktijkverpleegkundige. Concept richtlijnen complexe zorg voor ouderen. Maastricht: Project Praktijkverpleegkundige.
go back to reference Hoondert K., & Oostendorp J., (red.) (2008). Verpleegkunde in de openbare gezondheidszorg. Baarn: HBuitgevers. Hoondert K., & Oostendorp J., (red.) (2008). Verpleegkunde in de openbare gezondheidszorg. Baarn: HBuitgevers.
go back to reference InHolland Academy (2014). Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Alkmaar: Inholland Academy. InHolland Academy (2014). Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Alkmaar: Inholland Academy.
go back to reference Jansen, B. (2013). Zelfredzaamheid, Handreiking voor wijkverpleegkundigen. Utrecht: Vilans. Jansen, B. (2013). Zelfredzaamheid, Handreiking voor wijkverpleegkundigen. Utrecht: Vilans.
go back to reference Jansen, D., Spreeuwenberg, P., & Heijmans, M. (2012). Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken. Rapportage 2012. Utrecht: NIVEL. Jansen, D., Spreeuwenberg, P., & Heijmans, M. (2012). Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken. Rapportage 2012. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Leeuwen, F.L. van (2007). Transferpunten Mijn Zorg <->Jouw Zorg. Ontwikkeling en resultaten van de transferpunten in de Haagse regio. Den Haag: Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Leeuwen, F.L. van (2007). Transferpunten Mijn Zorg <->Jouw Zorg. Ontwikkeling en resultaten van de transferpunten in de Haagse regio. Den Haag: Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
go back to reference Mackenbach, J.P., & Stronks, K., (red.) (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (6e, geheel herziene druk). Amsterdam: Reed Business. Mackenbach, J.P., & Stronks, K., (red.) (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (6e, geheel herziene druk). Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Mast, J. (2004). Competentiebeschrijvingen voor sociaal verpleegkundigen, werkzaam in de tuberculosebestrijding. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW. Mast, J. (2004). Competentiebeschrijvingen voor sociaal verpleegkundigen, werkzaam in de tuberculosebestrijding. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.
go back to reference Mast, J., & Pool, A. (2003). Competentiebeschrijvingen voor wijkverpleegkundigen. Utrecht: NIZW. Mast, J., & Pool, A. (2003). Competentiebeschrijvingen voor wijkverpleegkundigen. Utrecht: NIZW.
go back to reference Meer, F.M. van der, & Mastenbroek, C.G (2010). Verpleging ‘in de wijk’: van samenhang verzekerd. Diemen: CVZ Meer, F.M. van der, & Mastenbroek, C.G (2010). Verpleging ‘in de wijk’: van samenhang verzekerd. Diemen: CVZ
go back to reference Meer, F.M. van der, & Mastenbroek, C.G (2013). Verkenning indicatiestelling als onderdeel van het verpleegkundig handelen. Diemen: CVZ. Meer, F.M. van der, & Mastenbroek, C.G (2013). Verkenning indicatiestelling als onderdeel van het verpleegkundig handelen. Diemen: CVZ.
go back to reference Meer, E.H. van der, & Postma, J.P. (2012). De ‘Zichtbare schakel’-wijkverpleegkundige: een hele zorg minder. Kosten-batenanalyse in opdracht van ZonMw. Amersfoort: BMC. Meer, E.H. van der, & Postma, J.P. (2012). De ‘Zichtbare schakel’-wijkverpleegkundige: een hele zorg minder. Kosten-batenanalyse in opdracht van ZonMw. Amersfoort: BMC.
go back to reference Meiners, R. (2008). De Transferverpleegkundige Onderzoek naar het kwaliteit en tevredenheidoordeel van patiënten over het ontslag. Masterthesis. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. Meiners, R. (2008). De Transferverpleegkundige Onderzoek naar het kwaliteit en tevredenheidoordeel van patiënten over het ontslag. Masterthesis. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
go back to reference Nederlandse Zorgautoriteit. Monitor Extramurale AWBZ-zorg. Analyse van de marktontwikkelingen in 2006 en 2007. Utrecht: NZa. Nederlandse Zorgautoriteit. Monitor Extramurale AWBZ-zorg. Analyse van de marktontwikkelingen in 2006 en 2007. Utrecht: NZa.
go back to reference Nouws, H. (2010). De Wijkverpleegkundige in de eerste lijn. Nieuwe inzichten, nieuwe initiatieven. Utrecht: ActiZ, STOOM. Nouws, H. (2010). De Wijkverpleegkundige in de eerste lijn. Nieuwe inzichten, nieuwe initiatieven. Utrecht: ActiZ, STOOM.
go back to reference Pamflet V & VN (2013). Wijkverpleegkundige anno nu. Pamflet V & VN (2013). Wijkverpleegkundige anno nu.
go back to reference Putter, I.D. de, Francke, A.L. Veer, A.J.E. de & Rademakers, J.J.D.J.M. (2014). Kennissynthese de wijkverpleegkundige van vandaag en morgen: rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Utrecht: NIVEL. Putter, I.D. de, Francke, A.L. Veer, A.J.E. de & Rademakers, J.J.D.J.M. (2014). Kennissynthese de wijkverpleegkundige van vandaag en morgen: rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Rijdt -Ven, A.H.J. van de (2007). Samenhangende zorg in de eerste lijn. De as huisartsen- wijkverpleegkundigen. Eindhoveen: V & VN, LHV, NHG. Rijdt -Ven, A.H.J. van de (2007). Samenhangende zorg in de eerste lijn. De as huisartsen- wijkverpleegkundigen. Eindhoveen: V & VN, LHV, NHG.
go back to reference Rosendal, H. (2012). Werk maken van wijkzorg. Openbare les. Hoge School Rotterdam, 2012 Rosendal, H. (2012). Werk maken van wijkzorg. Openbare les. Hoge School Rotterdam, 2012
go back to reference Rijksoverheid (2013). Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Den Haag: Rijksoverheid. Rijksoverheid (2013). Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Den Haag: Rijksoverheid.
go back to reference Sok, K., e.a. (2013). Samenwerken in de wijk. Utrecht: Movisie. Sok, K., e.a. (2013). Samenwerken in de wijk. Utrecht: Movisie.
go back to reference St. Jans Gasthuis (2009). De transferverpleegkundige. Weert: St. Jans Gasthuis. St. Jans Gasthuis (2009). De transferverpleegkundige. Weert: St. Jans Gasthuis.
go back to reference Telgenhof, D., Berg, E. van den, & Verschuur, M. (2010). Beroepsdeelprofiel en eindtermen Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg. Utrecht: V & VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners. Telgenhof, D., Berg, E. van den, & Verschuur, M. (2010). Beroepsdeelprofiel en eindtermen Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg. Utrecht: V & VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners.
go back to reference Verhaak, P.F.M., Zee, D.A.A.Y. van der, Conradi, M., & Bos, R. (2012). Praktijkondersteuner-ggz maakt verwachtingen waar. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning, 7(2), 41–46. CrossRef Verhaak, P.F.M., Zee, D.A.A.Y. van der, Conradi, M., & Bos, R. (2012). Praktijkondersteuner-ggz maakt verwachtingen waar. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning, 7(2), 41–46. CrossRef
go back to reference V & VN (2014). Normen voor indiceren en organiseren van verplegen en verzorgen in de eigen omgeving. Utrecht : V & VN. V & VN (2014). Normen voor indiceren en organiseren van verplegen en verzorgen in de eigen omgeving. Utrecht : V & VN.
go back to reference VWS (2013). Herregistratie BIG-register. Beoordelingskader deel 2h: Verpleegkundigen. Versie 1.0. Den Haag: VWS. VWS (2013). Herregistratie BIG-register. Beoordelingskader deel 2h: Verpleegkundigen. Versie 1.0. Den Haag: VWS.
Metagegevens
Titel
Verpleegkundige functies in de maatschappelijke gezondheidszorg
Auteurs
Joke Leemhuis
Marijke Wigboldus
Rachel van Wijngaarden
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0594-0_3