Skip to main content
Top

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. De verschillende patiënten-/cliëntenpopulaties in de MGZ

Auteurs : Elly van Haaren, Anke Jeroense, Rachel van Wijngaarden

Gepubliceerd in: Maatschappelijke gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Verpleegkundigen in de maatschappelijke gezondheidszorg komen met diverse doelgroepen in aanraking. De zorg vindt letterlijk in de maatschappij plaats: bij mensen thuis, op hun werk, in de huisartsenpraktijk of op school. De verpleegkundige treft de patiënt of cliënt dus in zijn eigen omgeving en heeft daardoor vaak te maken met mantelzorgers (partners, kinderen) en andere zorg- of hulpverleners met wie de patiënt contact heeft. In dit hoofdstuk bespreken we verschillende voorbeelden van patiënten en cliënten waarmee een MGZ-verpleegkundige in aanraking komt. Aan de hand van casussen ontstaat een goed beeld van de kenmerken en uitdagingen van het vak.
Literatuur
go back to reference Adriaansen M. (1998). Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden (h. 1). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Adriaansen M. (1998). Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden (h. 1). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Akker P. van den, & Luijkx K. (2005). Waar wilt u doodgaan? Keuzen en overwegingen. Tilburg: IVA. Akker P. van den, & Luijkx K. (2005). Waar wilt u doodgaan? Keuzen en overwegingen. Tilburg: IVA.
go back to reference Alzheimer Nederland (2013). Cijfers en feiten over dementie. Datum: 03-12-2013. Factsheet. Amersfoort: Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland (2013). Cijfers en feiten over dementie. Datum: 03-12-2013. Factsheet. Amersfoort: Alzheimer Nederland.
go back to reference Boomen I.J.H.C. van den, & Vlaskamp A.A.C. (1996). Onder voorbehoud. Rijswijk: Ministerie van VWS. Boomen I.J.H.C. van den, & Vlaskamp A.A.C. (1996). Onder voorbehoud. Rijswijk: Ministerie van VWS.
go back to reference Bos G.A.M. van den, Danner S., Haan R.J. de, & Schadé E. (red.) (2000). Chronisch zieken en gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Bos G.A.M. van den, Danner S., Haan R.J. de, & Schadé E. (red.) (2000). Chronisch zieken en gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Eulderink, F., Heeren, T.J., Knook, D.L., & Ligthart, G.J. (2004). Inleiding gerontologie en geriatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Eulderink, F., Heeren, T.J., Knook, D.L., & Ligthart, G.J. (2004). Inleiding gerontologie en geriatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Nictiz (2013). Wet- en regelgeving in de zorg. Den Haag: Nictiz. Nictiz (2013). Wet- en regelgeving in de zorg. Den Haag: Nictiz.
go back to reference NPCF (2012). Uw rechten als patiënt (WGBO). Utrecht: NPCF. NPCF (2012). Uw rechten als patiënt (WGBO). Utrecht: NPCF.
go back to reference Pel-Littel, R. (2010). Een ziekte komt zelden alleen. Een verkenning van de organisatie van zorg voor chronisch zieken met comorbiditeit in de eerste lijn. Utrecht: Vilans. Pel-Littel, R. (2010). Een ziekte komt zelden alleen. Een verkenning van de organisatie van zorg voor chronisch zieken met comorbiditeit in de eerste lijn. Utrecht: Vilans.
go back to reference Poorter K. de (e.a.) (2012). Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg. Utrecht: ActiZ, BTN, LHV, Verenso. Poorter K. de (e.a.) (2012). Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg. Utrecht: ActiZ, BTN, LHV, Verenso.
go back to reference Poot, E., Mintjes-de Groot, J., Weststrate, J., & Eerden, L. van der. (2008). Decubitus te lijf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Poot, E., Mintjes-de Groot, J., Weststrate, J., & Eerden, L. van der. (2008). Decubitus te lijf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference RIBW (2012). Brancherapport 2012. Utrecht: RIBW Alliantie RIBW (2012). Brancherapport 2012. Utrecht: RIBW Alliantie
go back to reference Sesink E.M., & Jüngen, IJ.D. (red.) (2010). De verpleegkundige in de AGZ. Algemene verpleegkundige zorg. Palliatieve zorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Sesink E.M., & Jüngen, IJ.D. (red.) (2010). De verpleegkundige in de AGZ. Algemene verpleegkundige zorg. Palliatieve zorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Velden L.F. van der, Francke A.L., Hingstman L., & Willems D.L. (2009). Dying from cancer or other chronic diseases in the Netherlands: ten-year trends derived from death certificate data. BMC Palliat Care, 4(8), 4.CrossRef Velden L.F. van der, Francke A.L., Hingstman L., & Willems D.L. (2009). Dying from cancer or other chronic diseases in the Netherlands: ten-year trends derived from death certificate data. BMC Palliat Care, 4(8), 4.CrossRef
go back to reference V & VN Transferverpleegkundigen (2010). Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010. Notitie. Utrecht: V & VN. V & VN Transferverpleegkundigen (2010). Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010. Notitie. Utrecht: V & VN.
go back to reference V & VN (2011). Richtlijn verpleegkundige verslaglegging. Utrecht: V & VN. V & VN (2011). Richtlijn verpleegkundige verslaglegging. Utrecht: V & VN.
go back to reference VWS (1996). De wet BIG. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Rijswijk: Ministerie van VWS. VWS (1996). De wet BIG. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Rijswijk: Ministerie van VWS.
go back to reference Wind, A.W., Gusselkloo, J., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Bouma, M., Boomsma, L.J., & Boukes F.S. (2003). NHG-Standaard Dementie (tweede herziening). Huisarts Wet, 46(13), 754–767. Wind, A.W., Gusselkloo, J., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Bouma, M., Boomsma, L.J., & Boukes F.S. (2003). NHG-Standaard Dementie (tweede herziening). Huisarts Wet, 46(13), 754–767.
Metagegevens
Titel
De verschillende patiënten-/cliëntenpopulaties in de MGZ
Auteurs
Elly van Haaren
Anke Jeroense
Rachel van Wijngaarden
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0594-0_8