Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2016 | Beschouwing | Uitgave 1/2016

Huisarts en wetenschap 1/2016

Omgaan met hoop in de palliatieve zorg

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 1/2016
Auteurs:
dr. Erik Olsman, prof.dr. Dick Willems, prof.dr. Carlo Leget
Belangrijke opmerkingen
AMC, afdeling Huisartsgeneeskunde, Sectie Medische Ethiek, Postbus 22700, 1100 DE Amsterdam: dr. E. Olsman, postdoc onderzoeker (tevens docent aan het Leids Universitair Medisch Centrum, Sectie Ethiek & Recht van de Gezondheidszorg); prof.dr. D. Willems, hoogleraar Medische Ethiek. Universiteit voor Humanistiek, afdeling Zorgethiek, Utrecht: prof.dr. C. Leget, hoogleraar Zorgethiek • Correspondentie: erik.olsman@amc.uva.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Olsman E, Willems D, Leget C. Omgaan met hoop in de palliatieve zorg. Huisarts Wet 2016;59(1):14-6.
Hoop is belangrijk in de palliatieve fase. Hoop kan huisartsen voor een lastig dilemma plaatsen, bijvoorbeeld wanneer de patiënt valse, dat wil zeggen niet-realistische hoop koestert. Patiënten en zorgverleners benaderen het thema ‘hoop’ echter niet uitsluitend vanuit een realistisch perspectief, maar ook vanuit een functioneel en een narratief perspectief: om de situatie aan te kunnen en omdat het past bij een levensverhaal. Als de huisarts deze perspectieven alledrie in het oog weet te houden, komt dat de communicatie in de laatste levensfase ten goede. De balans tussen hoop, hopeloosheid en wanhoop – de dynamiek van hoop – hangt samen met veranderingen in de fysieke conditie. Huisartsen kunnen zulke veranderingen in de palliatieve fase gebruiken als aangrijpingspunt om het thema ‘hoop’ aan de orde te stellen. Tot slot moeten huisartsen vanuit de relationele ethiek van hoop een balans zien te vinden tussen het aanspreken van hoopgevende elementen (empowerment) enerzijds en de erkenning van verlies en lijden (compassie) anderzijds. Een goede relationele ethiek van hoop vraagt verder dat de huisarts ook zijn eigen hoop en lijden onder ogen ziet.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2016

Huisarts en wetenschap 1/2016 Naar de uitgave