Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2000

01-03-2000

Met het oog op adoptie; Hebben wij er goed aan gedaan?

Auteur: Dr. R. A. C. Hoksbergen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2000

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de laatste twintig jaar zijn praktijk en regelgeving rond adoptie aanzienlijk veranderd. Hiervan wordt een kort overzicht gegeven. Tevens worden enkele belangrijke onderzoeksresultaten besproken betreffende 1. de mate en oorzaak van uithuisplaatsing van buitenlandse adoptiekinderen en 2. hechting en competentie in gezinnen met een jonge adoptiebaby. Geconcludeerd wordt dat de meeste adoptieplaatsingen redelijk tot goed verlopen (met circa 1–2% duidelijk mislukt), maar dat er veel verbeterd kan worden aan voorlichting en nazorg. In reeds lopend en toekomstig onderzoek staan onder andere interventie bij onveilig gehechte kinderen en beleving van de adoptiestatus op oudere leeftijd centraal.
Literatuur
go back to reference Achenbach, T.N. & Edelbrock, C.S. (1983). Manual for the Child Behavior Checklist and revised behavior profile. Burlington, Vt.: Department of Psychiatry, University of Vermont. Achenbach, T.N. & Edelbrock, C.S. (1983). Manual for the Child Behavior Checklist and revised behavior profile. Burlington, Vt.: Department of Psychiatry, University of Vermont.
go back to reference Adoptie Centrum (1994a). Most important countries for intercountry adoptions in the Netherlands between 1970 and 1993. Utrecht: auteur. Adoptie Centrum (1994a). Most important countries for intercountry adoptions in the Netherlands between 1970 and 1993. Utrecht: auteur.
go back to reference Adoptie Centrum (1994b). Ter adoptie aangeboden Nederlandse en buitenlandse kinderen in de periode 1970–1993. Utrecht: auteur. Adoptie Centrum (1994b). Ter adoptie aangeboden Nederlandse en buitenlandse kinderen in de periode 1970–1993. Utrecht: auteur.
go back to reference Bleeker–de Vries, A.J. (1991). Bijzondere aspecten van hulpverlening aan adoptiegezinnen. In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en Praktijk van Adoptie (pp. 209–221). Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum. Bleeker–de Vries, A.J. (1991). Bijzondere aspecten van hulpverlening aan adoptiegezinnen. In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en Praktijk van Adoptie (pp. 209–221). Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Buuren, J.A. van (1983). Schijnwerpers op adoptie, resultaten van onderzoek. In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Adoptie uit de kinderschoenen (pp. 294–320). Deventer: Van Loghum Slaterus. Buuren, J.A. van (1983). Schijnwerpers op adoptie, resultaten van onderzoek. In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Adoptie uit de kinderschoenen (pp. 294–320). Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Egmond, G. van (1984). Bodemloos Bestaan. Problemen met adoptiekinderen. Baarn: AMBO. Egmond, G. van (1984). Bodemloos Bestaan. Problemen met adoptiekinderen. Baarn: AMBO.
go back to reference Geerars, H.C., Hart, H. 't & Hoksbergen, R.A.C. (1991). Waar ben ik thuis? Geadopteerde adolescenten over adoptie, hun familie, problemen, uithuisplaatsing en toekomstvisie. Utrecht: Adoptie Centrum. Geerars, H.C., Hart, H. 't & Hoksbergen, R.A.C. (1991). Waar ben ik thuis? Geadopteerde adolescenten over adoptie, hun familie, problemen, uithuisplaatsing en toekomstvisie. Utrecht: Adoptie Centrum.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C. (1985). Een nieuwe kans. Adoptie van Nederlandse en buitenlandse pleegkinderen. Oratie. Utrecht: Adoptie Centrum. Hoksbergen, R.A.C. (1985). Een nieuwe kans. Adoptie van Nederlandse en buitenlandse pleegkinderen. Oratie. Utrecht: Adoptie Centrum.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C. (1991a). Twee decennia adoptiepraktijk in Nederland. In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en Praktijk van Adoptie (pp. 19–39). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Hoksbergen, R.A.C. (1991a). Twee decennia adoptiepraktijk in Nederland. In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en Praktijk van Adoptie (pp. 19–39). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C. (1991b). Waarom adopteren mensen een kind. In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en Praktijk van Adoptie (pp. 67–84). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Hoksbergen, R.A.C. (1991b). Waarom adopteren mensen een kind. In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en Praktijk van Adoptie (pp. 67–84). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C. (1994). Met het oog op adoptie. Utrecht: Adoptie Centrum. Hoksbergen, R.A.C. (1994). Met het oog op adoptie. Utrecht: Adoptie Centrum.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C., Juffer, F. & Waardenburg, B.C. (1986). Adoptiekinderen thuis en op school. De integratie na acht jaar van 116 Thaise kinderen in de Nederlandse samenleving. Lisse: Swets & Zeitlinger. Hoksbergen, R.A.C., Juffer, F. & Waardenburg, B.C. (1986). Adoptiekinderen thuis en op school. De integratie na acht jaar van 116 Thaise kinderen in de Nederlandse samenleving. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C. & Knappstein, W. (1991). Mee leren leven. In R.A.C. Hoksbergen & Walenkamp, H. (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en praktijk van adoptie (pp. 173–188). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. Hoksbergen, R.A.C. & Knappstein, W. (1991). Mee leren leven. In R.A.C. Hoksbergen & Walenkamp, H. (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en praktijk van adoptie (pp. 173–188). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C., Spaan, J. & Waardenburg, B. (1988). Bittere Ervaringen. Utrecht: Adoptie Centrum. Hoksbergen, R.A.C., Spaan, J. & Waardenburg, B. (1988). Bittere Ervaringen. Utrecht: Adoptie Centrum.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C. & Textor, M.R. (Hrsg.) (1993). Adoption: Grundlagen, Vermittlung, Nachbetreuung, Beratung. Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag. Hoksbergen, R.A.C. & Textor, M.R. (Hrsg.) (1993). Adoption: Grundlagen, Vermittlung, Nachbetreuung, Beratung. Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (1980). De gang van zaken rond adoptie. Intermediair, 16, nr. 45. Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (1980). De gang van zaken rond adoptie. Intermediair, 16, nr. 45.
go back to reference Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (Red.) (1983). Adoptie uit de Kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus. Hoksbergen, R.A.C. & Walenkamp, H. (Red.) (1983). Adoptie uit de Kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Itjeshorst, M. (1993). De Nederlandse pleegzorg en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Ongepubliceerde doctoraalscriptie, Adoptie Centrum, Utrecht. Itjeshorst, M. (1993). De Nederlandse pleegzorg en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Ongepubliceerde doctoraalscriptie, Adoptie Centrum, Utrecht.
go back to reference Juffer, F. (1993). Verbonden door adoptie. Een experimenteel onderzoek naar hechting en competentie in gezinnen met een adoptiebaby. Academisch proefschrift. ACCO: Amersfoort. Juffer, F. (1993). Verbonden door adoptie. Een experimenteel onderzoek naar hechting en competentie in gezinnen met een adoptiebaby. Academisch proefschrift. ACCO: Amersfoort.
go back to reference Memorie van Toelichting bij: Wet Regelen inzake de opneming van buitenlandse pleegkinderen met het oog op adoptie. (1987). Den Haag: Staatsuitgeverij. Memorie van Toelichting bij: Wet Regelen inzake de opneming van buitenlandse pleegkinderen met het oog op adoptie. (1987). Den Haag: Staatsuitgeverij.
go back to reference Overstap. (1994). Overdrachtsnotitie; Ter gelegenheid van de overstap van Stap deskundigheidsbevordering in de pleegzorg naar de landelijke steunfunctie pleegzorg. Amsterdam: STAP deskundigheidsbevordering in de pleegzorg. Overstap. (1994). Overdrachtsnotitie; Ter gelegenheid van de overstap van Stap deskundigheidsbevordering in de pleegzorg naar de landelijke steunfunctie pleegzorg. Amsterdam: STAP deskundigheidsbevordering in de pleegzorg.
go back to reference Rosenboom, L. (1994). Gemengde gezinnen, gemengde gevoelens? Hechting en competentie van adoptiebaby's in gezinnen met biologisch eigen kinderen. Academisch proefschrift. Utrecht: Adoptie Centrum. Rosenboom, L. (1994). Gemengde gezinnen, gemengde gevoelens? Hechting en competentie van adoptiebaby's in gezinnen met biologisch eigen kinderen. Academisch proefschrift. Utrecht: Adoptie Centrum.
go back to reference Silverman, A.R. & Feigelman, W. (1990). Adjustment in Interracial Adoptees: An Overview. In D.M. Brodzinsky & M.D. Schechter (Eds.), The Psychology of Adoption. New York: Oxford University Press. Silverman, A.R. & Feigelman, W. (1990). Adjustment in Interracial Adoptees: An Overview. In D.M. Brodzinsky & M.D. Schechter (Eds.), The Psychology of Adoption. New York: Oxford University Press.
go back to reference Stibane, K.W.U.F. (1991). In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en Praktijk van Adoptie (pp. 222–232). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Stibane, K.W.U.F. (1991). In R.A.C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en Praktijk van Adoptie (pp. 222–232). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Storm, M. (1985). Het drama van de mislukte adoptie. De Tijd, 18–1–1985, 33. Storm, M. (1985). Het drama van de mislukte adoptie. De Tijd, 18–1–1985, 33.
go back to reference Tavecchio, L.W.C. & Roorda–Honée, J. (1993). Affectieve verwaarlozing en thuisloosheid. In L.W.C. Tavecchio, J.D. van der Ploeg & J.M.Th.G. Roorda–Honée, Visies op thuisloosheid (pp. 15–37). Utrecht: SWP. Tavecchio, L.W.C. & Roorda–Honée, J. (1993). Affectieve verwaarlozing en thuisloosheid. In L.W.C. Tavecchio, J.D. van der Ploeg & J.M.Th.G. Roorda–Honée, Visies op thuisloosheid (pp. 15–37). Utrecht: SWP.
go back to reference Thoenes, P. (1993). Kappen of snoeien. Cultuurvernieuwing als zuiveringsproces. Nederlands Gesprekscentrum: Afscheid van de 20e eeuw. Vernieuwing van de cultuur, 79, Hoofdstuk IV. Thoenes, P. (1993). Kappen of snoeien. Cultuurvernieuwing als zuiveringsproces. Nederlands Gesprekscentrum: Afscheid van de 20e eeuw. Vernieuwing van de cultuur, 79, Hoofdstuk IV.
go back to reference Vereniging voor Kind en Adoptiegezin (1994). Vag–tijdschrift , 29 (1), 24–26. Brugge: VAG. Vereniging voor Kind en Adoptiegezin (1994). Vag–tijdschrift , 29 (1), 24–26. Brugge: VAG.
go back to reference Verhulst, F.C. & Versluis–den Bieman, H.J.M. (1989). Buitenlandse adoptiekinderen: Vaardigheden en probleemgedrag. Assen/Maastricht: Van Gorcum. Verhulst, F.C. & Versluis–den Bieman, H.J.M. (1989). Buitenlandse adoptiekinderen: Vaardigheden en probleemgedrag. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
go back to reference Vlierd, M. van de & Waardenburg, B.C. (1983). Overplaatsing van buitenlandse adoptiekinderen. Ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit Utrecht, Utrecht. Vlierd, M. van de & Waardenburg, B.C. (1983). Overplaatsing van buitenlandse adoptiekinderen. Ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit Utrecht, Utrecht.
go back to reference Walenkamp, H. (1984). De kater van de adoptie. Zeven ouderparen en hun zorgen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 5, 499–508. Walenkamp, H. (1984). De kater van de adoptie. Zeven ouderparen en hun zorgen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 5, 499–508.
go back to reference Werkgroep Pleegzorg (1991). Voorzien in pleegzorg. Eindadvies van de Werkgroep Pleegzorg aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Justitie. Rijswijk/Den Haag: Ministerie van WVC, Justitie. Werkgroep Pleegzorg (1991). Voorzien in pleegzorg. Eindadvies van de Werkgroep Pleegzorg aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Justitie. Rijswijk/Den Haag: Ministerie van WVC, Justitie.
Metagegevens
Titel
Met het oog op adoptie; Hebben wij er goed aan gedaan?
Auteur
Dr. R. A. C. Hoksbergen
Publicatiedatum
01-03-2000
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2000
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060752

Andere artikelen Uitgave 1/2000

Kind en adolescent 1/2000 Naar de uitgave