Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Multifactoriële analyse in de eerstelijn

Auteurs: Dr. D. Keizer, Drs. J. Reitsma- Lutjes, Prof. dr. J. A. Verbunt

Gepubliceerd in: Handboek pijnrevalidatie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de eerstelijnsgezondheidszorg is de huisarts het eerste aanspreekpunt voor de patiënt met chronische pijn. De huisarts stelt in zo’n situatie allereerst vast of er een somatische oorzaak is die de klachten kan verklaren. Indien er sprake is van chronische pijn, dan brengt de huisarts op basis van een multifactoriële analyse het pijnprobleem in kaart. Een biopsychosociaal perspectief is daarbij van belang. Vervolgens kiest de huisarts de meest passende behandelroute voor iedere individuele patiënt. Deze varieert in de eerstelijn van educatie door de huisarts alleen, ondersteuning door de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), tot eerstelijnsbehandeling bij een fysiotherapeut of oefentherapeut of een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) in de generalistische basis-GGZ. Wanneer de huisarts op basis van zijn inventarisatie vermoedt dat het gaat om matig complexe problematiek, zou hij volgens de zorgstandaard idealiter moeten kunnen verwijzen naar een multidisciplinair team in de eerstelijn. De leden van het team delen dezelfde biopsychosociale visie en zijn allen deskundig op het gebied van chronische pijn. Het team verricht brede multidisciplinaire diagnostiek, geeft pijneducatie en behandelt bij voorkeur in de eerstelijn, in nauwe samenwerking met de tweedelijn. Bij hoog-complexe problematiek verwijst dit team gericht naar de tweede of derdelijn.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Academy Oefentherapie 2e jaar HvA 2019-2020

BSL Academy Fysiotherapie Thim 2020-2024

BSL Academy Oefentherapie HvA 2e jaars 2020-2021

Toon meer producten
Literatuur
go back to reference Bouhassira, D., Attal, N., Alchaar, H., Boureau, F., Brochet, B., & Bruxelle, J. (2005). Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain, 114(1–2), 29–36. CrossRef Bouhassira, D., Attal, N., Alchaar, H., Boureau, F., Brochet, B., & Bruxelle, J. (2005). Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain, 114(1–2), 29–36. CrossRef
go back to reference Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain, 10(4), 287–333. CrossRef Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain, 10(4), 287–333. CrossRef
go back to reference Campbell, P., Hill, J. C., Protheroe, J., Afolabi, E. K., Lewis, M., Beardmore, R., et al. (2016). Aches and pains study protocol: Validity, acceptability, and feasibility of the Keele STarT MSK tool for subgrouping musculoskeletal patients in primary care. Journal of Pain Research, 14(9), 807–818. CrossRef Campbell, P., Hill, J. C., Protheroe, J., Afolabi, E. K., Lewis, M., Beardmore, R., et al. (2016). Aches and pains study protocol: Validity, acceptability, and feasibility of the Keele STarT MSK tool for subgrouping musculoskeletal patients in primary care. Journal of Pain Research, 14(9), 807–818. CrossRef
go back to reference Davies, K. A., Macfarlane, G. J., McBeth, J., Morriss, R., & Dickens, C. (2009). Insecure attachment style is associated with chronic widespread pain. Pain, 143(3), 200–205. CrossRef Davies, K. A., Macfarlane, G. J., McBeth, J., Morriss, R., & Dickens, C. (2009). Insecure attachment style is associated with chronic widespread pain. Pain, 143(3), 200–205. CrossRef
go back to reference Dutch Pain Society & Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (2017). Zorgstandaard chronische pijn. Dutch Pain Society & Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (2017). Zorgstandaard chronische pijn.
go back to reference Garnefski, N., Rood, Y. van, Roos, C. de, & Kraaij, V. (2017). Relationships between traumatic life events, cognitive emotion regulation strategies, and somatic complaints. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 24(2), 144–151. CrossRef Garnefski, N., Rood, Y. van, Roos, C. de, & Kraaij, V. (2017). Relationships between traumatic life events, cognitive emotion regulation strategies, and somatic complaints. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 24(2), 144–151. CrossRef
go back to reference Hill, J. C., Whitehurst, D. G., Lewis, M., Bryan, S., Dunn, K. M., Foster, N. E., et al. (2011). Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): A randomised controlled trial. Lancet, 29(378), 1560–1571. CrossRef Hill, J. C., Whitehurst, D. G., Lewis, M., Bryan, S., Dunn, K. M., Foster, N. E., et al. (2011). Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): A randomised controlled trial. Lancet, 29(378), 1560–1571. CrossRef
go back to reference Holton-Salway, M. (2001). Narrative identities and the management of personal accountability in talk about ME. A discursive psychology approach to illness narrative. Journal of Health Psychology, 6(2), 247–259. CrossRef Holton-Salway, M. (2001). Narrative identities and the management of personal accountability in talk about ME. A discursive psychology approach to illness narrative. Journal of Health Psychology, 6(2), 247–259. CrossRef
go back to reference Joustra, M. L., Janssens, K. A., Bültmann, U., & Rosmalen, J. G. (2015). Functional limitations in functional somatic syndromes and recognized somatic diseases. Results from the general population cohort LifeLines. Journal of Psychosomatic Research, 45(78), 605. CrossRef Joustra, M. L., Janssens, K. A., Bültmann, U., & Rosmalen, J. G. (2015). Functional limitations in functional somatic syndromes and recognized somatic diseases. Results from the general population cohort LifeLines. Journal of Psychosomatic Research, 45(78), 605. CrossRef
go back to reference Lamb, S. E., Mistry, D., Lall, R., Hansen, Z., Evans, D., Withers, E. J., et al. (2012). Back skills training trial group. Group cognitive behavioural interventions for low back pain in primary care: Extended follow-up of the back skills training trial (ISRCTN54717854). Pain, 153(2), 494–501. CrossRef Lamb, S. E., Mistry, D., Lall, R., Hansen, Z., Evans, D., Withers, E. J., et al. (2012). Back skills training trial group. Group cognitive behavioural interventions for low back pain in primary care: Extended follow-up of the back skills training trial (ISRCTN54717854). Pain, 153(2), 494–501. CrossRef
go back to reference Luyten, P., & Houdenhove, B. van. (2013). Common and specific factors in the psychotherapeutic treatment of patients suffering from chronic fatigue and pain. Journal of Psychotherapy Integration, 23(1), 14–27. CrossRef Luyten, P., & Houdenhove, B. van. (2013). Common and specific factors in the psychotherapeutic treatment of patients suffering from chronic fatigue and pain. Journal of Psychotherapy Integration, 23(1), 14–27. CrossRef
go back to reference Meredith, P., Ownsworth, T., & Strong, J. (2008). A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clinical Psychology Review, 28(3), 407–429. CrossRef Meredith, P., Ownsworth, T., & Strong, J. (2008). A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clinical Psychology Review, 28(3), 407–429. CrossRef
go back to reference Regieraad Kwaliteit van Zorg (2011). Chronische pijn. Regieraad Kwaliteit van Zorg (2011). Chronische pijn.
go back to reference Samwel, H. (2004). Verder met pijn. In G. Pool, F. Heuvel, A. V. Ranchor & R. Sanderman (Red.), Handboek psychologische interventies bij chronisch somatische aandoeningen (pag. 92–107). Assen: van Gorcum bv. Samwel, H. (2004). Verder met pijn. In G. Pool, F. Heuvel, A. V. Ranchor & R. Sanderman (Red.), Handboek psychologische interventies bij chronisch somatische aandoeningen (pag. 92–107). Assen: van Gorcum bv.
go back to reference Samwel, H., Meer, T. van, & Crul, B. J. P. (2002). De psycholoog als pijnbehandelaar. Bussum: Coutinho. Samwel, H., Meer, T. van, & Crul, B. J. P. (2002). De psycholoog als pijnbehandelaar. Bussum: Coutinho.
go back to reference Visser, M. S., Zonneveld, L. N., Spijker, A. van’t, Hunink, M. G., & Busschbach, J. J. (2015). The cost-effectiveness of cognitive-behavioral group training for patients with unexplained physical symptoms. Value Health, 18, 570–577. CrossRef Visser, M. S., Zonneveld, L. N., Spijker, A. van’t, Hunink, M. G., & Busschbach, J. J. (2015). The cost-effectiveness of cognitive-behavioral group training for patients with unexplained physical symptoms. Value Health, 18, 570–577. CrossRef
Metagegevens
Titel
Multifactoriële analyse in de eerstelijn
Auteurs
Dr. D. Keizer
Drs. J. Reitsma- Lutjes
Prof. dr. J. A. Verbunt
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2230-5_5