Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2016 | Forum | Uitgave 7/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2016

Langer doorwerken, gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 7/2016
Auteur:
Linda Fernandez Beiro
Belangrijke opmerkingen
1 CBS, Heerlen
Correspondentieadres
Linda Fernandez Beiro, CBS, Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen, tel. 045 570 6368, e-mail: l.fernandezbeiro@cbs.nl
Noot
a Als controlevariabelen: zijn gekozen ervaren gezondheid, burn-outklachten, behoefte aan opleiding of cursus, minder kennis en vaardigheden dan nodig voor werk, meer kennis en vaardigheden dan nodig voor werk, bevlogenheid, werk-privé balans, taakeisen, zelfstandigheid/autonomie, gevarieerd werk, werk waarbij veel kracht nodig, gebruik van gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt, werk in ongemakkelijke werkhouding, werk met herhalende bewegingen, veel lawaai op werkplek, cognitieve belasting, ongewenste omgangsvormen door klanten (en collega’s), gemakkelijk voldoen aan fysieke en psychische eisen van werk, tevredenheid werk- en arbeidsomstandigheden), leeftijd, geslacht, opleiding en bedrijfssector.
An erratum to this article is available at http://​dx.​doi.​org/​10.​1007/​s12508-017-0015-z.

Samenvatting

De afbouw van prepensioenregelingen en de verhoging van de AOW-leeftijd onderstrepen het toegenomen belang dat wordt gehecht aan arbeidsparticipatie op hogere leeftijd. In de afgelopen jaren is het aandeel 55- tot 65-jarigen dat werkzaam is, gegroeid van 41,5% in 2003 naar 61,7% in 2015. Het aandeel werkzame 65- tot 75-jarigen is gestegen van 5,5 naar 10,3% (CBS). Het vermogen om gezond, vitaal en productief werkzaam te zijn tot de pensioengerechtigde leeftijd wordt ook wel aangeduid als duurzame inzetbaarheid. Een indicator hiervoor is de leeftijd tot waarop werknemers en zelfstandig ondernemers willen doorwerken.
In 2015 waren er 6,9 miljoen personen in Nederland met een hoofdbaan als werknemer. Bijna 1,4 miljoen personen werkten als zelfstandige, waaronder ruim 900 duizend zelfstandig ondernemers zonder personeel. De laatsten willen bijna 4 jaar langer doorwerken dan werknemers. Deze bijdrage gaat in op de rol die de gezondheidssituatie hierbij speelt en de verschillen hierin tussen werknemers en zelfstandig ondernemers. Dit is onderzocht met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO.[1]

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 7/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2016 Naar de uitgave