Skip to main content
Top

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Uitgave 2/2018

Inhoudsopgave (6 Artikelen)

Redactioneel

Beelden van ouderen lijdend of leidend?

Marieke J. Schuurmans

Praktijkgerichte bijdrage

Het gesprek met de patiënt is essentieel voor goede farmacotherapeutische zorg

Lidwien C. Lemmens, Gepke O. Delwel, Renske J. Hoefman, Judith D. de Jong, Marjolein Weda

Kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie voor, tijdens en na het spelen met de tovertafel

Leonie Bruil, Marian J. M. Adriaansen, Judith W. M. Groothuis, Ercolie R. Bossema

Ambulante geriatrische zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen: een haalbaarheidsonderzoek

Jonneke Kroes, Laura van Buul, Ruth Veenhuizen, Aafke de Groot, Marja Depla, Winfried Vergeer, Cees Hertogh

Signalementen

Signalementen