Skip to main content
Top

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Kwaliteitsontwikkeling in de MGZ

Auteur : Jasmijn Pronk

Gepubliceerd in: Maatschappelijke gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Verpleegkundigen in de MGZ moeten zich bewust zijn van en meewerken aan kwaliteitsontwikkeling; zowel de kwaliteit van de zorgverlening als de eigen professionele kwaliteit en de kwaliteit van de organisatie. Landelijk zijn er kwaliteitskaders ontwikkeld, worden verschillende kwaliteitssystemen gehanteerd en speelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg een belangrijke rol. Professioneel werken wil zeggen dat de verpleegkundige landelijke standaarden, richtlijnen en protocollen hanteert en op de hoogte is van de laatste stand van zaken van haar beroep. Casuïstiekbespreking en reflecteren dragen bij aan het hooghouden van de professionele kwaliteit.
Literatuur
go back to reference Blankman, H., & Nicasie, E. (2000). Verplegen van zorgvragers met een psychiatrische ziekte. Houten: Bohn Stafeu van Loghum. Blankman, H., & Nicasie, E. (2000). Verplegen van zorgvragers met een psychiatrische ziekte. Houten: Bohn Stafeu van Loghum.
go back to reference Christis, J.H.P., Moesker, H.M., & Kersjes R.W.L. (2013). Competentieontwikkeling op teamniveau voor de zorg. Groningen: Hanzehogeschool, Kenniscentrum Arbeid. Christis, J.H.P., Moesker, H.M., & Kersjes R.W.L. (2013). Competentieontwikkeling op teamniveau voor de zorg. Groningen: Hanzehogeschool, Kenniscentrum Arbeid.
go back to reference INK (2008). Handleiding Positie en Ambitie bepalen. Utrecht: INK. INK (2008). Handleiding Positie en Ambitie bepalen. Utrecht: INK.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (2013). IGZ-handhavingskader Richtlijn voor transparante handhaving. Utrecht: IGZ. Inspectie voor de Gezondheidszorg (2013). IGZ-handhavingskader Richtlijn voor transparante handhaving. Utrecht: IGZ.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (2013). Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Utrecht: IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en LOC. Inspectie voor de Gezondheidszorg (2013). Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Utrecht: IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en LOC.
go back to reference Jansen, M.G.M.J., & Kuiper, M.S.L. (2007). De Expertverpleegkundige. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Jansen, M.G.M.J., & Kuiper, M.S.L. (2007). De Expertverpleegkundige. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Jüngen, IJ.D., & Sesink, E.M. (2010). De verpleegkundige in de algemene gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Jüngen, IJ.D., & Sesink, E.M. (2010). De verpleegkundige in de algemene gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Koetsenruijter, R., W. van der Heide, & K. Wit, (2001). Reflectie in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Utrecht: Lemma B.V. Koetsenruijter, R., W. van der Heide, & K. Wit, (2001). Reflectie in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Utrecht: Lemma B.V.
go back to reference Kuiper, C., Cox, K., Louw, D. de & Verhoef, J. (2012). Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Methodiek en toepassing (derde druk). Den Haag: Boom/Lemma. Kuiper, C., Cox, K., Louw, D. de & Verhoef, J. (2012). Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Methodiek en toepassing (derde druk). Den Haag: Boom/Lemma.
go back to reference Lavigne, E., Vanderplancke, T., & Myny, D. (2013). Het gebruik van casussen: literatuurstudie. Kortrijk: Katholieke Hogeschool Vives. Lavigne, E., Vanderplancke, T., & Myny, D. (2013). Het gebruik van casussen: literatuurstudie. Kortrijk: Katholieke Hogeschool Vives.
go back to reference Mackenbach, J.P., Stronks, K. (red.) et al. (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (zesde druk). Amsterdam: Reed Business. Mackenbach, J.P., Stronks, K. (red.) et al. (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (zesde druk). Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Moonen, H. (2012). HOE-boek voor Strategische Personeelsplanning. Zaltbommel: Thema. Moonen, H. (2012). HOE-boek voor Strategische Personeelsplanning. Zaltbommel: Thema.
go back to reference Nieswiadomy, R.M., & Smeets, I. (2009). Verpleegkundige onderzoeksmethoden (vijfde editie). Amsterdam: Pearson Education. Nieswiadomy, R.M., & Smeets, I. (2009). Verpleegkundige onderzoeksmethoden (vijfde editie). Amsterdam: Pearson Education.
go back to reference Nu ’91 & V & VN (2007). Nationale beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Utrecht: Nu ’91 & V & VN. Nu ’91 & V & VN (2007). Nationale beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Utrecht: Nu ’91 & V & VN.
go back to reference Pool, J. (2002). Sturen op competentieontwikkeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Pool, J. (2002). Sturen op competentieontwikkeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Regieraad Kwaliteit van Zorg (2012). Richtlijn voor Richtlijnen. 20 Criteria voor het ontwikkelen en implementeren van een klinische richtlijn. Rijswijk: Ministerie van VWS. Regieraad Kwaliteit van Zorg (2012). Richtlijn voor Richtlijnen. 20 Criteria voor het ontwikkelen en implementeren van een klinische richtlijn. Rijswijk: Ministerie van VWS.
go back to reference Ritchie, J., & Lewis., J. (red.) (2003) Qualitative research practice. A Guide for Social Science Students and Researchers. Londen: Sage Publications. Ritchie, J., & Lewis., J. (red.) (2003) Qualitative research practice. A Guide for Social Science Students and Researchers. Londen: Sage Publications.
go back to reference Schermer, K. (2013). De organisatie als hulpmiddel (vijfde druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Schermer, K. (2013). De organisatie als hulpmiddel (vijfde druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Schermer, K., & Quint, P. (2013). De organisatie als hulpmiddel. Houten: Bohn Stafleu van Logheum. Schermer, K., & Quint, P. (2013). De organisatie als hulpmiddel. Houten: Bohn Stafleu van Logheum.
go back to reference Senge, P. M (1992). De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scriptum. Senge, P. M (1992). De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scriptum.
go back to reference Verdonschot, S.G.M. (2007). Reflectie op het werk om leren te bevorderen. In A. Grotendorst et.al. (red.), Verleiden tot leren in het werk (pp. 67-79). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Verdonschot, S.G.M. (2007). Reflectie op het werk om leren te bevorderen. In A. Grotendorst et.al. (red.), Verleiden tot leren in het werk (pp. 67-79). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Vlaeminck, H. (2005). Het gebruik van casuïstiek in het sociaal werk. Gent: Academia Press. Vlaeminck, H. (2005). Het gebruik van casuïstiek in het sociaal werk. Gent: Academia Press.
go back to reference V & VN Commissie Ethiek (2011). De morele lading van individuele professionaliteit. Utrecht: V & VN. V & VN Commissie Ethiek (2011). De morele lading van individuele professionaliteit. Utrecht: V & VN.
go back to reference Wollersheim, H., Bakker, P.J.M., Bijnen, A.B., Gouma, D.J., & Wagner, C. (2011). Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Wollersheim, H., Bakker, P.J.M., Bijnen, A.B., Gouma, D.J., & Wagner, C. (2011). Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Metagegevens
Titel
Kwaliteitsontwikkeling in de MGZ
Auteur
Jasmijn Pronk
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0594-0_9