Skip to main content
Top

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Uitgave 4/2015

Inhoudsopgave (8 Artikelen)

Gastredactioneel

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare groepen met polyfarmacie moet beter

Lidwien C. Lemmens, Gepke O. Delwel, Annejet P. Meijler, Marjolein Weda

Oorspronkelijk artikel

Thuis na een CVA: ‘Dan begint het pas’. Een kwalitatief onderzoek naar de behoefte aan nazorg van CVA-patiënten na terugkeer naar huis

Carolina Beunder, Jos H.M. Dekker, Jonna A. Brasser, Marja F.I.A. Depla

Klinische les

Presentaties van polymyalgia rheumatica bij oudere patienten

Rianne Lindeboom, Sophia E.J.A. de Rooij, Barbara C. van Munster

Signalementen

Signalementen

Congresagenda

Congresagenda