Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

40. Zorggebruik formele zorg

Auteur : Dr. R. van der Sande

Gepubliceerd in: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het huidige gezondheidszorgbeleid is erop gericht degenen die zorg nodig hebben, zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Opname in een instelling zoals het verpleeghuis of het verzorgingshuis is alleen dan geïndiceerd, als mantelzorg en professionele zorg de zorg thuis niet meer voldoende kunnen leveren. Om die zorg thuis mogelijk te maken is de afgelopen jaren een aantal ingrijpende wetswijzigingen doorgevoerd.
In vergelijking met vroeger worden ouderen momenteel weliswaar vaker in het ziekenhuis opgenomen, maar zij verblijven daar beduidend korter dan voorheen en vaker ook in dagopname. Omdat tegelijkertijd niet méér ouderen aanspraak maken op langdurige verzorging in een verpleeg- of verzorgingshuis én omdat de zorg mét verblijf verschuift naar zorg zónder verblijf, stijgt de druk op de eerstelijns gezondheidszorg. De verwachting is dat deze ontwikkeling ouderen ook dwingt in hun eigen omgeving (vroegtijdig) naar alternatieve vormen van wonen en informele zorg te zoeken. Dit is zeker niet zonder meer slecht en kan mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen.
Literatuur
go back to reference ActiZ. Thuiszorg in kaart. Utrecht: ActiZ; 2012. ActiZ. Thuiszorg in kaart. Utrecht: ActiZ; 2012.
go back to reference Campen C van, Broese van Groenou M, Deeg D, Iedema J. Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013. Campen C van, Broese van Groenou M, Deeg D, Iedema J. Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013.
go back to reference ETC Tangram. Aard en omvang geriatrische revalidatie anno 2009/2010. Leusden: ETC Tangram; 2010. ETC Tangram. Aard en omvang geriatrische revalidatie anno 2009/2010. Leusden: ETC Tangram; 2010.
go back to reference Garssen J, Harmsen C. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Webmagazine 11/07/2011. Heerlen: CBS; 2011. Garssen J, Harmsen C. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Webmagazine 11/07/2011. Heerlen: CBS; 2011.
go back to reference Jonker C, Slaets JPJ, Verhey FR J. Handboek dementie. Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009. Jonker C, Slaets JPJ, Verhey FR J. Handboek dementie. Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.
Metagegevens
Titel
Zorggebruik formele zorg
Auteur
Dr. R. van der Sande
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0444-8_40