Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2012

01-05-2012

Opmerkelijk

De Grote Stelselwijziging

Auteur: Prof. dr. Tom A van Yperen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Het stelsel van voorzieningen voor jeugdigen en hun opvoeders gaat komende jaren ingrijpend veranderen. Dat werd eind 2011 nog eens bevestigd door een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer (Veldhuyzen-Van Zanten Hyllner & Teeven, 2011). De bestuurlijke en de financiële verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg komt bij de gemeente te liggen. Dat houdt in dat de jeugd- en opvoedhulp, de jeugd- ggz, de zorg voor jeugdigen die licht verstandelijk beperkt zijn, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering van de provincies, de zorgverzekeraars, de awbz en het rijk overgeheveld gaan worden naar de gemeenten. Dit moet in 2014 of 2015 zijn beslag krijgen. Die grote stelselwijziging komt er niet voor niks. De huidige constellatie van voorzieningen kent immers veel problemen (Van Yperen & Van Woudenberg, 2011): …
Literatuur
go back to reference Bartelink, C., Ten Berge, I. & Van Yperen, T. A. (2010). Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in de indicatiestelling? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Bartelink, C., Ten Berge, I. & Van Yperen, T. A. (2010). Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in de indicatiestelling? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Coenen, A. W. M., & Verhaak, P. M. (1994). Vooronderzoek doelmatigheid jeugdhulpverlening ten behoeve van Task Force. Leiden: Research voor Beleid. Coenen, A. W. M., & Verhaak, P. M. (1994). Vooronderzoek doelmatigheid jeugdhulpverlening ten behoeve van Task Force. Leiden: Research voor Beleid.
go back to reference Van Yperen, T. A., & Van Woudenberg, A. (2011). Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Van Yperen, T. A., & Van Woudenberg, A. (2011). Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Veldhuyzen-Van Zanten Hyllner, M., & Teeven, F. (2011). Beleidsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buitenspel’. Brief aan de Tweede Kamer, kenmerk DJ/PS-3088668. Den Haag, 8 november 2011. Veldhuyzen-Van Zanten Hyllner, M., & Teeven, F. (2011). Beleidsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buitenspel’. Brief aan de Tweede Kamer, kenmerk DJ/PS-3088668. Den Haag, 8 november 2011.
Metagegevens
Titel
Opmerkelijk
De Grote Stelselwijziging
Auteur
Prof. dr. Tom A van Yperen
Publicatiedatum
01-05-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2012
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-012-0011-7

Andere artikelen Uitgave 2/2012

Kind en adolescent 2/2012 Naar de uitgave

BookReview

Ontvangen

BookReview

Boeken