Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

12-03-2019 | Onderzoeksartikel | Uitgave 2/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2019

Verbeterkansen voor preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 2/2019
Auteurs:
S. J. A. Visscher, H. F. van Stel, I. I. E. Staal
Belangrijke opmerkingen
H.F. van Stel is voor de publicatie van dit artikel overleden.
Dit artikel is gebaseerd op Visscher SJA, Stel HF van. Variation in prevention of child maltreatment by Dutch child healthcare professionals. Child Abuse Neglect 2017;70: 264–73, en een uitgebreide aanvulling daarop: Visscher SJA, Stel HF van. Practice variation amongst preventive child healthcare professionals in the prevention of child maltreatment in the Netherlands: qualitative and quantitative data. Data Brief 2017;15: 665–86. In de aanvullende publicatie zijn citaten voor elk thema te vinden. Een overzicht van de citaten in het Nederlands kan worden opgevraagd via de corresponderende auteur.

Samenvatting

Kindermishandeling (inclusief verwaarlozing en seksueel misbruik) komt veel voor in Nederland. Vaak zijn de gevolgen voor het kind, diens omgeving en de maatschappij groot. Daarom had dit onderzoek als doel verbetermogelijkheden te identificeren in de primaire en secundaire preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Er is een kwalitatieve data-analyse uitgevoerd op basis van interviews met elf artsen, verpleegkundigen en wetenschappers met duidelijke expertise op het vlak van zowel de jeugdgezondheidszorg als de preventie en signalering van kindermishandeling. Uit de thematische analyse kwamen ruim dertig verbeterpunten naar voren, waarvoor omschrijvingen, citaten en coderingsstatistieken werden genoteerd. De belangrijkste boodschap van de geïnterviewden was dat professionals meer open en eerlijk signalen en vermoedens bespreekbaar moeten maken met ouders. Kindermishandeling komt namelijk vrijwel altijd door onmacht, en niet zozeer door kwaadwillendheid. De geïnterviewde deskundigen op het gebied van kindermishandeling zien een groot aantal verbeterkansen voor primaire en secundaire preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. De auteurs doen een appel op de professionals, beleidsmakers, opiniemakers en ouders zelf, om actie te ondernemen naar aanleiding van dit onderzoek.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2019 Naar de uitgave