Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-09-2015 | Onderzoek

Is zesmaandelijkse controle bij type-2-diabetes haalbaar?

Auteurs: dr. Paulien Wermeling, dr. Kees Gorter, Rebecca Stellato, dr. Ardine de Wit, dr.ir. Joline Beulens, prof.dr. Guy Rutten

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 9/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wermeling PR, Gorter KJ, Stellato RK, de Wit GA, Beulens JW, Rutten GE. Is zesmaandelijkse controle bij type-2-diabetes haalbaar? Huisarts Wet 2015;58(9):462-7.

Doel

De invloed vergelijken van zesmaandelijkse versus driemaandelijkse controles op de cardiometabole regulatie bij goed gereguleerde patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) in de eerste lijn.

Methode

Een gerandomiseerd patiënt-voorkeuronderzoek bij 233 huisartsen en 2215 patiënten met een follow-upduur van achttien maanden. Wij includeerden patiënten die tussen de 40 en 80 jaar oud waren, minstens een jaar bekend waren met DM2, behandeld werden door hun huisarts, geen insuline kregen voorgeschreven en het afgelopen jaar een goede cardiometabole regulatie hadden (HbA1c ≤ 58 mmol/mol, systolische bloeddruk ≤ 145 mmHg en totaal cholesterol ≤ 5,2 mmol/l). Patiënten zonder sterke voorkeur voor de controlefrequentie werden gerandomiseerd naar driemaandelijkse of zesmaandelijkse controles. Primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten dat een goede regulatie behield. Als maat voor gelijkwaardigheid namen wij een 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) van maximaal –5% tot 5% voor het verschil in het percentage goed reguleerde deelnemers. Secundaire uitkomstmaten waren de afzonderlijke streefwaarden voor HbA1c, systolische bloeddruk en totaal cholesterol, BMI, roken, lichamelijke activiteit, gezondheidstoestand, diabetesgerelateerde zorgen, patiënttevredenheid, ervaren hyper- en hypoglykemieën en medicatie.

Resultaten

In de driemaandelijkse groep bleef 69,5% onder goede cardiometabole regulatie, in de zesmaandelijkse groep 69,8% (verschil 0,3%; 95%-BI –6,2% tot 6,7%). Dit 95-BI was groter dan het vooraf gepostuleerde gelijkwaardigheidsbereik, dus het blijft onzeker of beide controlefrequenties daadwerkelijk gelijkwaardig zijn. Op de meeste secundaire uitkomstmaten bleken de driemaandelijkse en de zesmaandelijkse frequentie gelijkwaardig. Alleen voor systolische bloeddruk, lichamelijke activiteit en het gebruik van bloeddrukverlagers vielen de betrouwbaarheidsintervallen buiten het gelijkwaardigheidbereik.

Conclusie

DM2-patiënten die een goede cardiometabole regulatie hebben en die geen voorkeur hebben voor een bepaalde controlefrequentie, hoeven niet per se iedere drie maanden op controle bij de huisarts. Wel is het zaak, vooral de bloeddruk goed te monitoren.
Literatuur
go back to reference IDF Diabetes Atlas. 5th ed. Brussel: International Diabetes Federation, 2011. IDF Diabetes Atlas. 5th ed. Brussel: International Diabetes Federation, 2011.
go back to reference Stone MA, Wilkinson JC, Charpentier G, Clochard N, Grassi G, Lindblad U, et al. Evaluation and comparison of guidelines for the management of people with type 2 diabetes from eight European countries. Diabetes Res Clin Pract 2010;87:252–60.CrossRefPubMed Stone MA, Wilkinson JC, Charpentier G, Clochard N, Grassi G, Lindblad U, et al. Evaluation and comparison of guidelines for the management of people with type 2 diabetes from eight European countries. Diabetes Res Clin Pract 2010;87:252–60.CrossRefPubMed
go back to reference Rutten GEHM, De Grauw W, Nijpels G, Goudswaard A, Uitewaal P, Van der Does F, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (tweede herziening). Huisarts Wet 2006;49:137–52. Rutten GEHM, De Grauw W, Nijpels G, Goudswaard A, Uitewaal P, Van der Does F, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (tweede herziening). Huisarts Wet 2006;49:137–52.
go back to reference Burgers J, Bailey J, Klazinga N, Van der Bij A, Grol R, Feder G. Comparative analysis of recommendations and evidence in diabetes guidelines from 13 countries. Diabetes Care 2002;25:1933–9.CrossRefPubMed Burgers J, Bailey J, Klazinga N, Van der Bij A, Grol R, Feder G. Comparative analysis of recommendations and evidence in diabetes guidelines from 13 countries. Diabetes Care 2002;25:1933–9.CrossRefPubMed
go back to reference Struijs JN, De Jong-van Til JT, Lemmens LC, Drewes HW, De Bruin SR, Baan CA. Drie jaar integrale bekostiging van diabeteszorg: Effecten op zorgproces en kwaliteit van zorg. Bilthoven: RIVM, 2012. Struijs JN, De Jong-van Til JT, Lemmens LC, Drewes HW, De Bruin SR, Baan CA. Drie jaar integrale bekostiging van diabeteszorg: Effecten op zorgproces en kwaliteit van zorg. Bilthoven: RIVM, 2012.
go back to reference Schectman G, Barnas G, Laud P, Cantwell L, Horton M, Zarling EJ. Prolonging the return visit interval in primary care. Am J Med 2005;118:393–9.CrossRefPubMed Schectman G, Barnas G, Laud P, Cantwell L, Horton M, Zarling EJ. Prolonging the return visit interval in primary care. Am J Med 2005;118:393–9.CrossRefPubMed
go back to reference Ortiz Tobarra MT, Orozco Beltrán D, Gil Guillén V, Terol Moltó C. Frecuentación y grado de control del paciente diabético tipo 2. Aten Primaria 2008;40:139–44.CrossRefPubMed Ortiz Tobarra MT, Orozco Beltrán D, Gil Guillén V, Terol Moltó C. Frecuentación y grado de control del paciente diabético tipo 2. Aten Primaria 2008;40:139–44.CrossRefPubMed
go back to reference Birtwhistle RV, Godwin MS, Delva MD, Casson RI, Lam M, MacDonald SE, et al. Randomised equivalence trial comparing three month and six month follow up of patients with hypertension by family practitioners. BMJ 2004;328:20–4.CrossRef Birtwhistle RV, Godwin MS, Delva MD, Casson RI, Lam M, MacDonald SE, et al. Randomised equivalence trial comparing three month and six month follow up of patients with hypertension by family practitioners. BMJ 2004;328:20–4.CrossRef
go back to reference Wermeling PR, Van den Donk M, Gorter KJ, De Wit GA, Van der Graaf Y, Rutten GE. Towards a more efficient diabetes control in primary care: six-monthly monitoring compared with three-monthly monitoring in type 2 diabetes - The EFFIMODI trial. Design of a randomised controlled patient-preference equivalence trial in primary care. BMC Fam Pract 2010;11:3–5.CrossRef Wermeling PR, Van den Donk M, Gorter KJ, De Wit GA, Van der Graaf Y, Rutten GE. Towards a more efficient diabetes control in primary care: six-monthly monitoring compared with three-monthly monitoring in type 2 diabetes - The EFFIMODI trial. Design of a randomised controlled patient-preference equivalence trial in primary care. BMC Fam Pract 2010;11:3–5.CrossRef
go back to reference Wermeling PR, Donk M Van Den, Gorter KJ, Beulens JWJ, Rutten GEHM. Frequency of monitoring diabetes in primary care: What do well-controlled patients prefer? Can J Diabetes. 2012;36:187–92.CrossRef Wermeling PR, Donk M Van Den, Gorter KJ, Beulens JWJ, Rutten GEHM. Frequency of monitoring diabetes in primary care: What do well-controlled patients prefer? Can J Diabetes. 2012;36:187–92.CrossRef
go back to reference Wendel-Vos G. Reproducibility and relative validity of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity. J Clin Epidemiol 2003;56:1163–9.CrossRefPubMed Wendel-Vos G. Reproducibility and relative validity of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity. J Clin Epidemiol 2003;56:1163–9.CrossRefPubMed
go back to reference Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30:473–83.CrossRefPubMed Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30:473–83.CrossRefPubMed
go back to reference Brooks R. EuroQol: the current state of play. Health Policy 1996;37:53–72.CrossRef Brooks R. EuroQol: the current state of play. Health Policy 1996;37:53–72.CrossRef
go back to reference Polonsky WH, Anderson BJ, Lohrer P a., Welch G, Jacobson a. M, Aponte JE, et al. Assessment of diabetes-related distress. Diabetes Care 1995;18:754–60.CrossRefPubMed Polonsky WH, Anderson BJ, Lohrer P a., Welch G, Jacobson a. M, Aponte JE, et al. Assessment of diabetes-related distress. Diabetes Care 1995;18:754–60.CrossRefPubMed
go back to reference Bradley C. Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ). In: Bradley C, editor. Handbook of psychology and diabetes: A guide to psychological measurement in diabetes research and practice. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1994. Bradley C. Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ). In: Bradley C, editor. Handbook of psychology and diabetes: A guide to psychological measurement in diabetes research and practice. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1994.
go back to reference Newcombe RG. Interval estimation for the difference between independent proportions: comparison of eleven methods. Stat Med 1998;17:873–90.CrossRefPubMed Newcombe RG. Interval estimation for the difference between independent proportions: comparison of eleven methods. Stat Med 1998;17:873–90.CrossRefPubMed
go back to reference Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum, 1988. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum, 1988.
go back to reference Cross JL, Elender F, Barton G, Clark A, Shepstone L, Blyth A, et al. Evaluation of the effectiveness of manual chest physiotherapy techniques on quality of life at six months post exacerbation of COPD (MATREX): a randomised controlled equivalence trial. BMC Pulm Med 2012;12:3–3.CrossRef Cross JL, Elender F, Barton G, Clark A, Shepstone L, Blyth A, et al. Evaluation of the effectiveness of manual chest physiotherapy techniques on quality of life at six months post exacerbation of COPD (MATREX): a randomised controlled equivalence trial. BMC Pulm Med 2012;12:3–3.CrossRef
go back to reference Weinberger M, Oddone EZ, Henderson WG. Does increased access to primary care reduce hospital readmissions? N Engl J Med 1996;334:1441–7.CrossRefPubMed Weinberger M, Oddone EZ, Henderson WG. Does increased access to primary care reduce hospital readmissions? N Engl J Med 1996;334:1441–7.CrossRefPubMed
go back to reference Smith DM, Weinberger M, Katz BP. A controlled trial to increase office visits and reduce hospitalizations of diabetic patients. J Gen Intern Med 1987;2:232-8.CrossRef Smith DM, Weinberger M, Katz BP. A controlled trial to increase office visits and reduce hospitalizations of diabetic patients. J Gen Intern Med 1987;2:232-8.CrossRef
go back to reference Morrison F, Shubina M, Turchin A. Encounter frequency and serum glucose level, blood pressure, and cholesterol level control in patients with diabetes mellitus. Arch Intern Med 2011;171:1542–50. Morrison F, Shubina M, Turchin A. Encounter frequency and serum glucose level, blood pressure, and cholesterol level control in patients with diabetes mellitus. Arch Intern Med 2011;171:1542–50.
go back to reference Hu M, Zhou Z, Zeng F, Sun Z. Effects of frequency of follow-up on quality of life of type 2 diabetes patients on oral hypoglycemics. Diabetes Technol Ther 2012;14:777–82.PubMedCentralCrossRefPubMed Hu M, Zhou Z, Zeng F, Sun Z. Effects of frequency of follow-up on quality of life of type 2 diabetes patients on oral hypoglycemics. Diabetes Technol Ther 2012;14:777–82.PubMedCentralCrossRefPubMed
go back to reference Schatz M, Rodriguez E, Falkoff R, Zeiger RS. The relationship of frequency of follow-up visits to asthma outcomes in patients with moderate persistent asthma. J Asthma 2003;40:49–53.CrossRefPubMed Schatz M, Rodriguez E, Falkoff R, Zeiger RS. The relationship of frequency of follow-up visits to asthma outcomes in patients with moderate persistent asthma. J Asthma 2003;40:49–53.CrossRefPubMed
go back to reference Mokhtar RH, Ayob A, Mohd Noor N. Blood pressure variability in patients with diabetes mellitus. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2010;18:344–8.CrossRefPubMed Mokhtar RH, Ayob A, Mohd Noor N. Blood pressure variability in patients with diabetes mellitus. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2010;18:344–8.CrossRefPubMed
go back to reference Torgerson DJ, Sibbald B. Understanding controlled trials: What is a patient preference trial? BMJ 1998;316:36–0. Torgerson DJ, Sibbald B. Understanding controlled trials: What is a patient preference trial? BMJ 1998;316:36–0.
go back to reference Cleveringa F, Gorter K, Van den Donk M, Rutten G. Combined task delegation, computerized decision support, and feedback improve cardiovascular risk for type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2008;31:2273–5.PubMedCentralCrossRefPubMed Cleveringa F, Gorter K, Van den Donk M, Rutten G. Combined task delegation, computerized decision support, and feedback improve cardiovascular risk for type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2008;31:2273–5.PubMedCentralCrossRefPubMed
go back to reference Wermeling PR, Janssen J, Gorter KJ, Beulens JWJ, Rutten GEHM. Satisfaction of well-controlled type 2 diabetes patients with three-monthly and six-monthly monitoring. BMC Fam Pract 2013;14:10–7.PubMedCentralCrossRefPubMed Wermeling PR, Janssen J, Gorter KJ, Beulens JWJ, Rutten GEHM. Satisfaction of well-controlled type 2 diabetes patients with three-monthly and six-monthly monitoring. BMC Fam Pract 2013;14:10–7.PubMedCentralCrossRefPubMed
go back to reference Wermeling PR, Janssen J, Gorter KJ, Beulens JWJ, Rutten GEHM. Six-monthly diabetes monitoring of well-controlled patients: Experiences of primary care providers. Prim Care Diabetes 2013;7:187–91.CrossRefPubMed Wermeling PR, Janssen J, Gorter KJ, Beulens JWJ, Rutten GEHM. Six-monthly diabetes monitoring of well-controlled patients: Experiences of primary care providers. Prim Care Diabetes 2013;7:187–91.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Is zesmaandelijkse controle bij type-2-diabetes haalbaar?
Auteurs
dr. Paulien Wermeling
dr. Kees Gorter
Rebecca Stellato
dr. Ardine de Wit
dr.ir. Joline Beulens
prof.dr. Guy Rutten
Publicatiedatum
01-09-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 9/2015
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-015-0251-x

Andere artikelen Uitgave 9/2015

Huisarts en wetenschap 9/2015 Naar de uitgave