Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

39. Organisatie en toegankelijkheid van zorg

Auteur : Prof. em. dr. H.L.G.R. Nies

Gepubliceerd in: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De ouderenzorg zal de komende jaren sterk veranderen. Als gevolg van kostenbesparingen op onze collectieve lasten, andere wettelijke kaders en een andere wijze van financiering van de zorg, zullen ouderen meer en meer zelf gaan betalen. Dat zal onder meer betekenen dat ouderen zich meer als ‘klant’ gaan opstellen. Zij of hun naasten zullen ‘waar voor hun geld’ eisen.
Daarnaast willen ouderen een andere bejegening en andere dienstverlening Er komt een generatie aan met een ander verwachtingspatroon, die zeggenschap en welvaart vanzelfsprekend vindt. Ook komen er steeds meer ouderen met een niet-westerse achtergrond. De mens, met al zijn eigenheden, normen, waarden en leefstijlen, komt centraal te staan. Het is aan zorgorganisaties om daarop in te spelen.
Literatuur
go back to reference Harbers M, Achterberg P, Hoeyman N, Kooiker S, Campen C van. Gezondheid en zorg. In: Bijl R, Boelhouwer J, Pommer E, Sonck N, Redactie. De sociale staat van Nederland 2013. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013. Harbers M, Achterberg P, Hoeyman N, Kooiker S, Campen C van. Gezondheid en zorg. In: Bijl R, Boelhouwer J, Pommer E, Sonck N, Redactie. De sociale staat van Nederland 2013. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013.
go back to reference Johri M, Béland F, Bergman H. International experiments in integrated care for the elderly: a synthesis of the evidence. Int J Geriatr Psychiatry. 2003;18:222–35. CrossRefPubMed Johri M, Béland F, Bergman H. International experiments in integrated care for the elderly: a synthesis of the evidence. Int J Geriatr Psychiatry. 2003;18:222–35. CrossRefPubMed
go back to reference Kodner DL. Whole-system approaches to health and social care partnerships for the frail elderly: an exploration of North American models and lessons. Health Soc Care Community. 2006;14(5):384–90. CrossRefPubMed Kodner DL. Whole-system approaches to health and social care partnerships for the frail elderly: an exploration of North American models and lessons. Health Soc Care Community. 2006;14(5):384–90. CrossRefPubMed
go back to reference Leeuwen K van. Integrated care and quality of life of frail older adults. How can we measure what we aim to improve? PhD thesis. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2015. Leeuwen K van. Integrated care and quality of life of frail older adults. How can we measure what we aim to improve? PhD thesis. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2015.
go back to reference Minkman MMN, Ahaus H, Huijsman R. Het ontwikkelingsmodel voor ketenzorg. M & O. 2010;5:26–42. Minkman MMN, Ahaus H, Huijsman R. Het ontwikkelingsmodel voor ketenzorg. M & O. 2010;5:26–42.
go back to reference Nies HLGR. De zorg ontzorgd/t. Inaugurale rede. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2012. Nies HLGR. De zorg ontzorgd/t. Inaugurale rede. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2012.
go back to reference Nijhof E. Zelfsturende teams in de thuiszorg. Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders. Utrecht: In voor zorg!; 2013. Nijhof E. Zelfsturende teams in de thuiszorg. Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders. Utrecht: In voor zorg!; 2013.
go back to reference RVZ. Garanties voor kwaliteit van zorg. Den Haag; Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; 2013. RVZ. Garanties voor kwaliteit van zorg. Den Haag; Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; 2013.
go back to reference Vries M de, Kossen J. Zó werkt de zorg in Nederland. Amsterdam: De Argumentenfabriek; 2014. Vries M de, Kossen J. Zó werkt de zorg in Nederland. Amsterdam: De Argumentenfabriek; 2014.
Metagegevens
Titel
Organisatie en toegankelijkheid van zorg
Auteur
Prof. em. dr. H.L.G.R. Nies
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0444-8_39