Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

10-02-2021 | Onderzoek

Mate van gevoelsverlies voorspelt het risico op de diabetische voet

Auteurs: Willem D. Rinkel, PhD, Tirzah M. Fakkel, Don A. Dijkstra, BSc, Manuel Castro Cabezas, PhD, Prof. J. Henk Coert, PhD

Gepubliceerd in: Podosophia | Uitgave 1/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De in 2013 gestarte Rotterdam Diabetic Foot (RDF) Study had tot doel perifere zenuwfunctie (gevoelsverlies) bij diabetespatiënten te relateren aan het risico op disbalans, vallen en het oplopen van diabetische voetulcera, de uitkomstmaten van dit onderzoek. Hiertoe werden 416 diabetespatiënten gevolgd in het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis in Rotterdam die aan een testbatterij van 39 items werden onderworpen. De mediane follow-up besloeg 956 dagen. Van de 416 patiënten ontwikkelden 40 patiënten een voetulcus. Onder hen waren meer mannen dan vrouwen; ze hadden vaker een lager lichaamsgewicht, vaker retinopathie en meer klachten van neuropathie dan de patiënten die geen ulcus ontwikkelden. Tevens hadden ze ernstiger gevoelsverlies aan de voeten, vaker een voorgeschiedenis van ulcera en amputaties, en minder vaak palpabele voetarteriën. Zeven patiënten hadden vaker achter elkaar meerdere episoden van ulcera. Uit de resultaten is geconcludeerd dat het graderen van gevoelsverlies een betere risicostratificatie oplevert in vergelijking met de tests uit de huidige richtlijn (10 g monofilament en/of stemvork). Dit artikel geeft een beknopte beschrijving van de studie en beschrijft hoe tot deze conclusie is gekomen.
Literatuur
1.
go back to reference Wukich DK, Raspovic KM, Suder NC. Patients with diabetic foot disease fear major lower-extremity amputation more than death. Foot Ankle Spec. 2018;11:17–21.CrossRef Wukich DK, Raspovic KM, Suder NC. Patients with diabetic foot disease fear major lower-extremity amputation more than death. Foot Ankle Spec. 2018;11:17–21.CrossRef
2.
go back to reference Monteiro-Soares M, Boyko EJ, Ribeiro J, Ribeiro I, Dinis-Ribeiro M. Predictive factors for diabetic foot ulceration: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev. 2012;28:574–600.CrossRef Monteiro-Soares M, Boyko EJ, Ribeiro J, Ribeiro I, Dinis-Ribeiro M. Predictive factors for diabetic foot ulceration: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev. 2012;28:574–600.CrossRef
3.
go back to reference Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA. 2005;293:217–28.CrossRef Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA. 2005;293:217–28.CrossRef
4.
go back to reference McNeely MJ, Boyko EJ, Ahroni JH, Stensel VL, Reiber GE, Smith DG, et al. The independent contributions of diabetic neuropathy and vasculopathy in foot ulceration. How great are the risks? Diabetes Care. 1995;18:216–9.CrossRef McNeely MJ, Boyko EJ, Ahroni JH, Stensel VL, Reiber GE, Smith DG, et al. The independent contributions of diabetic neuropathy and vasculopathy in foot ulceration. How great are the risks? Diabetes Care. 1995;18:216–9.CrossRef
5.
go back to reference Rinkel WD, Aziz MH, Van Neck JW, Cabezas MC, Ark LA van der, Coert JH. Development of grading scales of pedal sensory loss using Mokken scale analysis on the Rotterdam Diabetic Foot Study Test Battery data. Muscle Nerve. 2019;60:520–7.CrossRefPubMedPubMedCentral Rinkel WD, Aziz MH, Van Neck JW, Cabezas MC, Ark LA van der, Coert JH. Development of grading scales of pedal sensory loss using Mokken scale analysis on the Rotterdam Diabetic Foot Study Test Battery data. Muscle Nerve. 2019;60:520–7.CrossRefPubMedPubMedCentral
6.
go back to reference Rinkel WD, Rizopoulos D, Aziz MH, Van Neck JW, Cabezas MC, Coert JH. Grading the loss of sensation in diabetic patients: A psychometric evaluation of the rotterdam diabetic foot study test battery. Muscle Nerve. 2018;58:559–65.CrossRef Rinkel WD, Rizopoulos D, Aziz MH, Van Neck JW, Cabezas MC, Coert JH. Grading the loss of sensation in diabetic patients: A psychometric evaluation of the rotterdam diabetic foot study test battery. Muscle Nerve. 2018;58:559–65.CrossRef
7.
go back to reference Rinkel WD, Oest MJW van der, Coert JH. Item reduction of the 39-item Rotterdam Diabetic Foot Study Test Battery using decision tree modelling. Diabet Metabol Res Rev. 2020;36:e3291.CrossRef Rinkel WD, Oest MJW van der, Coert JH. Item reduction of the 39-item Rotterdam Diabetic Foot Study Test Battery using decision tree modelling. Diabet Metabol Res Rev. 2020;36:e3291.CrossRef
8.
go back to reference Rinkel WD, Oest MJW van der, Dijkstra DA, Cabezas MC, Coert HJ. Predicting ulcer-free survival using the discriminative value of screening test locations. Diabet Metabol Res Rev. 2019;35(3):e3119.CrossRef Rinkel WD, Oest MJW van der, Dijkstra DA, Cabezas MC, Coert HJ. Predicting ulcer-free survival using the discriminative value of screening test locations. Diabet Metabol Res Rev. 2019;35(3):e3119.CrossRef
9.
go back to reference Rinkel WD, Nieuwkasteele S van, Castro Cabezas M, Neck JW van, Birnie E, Coert JH. Balance, risk of falls, risk factors and fall-related costs in individuals with diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2019;158:107930.CrossRef Rinkel WD, Nieuwkasteele S van, Castro Cabezas M, Neck JW van, Birnie E, Coert JH. Balance, risk of falls, risk factors and fall-related costs in individuals with diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2019;158:107930.CrossRef
10.
go back to reference Rinkel WD, Castro Cabezas M, Neck JW van, Birnie E, Hovius SER, Coert JH. Validity of the tinel sign and prevalence of tibial nerve entrapment at the tarsal tunnel in both diabetic and nondiabetic subjects: a cross-sectional study. Plast Reconstr Surg. 2018;142:1258–66.CrossRef Rinkel WD, Castro Cabezas M, Neck JW van, Birnie E, Hovius SER, Coert JH. Validity of the tinel sign and prevalence of tibial nerve entrapment at the tarsal tunnel in both diabetic and nondiabetic subjects: a cross-sectional study. Plast Reconstr Surg. 2018;142:1258–66.CrossRef
11.
go back to reference Armstrong DG, Swerdlow MA, Armstrong AA, Conte MS, Padula WV, Bus SA. Five year mortality and direct costs of care for people with diabetic foot complications are comparable to cancer. J Foot Ankle Res. 2020;13(1):16.CrossRef Armstrong DG, Swerdlow MA, Armstrong AA, Conte MS, Padula WV, Bus SA. Five year mortality and direct costs of care for people with diabetic foot complications are comparable to cancer. J Foot Ankle Res. 2020;13(1):16.CrossRef
12.
go back to reference Abbott CA, Carrington AL, Ashe H, Bath S, Every LC, Griffiths J, et al. The North-West Diabetes Foot Care Study: incidence of, and risk factors for, new diabetic foot ulceration in a community-based patient cohort. Diabet Med. 2002;19(5):377–84.CrossRef Abbott CA, Carrington AL, Ashe H, Bath S, Every LC, Griffiths J, et al. The North-West Diabetes Foot Care Study: incidence of, and risk factors for, new diabetic foot ulceration in a community-based patient cohort. Diabet Med. 2002;19(5):377–84.CrossRef
13.
go back to reference Boyko EJ, Ahroni JH, Cohen V, Nelson KM, Heagerty PJ. Prediction of diabetic foot ulcer occurrence using commonly available clinical information: the Seattle Diabetic Foot Study. Diabetes Care. 2006;29:1202–7.CrossRef Boyko EJ, Ahroni JH, Cohen V, Nelson KM, Heagerty PJ. Prediction of diabetic foot ulcer occurrence using commonly available clinical information: the Seattle Diabetic Foot Study. Diabetes Care. 2006;29:1202–7.CrossRef
14.
go back to reference Rinkel WD, Castro Cabezas M, Birnie E, Coert JH. The natural history of tarsal tunnel syndrome in diabetic subjects. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2020;73(8):1482–9.CrossRef Rinkel WD, Castro Cabezas M, Birnie E, Coert JH. The natural history of tarsal tunnel syndrome in diabetic subjects. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2020;73(8):1482–9.CrossRef
Metagegevens
Titel
Mate van gevoelsverlies voorspelt het risico op de diabetische voet
Auteurs
Willem D. Rinkel, PhD
Tirzah M. Fakkel
Don A. Dijkstra, BSc
Manuel Castro Cabezas, PhD
Prof. J. Henk Coert, PhD
Publicatiedatum
10-02-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Podosophia / Uitgave 1/2021
Print ISSN: 0929-5380
Elektronisch ISSN: 1876-5815
DOI
https://doi.org/10.1007/s12481-021-00298-2

Andere artikelen Uitgave 1/2021

Podosophia 1/2021 Naar de uitgave

Biomechanica en Bewegingsanalyse

De gespiraliseerde achillespees