Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2019

19-03-2019 | Onderzoeksartikel

Multidisciplinaire diagnostiek als startpunt voor een gepast zorgtraject voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen

Auteurs: E. Van Den Heuvel, A. Goeleven, M. Breuls, J. Vandereet, I. Zink

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Niet alleen de ernst, maar ook de uitingswijze van taalontwikkelingsproblemen kan bij kinderen zeer gevarieerd zijn. Bovendien spelen kind-interne en -externe factoren een belangrijke rol en gaan taalontwikkelingsproblemen vaak samen met tekorten in andere ontwikkelingsdomeinen. Het in kaart brengen van mogelijke risicofactoren en comorbiditeiten is essentieel voor het opstarten van een aangepaste behandeling of het bijsturen van een lopend zorgtraject. Voor dit onderzoek werden een systematisch dossieronderzoek en probleeminventarisatie uitgevoerd van 516 kinderen van 1 tot 7 jaar, die tussen 2014 en 2016 aangemeld werden op het Multidisciplinair Universitair Centrum voor Logopedie en Audiologie (MUCLA) van het Universitair Ziekenhuis Leuven met het vermoeden van een taalontwikkelingsprobleem. De bevindingen onderstrepen het belang van het kijken met een multidisciplinaire bril om: 1) taalontwikkelingsproblemen te plaatsen tegen een voldoende ruime achtergrond, 2) onderscheid te maken tussen primaire en secundaire taalproblemen, een taalverschil binnen een meertalige opvoedingscontext en ontwikkelingsdysfasie (OD), en 3) geassocieerde problemen te detecteren. Pas na een multidisciplinair onderzoekstraject kunnen adviezen op maat van het kind geformuleerd worden, rekening houdend met alle ontwikkelingsdimensies. Gerichte doorverwijzing door jeugdgezondheidszorgwerkers is cruciaal bij een vermoeden van taalontwikkelingsproblemen.
Literatuur
1.
go back to reference Zink I, Smessaert H. Taalontwikkeling: Stap voor stap. Herentals: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten; 2009. Zink I, Smessaert H. Taalontwikkeling: Stap voor stap. Herentals: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten; 2009.
2.
go back to reference Van Den Heuvel E, Goeleven A, Breuls M, Vandereet J, Zink I. Taalontwikkelingsstoornissen: Comorbiditeiten en risicofactoren multidisciplinair in kaart gebracht. Logoped. 2013;26:15–27. Van Den Heuvel E, Goeleven A, Breuls M, Vandereet J, Zink I. Taalontwikkelingsstoornissen: Comorbiditeiten en risicofactoren multidisciplinair in kaart gebracht. Logoped. 2013;26:15–27.
3.
go back to reference Breuls M, Michiels K, Loyez L, et al. Taalontwikkelingsstoornissen: Het belang van multidisciplinaire diagnostiek in functie van een gepaste behandeling. Logoped. 2009;22:38–51. Breuls M, Michiels K, Loyez L, et al. Taalontwikkelingsstoornissen: Het belang van multidisciplinaire diagnostiek in functie van een gepaste behandeling. Logoped. 2009;22:38–51.
4.
go back to reference Van de Walle B, Herreman I, Zink I. Protocol Ontwikkelingsdysfasie. 2018. Van de Walle B, Herreman I, Zink I. Protocol Ontwikkelingsdysfasie. 2018.
5.
go back to reference Zink I, Breuls M. Ontwikkelingsdysfasie: Een stoornis die meer aandacht dan namen verdient. Antwerpen: Garant; 2012. Zink I, Breuls M. Ontwikkelingsdysfasie: Een stoornis die meer aandacht dan namen verdient. Antwerpen: Garant; 2012.
6.
go back to reference Winter K. Numbers of bilingual children in speech language therapy. Int J Biling. 2001;5(4):465–95. CrossRef Winter K. Numbers of bilingual children in speech language therapy. Int J Biling. 2001;5(4):465–95. CrossRef
7.
go back to reference Mostaert C, Smedt H de, Roeyers H. Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen. Signaal. 2012;79:4–11. Mostaert C, Smedt H de, Roeyers H. Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen. Signaal. 2012;79:4–11.
8.
go back to reference Scheiris J, Desoete A. De prevalentie van enkele specifieke ontwikkelings- en gedragsstoornissen en hun comorbiditeit. Signaal. 2008;62:4–14. Scheiris J, Desoete A. De prevalentie van enkele specifieke ontwikkelings- en gedragsstoornissen en hun comorbiditeit. Signaal. 2008;62:4–14.
9.
go back to reference Robinson RJ. Causes and associations of severe and persistent specific language disorders in children. Dev Med Child Neurol. 1991;33:943–62. CrossRefPubMed Robinson RJ. Causes and associations of severe and persistent specific language disorders in children. Dev Med Child Neurol. 1991;33:943–62. CrossRefPubMed
10.
go back to reference Rejnö-Habte Selassie G, Jennische M, Kyllerman M, Viggedal G, Hartelius L. Comorbidity in severe developmental language disorders: Neuropediatric and psychological considerations. Acta Paediatr. 2005;94(4):471–8. CrossRef Rejnö-Habte Selassie G, Jennische M, Kyllerman M, Viggedal G, Hartelius L. Comorbidity in severe developmental language disorders: Neuropediatric and psychological considerations. Acta Paediatr. 2005;94(4):471–8. CrossRef
11.
go back to reference Williams D, Botting N, Boucher J. Language and autism and specific language impairment: Where are the links? Psychol Bull. 2008;134:944–63. CrossRefPubMed Williams D, Botting N, Boucher J. Language and autism and specific language impairment: Where are the links? Psychol Bull. 2008;134:944–63. CrossRefPubMed
12.
go back to reference Tomblin B. Co-morbidity of autism and SLI: Kinds, kin and complexity. Int J Lang Commun Disord. 2011;46(2):127–37. CrossRefPubMed Tomblin B. Co-morbidity of autism and SLI: Kinds, kin and complexity. Int J Lang Commun Disord. 2011;46(2):127–37. CrossRefPubMed
13.
go back to reference Jansen R. Young children with language difficulties: A dimensional approach. Leuven: KU Leuven; 2017. Proefschrift. Jansen R. Young children with language difficulties: A dimensional approach. Leuven: KU Leuven; 2017. Proefschrift.
14.
go back to reference Helland WA, Helland T, Heimann M. Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD. J Atten Disord. 2012;4:1–10. Helland WA, Helland T, Heimann M. Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD. J Atten Disord. 2012;4:1–10.
15.
go back to reference Blankenstijn C, Scheper A. Language development in children with psychiatric impairment. Utrecht: LOT; 2003. Blankenstijn C, Scheper A. Language development in children with psychiatric impairment. Utrecht: LOT; 2003.
16.
go back to reference Sansavini A, Guarini A, Justice LM, et al. Does preterm birth increase a child’s risk for language impairment? Early Hum Dev. 2010;86(12):765–72. CrossRefPubMed Sansavini A, Guarini A, Justice LM, et al. Does preterm birth increase a child’s risk for language impairment? Early Hum Dev. 2010;86(12):765–72. CrossRefPubMed
17.
go back to reference Goorhuis-Brouwer SM, Dikkers FG, Wijnberg-Williams BJ. Bij kinderen met een vermoedelijk geïsoleerde spraak-taalstoornis vaak tevens medische en cognitieve problemen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:73–6. PubMed Goorhuis-Brouwer SM, Dikkers FG, Wijnberg-Williams BJ. Bij kinderen met een vermoedelijk geïsoleerde spraak-taalstoornis vaak tevens medische en cognitieve problemen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:73–6. PubMed
18.
go back to reference Bishop DVM, Edmundson A. Is otitis media a major cause of specific developmental language disorders? Int J Lang Commun Disord. 1986;21(3):321–38. CrossRef Bishop DVM, Edmundson A. Is otitis media a major cause of specific developmental language disorders? Int J Lang Commun Disord. 1986;21(3):321–38. CrossRef
19.
go back to reference Buekers R. Soorten taalontwikkelingsstoornissen en hun samenhang met psychologische, medische en pedagogische factoren in samenwerking met FENAC. SIG studiedag; Gijzegem. 2011. Buekers R. Soorten taalontwikkelingsstoornissen en hun samenhang met psychologische, medische en pedagogische factoren in samenwerking met FENAC. SIG studiedag; Gijzegem. 2011.
20.
go back to reference Commers L. Multidisciplinair Classificatiemodel Taal en Spraak (MUCTAS): evolutie in aanmelding en advisering met focus op meertaligheid. Niet gepubliceerde masterproef, Leuven: KU Leuven, 2018; onder leiding van Zink I, Goeleven A, Van Den Heuvel E. Commers L. Multidisciplinair Classificatiemodel Taal en Spraak (MUCTAS): evolutie in aanmelding en advisering met focus op meertaligheid. Niet gepubliceerde masterproef, Leuven: KU Leuven, 2018; onder leiding van Zink I, Goeleven A, Van Den Heuvel E.
21.
go back to reference Tomblin JB, Records NL, Buckwalter P, Xhang X, Smith E, O’Brien M. Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. J Speech Lang Hear Res. 1997;40(6):1245–60. CrossRefPubMedPubMedCentral Tomblin JB, Records NL, Buckwalter P, Xhang X, Smith E, O’Brien M. Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. J Speech Lang Hear Res. 1997;40(6):1245–60. CrossRefPubMedPubMedCentral
22.
go back to reference Weiss AL. Comprehension of language. In: Singleton NC, Shulman BB, redactie. Language development: Foundations, processes, and clinical applications. 2e druk. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2003. Weiss AL. Comprehension of language. In: Singleton NC, Shulman BB, redactie. Language development: Foundations, processes, and clinical applications. 2e druk. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2003.
Metagegevens
Titel
Multidisciplinaire diagnostiek als startpunt voor een gepast zorgtraject voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen
Auteurs
E. Van Den Heuvel
A. Goeleven
M. Breuls
J. Vandereet
I. Zink
Publicatiedatum
19-03-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2/2019
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-019-00172-9

Andere artikelen Uitgave 2/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2019 Naar de uitgave