Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-09-2008 | Artikelen

Opvoeding, vriendschapsrelaties en het functioneren van adolescenten uit verschillende etnische groepen

Auteurs: Dr. Inge B. Wissink, Dr. Maja Deković, Prof. dr. Anne Marie Meijer

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Dit artikel beschrijft een onderzoeksproject dat vier deelstudies omvat, waarin het belang van ouders en vriendschapsrelaties voor het functioneren (zelfwaardering, agressief en delinquent gedrag) van adolescenten uit verschillende etnische groepen in Nederland centraal staat. Voor het project werden op school vragenlijsten ingevuld door 541 adolescenten (vmbo, gemiddeld veertien jaar) met verschillende etnische achtergronden: Nederlands (59%), Turks (20%), Marokkaans (15%) en Surinaams (6%). Daarnaast zijn vragenlijstgegevens van 175 ouders gebruikt. De resultaten duiden op meer overeenkomsten dan verschillen tussen de etnische groepen. Zo gaan, ongeacht etnische achtergrond, goede vriendschapsrelaties samen met een hogere zelfwaardering van adolescenten. Een negatieve relatie met ouders gaat in alle groepen gepaard met een lagere zelfwaardering en een hogere mate van delinquent en agressief gedrag. De etnische verschillen lijken meer betrekking te hebben op de generatie ouders dan op de jongere generatie.
Literatuur
go back to reference Abidin, R.R. (1997). The Parenting Stress Index: a measure of the parent-child system. In C.P. Zalaquett & R.J. Woods (Eds.), Evaluating stress (pp. 277-291). Lathan, md: University Press of America. Abidin, R.R. (1997). The Parenting Stress Index: a measure of the parent-child system. In C.P. Zalaquett & R.J. Woods (Eds.), Evaluating stress (pp. 277-291). Lathan, md: University Press of America.
go back to reference Armsden, G.C., & Greenberg, M.T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 427-454. Armsden, G.C., & Greenberg, M.T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 427-454.
go back to reference Baumeister, R.F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K.D. (2001). Bad is stronger than good. Review of General Psychology, 5, 323-370. Baumeister, R.F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K.D. (2001). Bad is stronger than good. Review of General Psychology, 5, 323-370.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (2007). Statline, Regionale kerncijfers Nederland (2006). Internet: statline.cbs.nl (11 februari 2007). Centraal Bureau voor de Statistiek (2007). Statline, Regionale kerncijfers Nederland (2006). Internet: statline.cbs.nl (11 februari 2007).
go back to reference Chao, R.K. (2001). Extending research on the consequences of parenting style for Chinese Americans and European Americans. Child Development, 72, 1832-1843. Chao, R.K. (2001). Extending research on the consequences of parenting style for Chinese Americans and European Americans. Child Development, 72, 1832-1843.
go back to reference Cheung, G.W., & Rensvold, R.B. (1998). Cross-cultural comparisons using non-invariant measurement items. Applied Behavioral Science Review, 6, 93-110. Cheung, G.W., & Rensvold, R.B. (1998). Cross-cultural comparisons using non-invariant measurement items. Applied Behavioral Science Review, 6, 93-110.
go back to reference Deater-Deckard, K., Bates, J.E., Dodge, K.A., & Pettit, G.S. (1996). Physical discipline among African American and European American mothers: links to children’s externalizing behaviors. Developmental Psychology, 32, 1065-1072. Deater-Deckard, K., Bates, J.E., Dodge, K.A., & Pettit, G.S. (1996). Physical discipline among African American and European American mothers: links to children’s externalizing behaviors. Developmental Psychology, 32, 1065-1072.
go back to reference Deković, M., Janssens, J.M.A.M., & Van As, N.M.C. (2003). Family predictors of antisocial behavior in adolescence. Family Process, 42, 223-235. Deković, M., Janssens, J.M.A.M., & Van As, N.M.C. (2003). Family predictors of antisocial behavior in adolescence. Family Process, 42, 223-235.
go back to reference Deković, M., & Meeus, W. (1997). Peer relations in adolescence: effects of parenting and adolescents’ self-concept. Journal of Adolescence, 20, 163-176. Deković, M., & Meeus, W. (1997). Peer relations in adolescence: effects of parenting and adolescents’ self-concept. Journal of Adolescence, 20, 163-176.
go back to reference Deković, M., Pels, T., & Model, S. (2006). Child rearing in six ethnic families: the multi-cultural Dutch experience. Ceredigion: Edwin Mellen Press. Deković, M., Pels, T., & Model, S. (2006). Child rearing in six ethnic families: the multi-cultural Dutch experience. Ceredigion: Edwin Mellen Press.
go back to reference Ferrari, A.M. (2002). The impact of culture upon child rearing practices and definitions of maltreatment. Child Abuse and Neglect, 26, 793-813. Ferrari, A.M. (2002). The impact of culture upon child rearing practices and definitions of maltreatment. Child Abuse and Neglect, 26, 793-813.
go back to reference Furman, W. (1996). The measurement of friendship perceptions: Conceptual and methodological issues. In W.M. Bukowski & A.F. Newcomb (Eds.), The company they keep: friendship in childhood and adolescence. Cambridge studies in social and emotional development (pp. 41-65). New York, ny: Cambridge University Press. Furman, W. (1996). The measurement of friendship perceptions: Conceptual and methodological issues. In W.M. Bukowski & A.F. Newcomb (Eds.), The company they keep: friendship in childhood and adolescence. Cambridge studies in social and emotional development (pp. 41-65). New York, ny: Cambridge University Press.
go back to reference Hogewind, S.N., & Bakas, A. (2002). Stad in spanning: economische gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de vier grootste steden. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming. Hogewind, S.N., & Bakas, A. (2002). Stad in spanning: economische gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de vier grootste steden. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.
go back to reference Kagitçibaşi, C., & Berry, J.W. (1989). Cross-cultural psychology: current research and trends. Annual Review of Psychology, 40, 493-531. Kagitçibaşi, C., & Berry, J.W. (1989). Cross-cultural psychology: current research and trends. Annual Review of Psychology, 40, 493-531.
go back to reference Kuperminc, G.P., Blatt, S.J., Shahar, G., Henrich, C., & Leadbeater, B.J. (2004). Cultural equivalence and cultural variance in longitudinal associations of young adolescent self-definition and interpersonal relatedness to psychological and school adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 33, 13-30. Kuperminc, G.P., Blatt, S.J., Shahar, G., Henrich, C., & Leadbeater, B.J. (2004). Cultural equivalence and cultural variance in longitudinal associations of young adolescent self-definition and interpersonal relatedness to psychological and school adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 33, 13-30.
go back to reference Pels, T., Nijsten, C., Oosterwegel, A., & Vollebergh, W. (2006). Myths and realities of child-rearing: minority families and indigenous Dutch families compared. In M. Deković, T. Pels & S. Model (Eds.), Child rearing in six ethnic families: the multicultural Dutch experience (pp. 213-244). Ceredigion: Edwin Mellen Press. Pels, T., Nijsten, C., Oosterwegel, A., & Vollebergh, W. (2006). Myths and realities of child-rearing: minority families and indigenous Dutch families compared. In M. Deković, T. Pels & S. Model (Eds.), Child rearing in six ethnic families: the multicultural Dutch experience (pp. 213-244). Ceredigion: Edwin Mellen Press.
go back to reference Rohner, R.P., & Pettengill, S.M. (1985). Perceived parental acceptance-rejection and parental control among Korean adolescents. Child Development, 56, 524-528. Rohner, R.P., & Pettengill, S.M. (1985). Perceived parental acceptance-rejection and parental control among Korean adolescents. Child Development, 56, 524-528.
go back to reference Rowe, D.C., Vazsonyi, A.T., & Flannery, D.J. (1994). No more than skin deep: ethnic and racial similarity in developmental process. Psychological Review, 101, 396-413. Rowe, D.C., Vazsonyi, A.T., & Flannery, D.J. (1994). No more than skin deep: ethnic and racial similarity in developmental process. Psychological Review, 101, 396-413.
go back to reference Sears, R.R., Maccoby, E.E., & Levin, H. (1957). Patterns of child rearing. Evanston, il: Row, Peterson & Co. Sears, R.R., Maccoby, E.E., & Levin, H. (1957). Patterns of child rearing. Evanston, il: Row, Peterson & Co.
go back to reference Spencer, M. B. (2006). Revisiting the 1990 special issue on minority children: an editorial perspective 15 years later. Child Development, 77, 1149-1154. Spencer, M. B. (2006). Revisiting the 1990 special issue on minority children: an editorial perspective 15 years later. Child Development, 77, 1149-1154.
go back to reference Straathof, M.A.E., & Treffers, D.A. (1989). De adolescentenversie van de cbsk. (Interne publicatie.) Oegstgeest: Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium. Straathof, M.A.E., & Treffers, D.A. (1989). De adolescentenversie van de cbsk. (Interne publicatie.) Oegstgeest: Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium.
go back to reference Ten Haaf, P.G.J., Janssens, J.M.A.M., & Gerris, J.R.M. (1994). Child-rearing measures: convergent and discriminant validity. European Journal of Psychological Assessment, 10, 111-128. Ten Haaf, P.G.J., Janssens, J.M.A.M., & Gerris, J.R.M. (1994). Child-rearing measures: convergent and discriminant validity. European Journal of Psychological Assessment, 10, 111-128.
go back to reference Verhulst, F.C., Van der Ende, J., & Koot, H.M. (1997). Handleiding voor de Youth Self-Report (ysr). Rotterdam: Academisch Ziekenhuis/Erasmus Universiteit, Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie. Verhulst, F.C., Van der Ende, J., & Koot, H.M. (1997). Handleiding voor de Youth Self-Report (ysr). Rotterdam: Academisch Ziekenhuis/Erasmus Universiteit, Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie.
go back to reference Wissink, I.B. (2006). Parenting, friendship relations, and adolescent functioning in different ethnic groups. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam/sco-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Wissink, I.B. (2006). Parenting, friendship relations, and adolescent functioning in different ethnic groups. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam/sco-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.
go back to reference Yasui, M., & Dishion, T.J. (2007). The ethnic context of child and adolescent problem behavior: implications for child and family interventions. Clinical Child and Family Psychology, 10, 137-179. Yasui, M., & Dishion, T.J. (2007). The ethnic context of child and adolescent problem behavior: implications for child and family interventions. Clinical Child and Family Psychology, 10, 137-179.
Metagegevens
Titel
Opvoeding, vriendschapsrelaties en het functioneren van adolescenten uit verschillende etnische groepen
Auteurs
Dr. Inge B. Wissink
Dr. Maja Deković
Prof. dr. Anne Marie Meijer
Publicatiedatum
01-09-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2008
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03076754

Andere artikelen Uitgave 3/2008

Kind en adolescent 3/2008 Naar de uitgave

Redactioneel

Externaliseren