Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2000

01-03-2000

Ex–neonatale couveusepatiëntjes vijf en tien jaar later

Een follow–up–onderzoek naar mogelijke gedragsproblemen

Auteurs: Dr. J. D. Bosch, Dr. J. W. Veerma, J. F. Samsom, F. Smith

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2000

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Doel van dit onderzoek was het analyseren van mogelijke gedragsproblemen van ex–neonatale couveusekinderen op vijf– en tienjarige leeftijd, thuis en op school. De oudergedragsbeoordelingen via de Child Behavior Checklist verschilden op beide meetmomenten niet van de normatieve data. De leerkrachtbeoordelingen via de Teacher Report Form vielen ongunstiger uit, vooral bij de jongens: op vijfjarige leeftijd zowel op internaliserend als externaliserend gedrag, op tienjarige leeftijd alleen nog op internaliserend gedrag. Individueel bleek er nauwelijks sprake van continuïteit in gedragsproblemen. Op grond van deze bevindingen is de algemene prognose voor deze groep kinderen gunstiger dan veelal wordt verwacht. Bij voortgezet onderzoek zal daarom meer nadruk gelegd moeten worden op de positieve gedragsontwikkeling van deze kinderen in relatie tot factoren die deze ontwikkeling bevorderen.
Voetnoten
1
Getoond worden de acht gedragsfactoren van het CBCL–gedragsprofiel. Voor de volledige namen van de gebruikte afkortingen (TG, SK enzovoort) wordt verwezen naar tabel 1 en 2.
 
Literatuur
go back to reference Achenbach, T.M. (1991a). Manual for the Child Behavior Cbecklist/4–18 and 1991 profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry. Achenbach, T.M. (1991a). Manual for the Child Behavior Cbecklist/4–18 and 1991 profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.
go back to reference Achenbach, T.M. (1991b). Manual for the Teacher's Report Form and 1991 profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry. Achenbach, T.M. (1991b). Manual for the Teacher's Report Form and 1991 profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.
go back to reference Achenbach, T.M. & Edelbrock, C.S. (1983). Manual for the Child Behavior Checklist and revised behavior profile. Burlington: University of Vermont. Achenbach, T.M. & Edelbrock, C.S. (1983). Manual for the Child Behavior Checklist and revised behavior profile. Burlington: University of Vermont.
go back to reference Achenbach, T.M. & Edelbrock, C.S. (1986). Manual for the Teacher's Report Form and teacher version of the child behavior profile. Burlington: University of Vermont. Achenbach, T.M. & Edelbrock, C.S. (1986). Manual for the Teacher's Report Form and teacher version of the child behavior profile. Burlington: University of Vermont.
go back to reference Bosch, J.D., Cools, H., Neef, N. de, Veerman, J.W., Smith, F. & Samsom, J.F. (1992). Gedragskenmerken van 10–jarige ex–neonatale intensive care–patiënten. Tijdschrift voor Kindergeneeskunde , 60, 206–211. PubMed Bosch, J.D., Cools, H., Neef, N. de, Veerman, J.W., Smith, F. & Samsom, J.F. (1992). Gedragskenmerken van 10–jarige ex–neonatale intensive care–patiënten. Tijdschrift voor Kindergeneeskunde , 60, 206–211. PubMed
go back to reference Breslau, N., Klein, H. & Allen, L. (1988). Very low birth weight: Behavioral sequelae at nine years of age. Journal of the American Academy of Adolescent Psychiatry, 27, 605–612. CrossRef Breslau, N., Klein, H. & Allen, L. (1988). Very low birth weight: Behavioral sequelae at nine years of age. Journal of the American Academy of Adolescent Psychiatry, 27, 605–612. CrossRef
go back to reference Canne, H. de & Westerveld, H. (1984). Neonatale intensive care patiëntjes:Een onderzoek naar ge–dragskenmerken van neonatale intensive care patiëntjes. Doctoraalscriptie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam. Canne, H. de & Westerveld, H. (1984). Neonatale intensive care patiëntjes:Een onderzoek naar ge–dragskenmerken van neonatale intensive care patiëntjes. Doctoraalscriptie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Cohen, S.E. & Parmelee, A.H. (1988). Antecedents of schoolproblems in children born preterm. Journal of Pediatric Psychology, 13, 493–507. CrossRefPubMed Cohen, S.E. & Parmelee, A.H. (1988). Antecedents of schoolproblems in children born preterm. Journal of Pediatric Psychology, 13, 493–507. CrossRefPubMed
go back to reference Cools, A.T.M. & Hermanns, J.M.A. (1976). Denver Ontwikkeling Screeningtest: Handleiding. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. Cools, A.T.M. & Hermanns, J.M.A. (1976). Denver Ontwikkeling Screeningtest: Handleiding. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Cools, H. & Neef, N. de (1990). Pre/dysmaturiteit en gedragsproblemen: Een follow–up studie naar de gedragskenmerken van 10–jarige ex–neonatale couveuse kinderen. Doctoraalscriptie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam. Cools, H. & Neef, N. de (1990). Pre/dysmaturiteit en gedragsproblemen: Een follow–up studie naar de gedragskenmerken van 10–jarige ex–neonatale couveuse kinderen. Doctoraalscriptie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
go back to reference Durlak, J. A., Fuhrman, T. & Lampman, C. (1991). Effectiveness of cognitive–behavior therapy for maladapting children: A meta–analysis. Psychological Bulletin, 110, 204–214. CrossRefPubMed Durlak, J. A., Fuhrman, T. & Lampman, C. (1991). Effectiveness of cognitive–behavior therapy for maladapting children: A meta–analysis. Psychological Bulletin, 110, 204–214. CrossRefPubMed
go back to reference Ens–Dokkum, M., Schreuder, A. & Veen, S. (1993). Outcome at five years of age in preterm and very low birth weight children in the Netherlands. Ongepubliceerd academisch proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden. Ens–Dokkum, M., Schreuder, A. & Veen, S. (1993). Outcome at five years of age in preterm and very low birth weight children in the Netherlands. Ongepubliceerd academisch proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden.
go back to reference Grauw, A.J.C. de (1991). Small for gestational age infants: Asphyxia and brain development. Academisch proefschrift. Amsterdam: Free University Press. Grauw, A.J.C. de (1991). Small for gestational age infants: Asphyxia and brain development. Academisch proefschrift. Amsterdam: Free University Press.
go back to reference Grigoroiu–Serbanescu, M. (1984). Intellectual and emotional development and schooladjustment in preterm children at 6 and 7 years of age: Continuation of a follow–up study. International Journal of Behavioral Development, 7, 307–320. CrossRef Grigoroiu–Serbanescu, M. (1984). Intellectual and emotional development and schooladjustment in preterm children at 6 and 7 years of age: Continuation of a follow–up study. International Journal of Behavioral Development, 7, 307–320. CrossRef
go back to reference Groot, A., Koot, H.M. & Verhulst, F.C. (in druk). The cross–cultural generalizability of the CBCL cross–informant syndromes. Psychological Assessment. Groot, A., Koot, H.M. & Verhulst, F.C. (in druk). The cross–cultural generalizability of the CBCL cross–informant syndromes. Psychological Assessment.
go back to reference Hanssen, E. & Bjerre, J. (1977). Mother–child relations in low–birth weight groups. Child Care and Health Development, 3, 93–103. CrossRef Hanssen, E. & Bjerre, J. (1977). Mother–child relations in low–birth weight groups. Child Care and Health Development, 3, 93–103. CrossRef
go back to reference Kopp, C.B. & Krakow, J.B. (1983). The developmentalist and the study of biological risk: A view of the past with an eye toward the future. Child Development, 54, 1086–1108. CrossRefPubMed Kopp, C.B. & Krakow, J.B. (1983). The developmentalist and the study of biological risk: A view of the past with an eye toward the future. Child Development, 54, 1086–1108. CrossRefPubMed
go back to reference Marlow, N., Roberts, B.L. & Cooke, R.W.J. (1989). Motor skills in extremely low–birth–weight children at the age of 6 years. Archives of Diseases in Childhood, 64, 839–847. CrossRef Marlow, N., Roberts, B.L. & Cooke, R.W.J. (1989). Motor skills in extremely low–birth–weight children at the age of 6 years. Archives of Diseases in Childhood, 64, 839–847. CrossRef
go back to reference Minde, K. (1984). The impact of prematurity on the later behavior of children and their families. Clinics in Perinatology, 11, 227–244. PubMed Minde, K. (1984). The impact of prematurity on the later behavior of children and their families. Clinics in Perinatology, 11, 227–244. PubMed
go back to reference Minde, K., Goldberg, S., Perrotta, M., Washington, J., Lojkasek, M., Corter, C. & Parker, K. (1989). Continuities and discontinuities in development of 64 very small premature infants to 4 years of age. Journal of Chiid Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 30, 391–404. Minde, K., Goldberg, S., Perrotta, M., Washington, J., Lojkasek, M., Corter, C. & Parker, K. (1989). Continuities and discontinuities in development of 64 very small premature infants to 4 years of age. Journal of Chiid Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 30, 391–404.
go back to reference Portnoy, S., Callais, M., Wolke, D. & Gamsu, H. (1988). Five–year follow–up study of extremely low–birth–weight infants. Developmental Medicine & Child Neurology, 30, 391–404. Portnoy, S., Callais, M., Wolke, D. & Gamsu, H. (1988). Five–year follow–up study of extremely low–birth–weight infants. Developmental Medicine & Child Neurology, 30, 391–404.
go back to reference Ross, G., Lipper, E.G. & Auld, P.A.M. (1991). Social competence and behavior problems in premature children at school age. Pediatrics , 86, 391–397. Ross, G., Lipper, E.G. & Auld, P.A.M. (1991). Social competence and behavior problems in premature children at school age. Pediatrics , 86, 391–397.
go back to reference Sameroff, A.J. & Chandler, M.J. (1975). Reproductive risk and the continuum of care taking casualty. In F.D. Florowitz (Ed.), Review of child development research (4th ed.). Chicago: University Press. Sameroff, A.J. & Chandler, M.J. (1975). Reproductive risk and the continuum of care taking casualty. In F.D. Florowitz (Ed.), Review of child development research (4th ed.). Chicago: University Press.
go back to reference Schothorst, P.F. (1990). Developmental impact of neonatal stress: A neuropsychiatric study of neonatal intensive cure unit graduates at schoolage. Ongepubliceerd academisch proefschrift, Universiteit Utrecht, Utrecht. Schothorst, P.F. (1990). Developmental impact of neonatal stress: A neuropsychiatric study of neonatal intensive cure unit graduates at schoolage. Ongepubliceerd academisch proefschrift, Universiteit Utrecht, Utrecht.
go back to reference Schothorst, P.F. (1994). De latere ontwikkeling van premature kinderen. In J.D. Bosch, H.A. Bosma, D.N. Oudshoorn, J. Rispens & A. Vyt (Red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 1 (1994/95). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. Schothorst, P.F. (1994). De latere ontwikkeling van premature kinderen. In J.D. Bosch, H.A. Bosma, D.N. Oudshoorn, J. Rispens & A. Vyt (Red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 1 (1994/95). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Smith, F., Samsom, J.F., Canne, H. de, Westerveld, H., Vorm, D. v.d. & Bosch, J.D. (1990). Behavioural characteristics of five year–old ex–neonatal intensive care ( NICU) patients and parental perceptions. International Journal of Prenatal and Perinatal Studies, 1, 155–160. Smith, F., Samsom, J.F., Canne, H. de, Westerveld, H., Vorm, D. v.d. & Bosch, J.D. (1990). Behavioural characteristics of five year–old ex–neonatal intensive care ( NICU) patients and parental perceptions. International Journal of Prenatal and Perinatal Studies, 1, 155–160.
go back to reference Stevens, J. (1992). Applied muhivariate statistics for the social sciences (2nd ed.). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Stevens, J. (1992). Applied muhivariate statistics for the social sciences (2nd ed.). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
go back to reference Stewart, A.L., Reynolds, E.O.R. & Lipscomb, A.P. (1981). Outcome for infants of very low birth weight: Survey of world literature. The Lancet, 1, 1038–1040. CrossRef Stewart, A.L., Reynolds, E.O.R. & Lipscomb, A.P. (1981). Outcome for infants of very low birth weight: Survey of world literature. The Lancet, 1, 1038–1040. CrossRef
go back to reference Taub, H.B., Goldstein, K.M. & Caputo, D.V. (1977). Indices of neonatal prematurity as discriminators of development in middle childhood. Child Development, 48, 797–805. CrossRef Taub, H.B., Goldstein, K.M. & Caputo, D.V. (1977). Indices of neonatal prematurity as discriminators of development in middle childhood. Child Development, 48, 797–805. CrossRef
go back to reference Teplin, S.W., Burchinal, M., Johnson–Martin, N., Humphry, R.A. & Kraybill, E.N. (1991). Neurodevelopmental, health, and growth status at age 6 years of children with birth weight less than 1001 grams. Journal of Pediatrics, 118, 768–777. CrossRefPubMed Teplin, S.W., Burchinal, M., Johnson–Martin, N., Humphry, R.A. & Kraybill, E.N. (1991). Neurodevelopmental, health, and growth status at age 6 years of children with birth weight less than 1001 grams. Journal of Pediatrics, 118, 768–777. CrossRefPubMed
go back to reference Verhulst, F.C. (1985). Mental health in Dutch children. Academisch proefschrift, Erasmus Universiteit, Rotterdam. Verhulst, F.C. (1985). Mental health in Dutch children. Academisch proefschrift, Erasmus Universiteit, Rotterdam.
go back to reference Verhulst, F.C. & Akkerhuis, G.W. (1986). Mental health in Dutch children: (III) behavioral–emotional problems reported by teachers of children aged 4–12. Acta Psychiatrica Scandinavica, 74, Supplementum no. 330. Verhulst, F.C. & Akkerhuis, G.W. (1986). Mental health in Dutch children: (III) behavioral–emotional problems reported by teachers of children aged 4–12. Acta Psychiatrica Scandinavica, 74, Supplementum no. 330.
go back to reference Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL. Assen: Van Gorcum. Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Verhulst, F.C. & Koot, J.M. (1992). Voorlopige normen voor CBCL , TRF en YSR. Interne publikatie. Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder– en Jeugdpsychiatrie, Rotterdam. Verhulst, F.C. & Koot, J.M. (1992). Voorlopige normen voor CBCL , TRF en YSR. Interne publikatie. Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder– en Jeugdpsychiatrie, Rotterdam.
go back to reference Weisglas–Kuperus, N. (1992). Biological and social factors in the development of the very low birthweight child. Ongepubliceerd academisch proefschrift, Erasmus Universiteit, Rotterdam. Weisglas–Kuperus, N. (1992). Biological and social factors in the development of the very low birthweight child. Ongepubliceerd academisch proefschrift, Erasmus Universiteit, Rotterdam.
go back to reference Werner, E.E. (1986). A longitudinal study of perinatal risk. In D.C. Farran & J.D. McKinney (Eds.), Risk in intellectual and psychosocial development. New York: Academic Press. Werner, E.E. (1986). A longitudinal study of perinatal risk. In D.C. Farran & J.D. McKinney (Eds.), Risk in intellectual and psychosocial development. New York: Academic Press.
go back to reference Wit, J. de (1988). Continuüm van zorg vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief. In A. Cladder, S.M.J. van Hekken & J. de Wit (Red.), Continuiim van zorg: De afstemming van de hulp aan kinderen en adolescenten en hun ouders (pp. 9–21). Amersfoort: Acco. Wit, J. de (1988). Continuüm van zorg vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief. In A. Cladder, S.M.J. van Hekken & J. de Wit (Red.), Continuiim van zorg: De afstemming van de hulp aan kinderen en adolescenten en hun ouders (pp. 9–21). Amersfoort: Acco.
Metagegevens
Titel
Ex–neonatale couveusepatiëntjes vijf en tien jaar later
Een follow–up–onderzoek naar mogelijke gedragsproblemen
Auteurs
Dr. J. D. Bosch
Dr. J. W. Veerma
J. F. Samsom
F. Smith
Publicatiedatum
01-03-2000
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2000
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060751

Andere artikelen Uitgave 1/2000

Kind en adolescent 1/2000 Naar de uitgave