Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2015 | Onderzoek | Uitgave 4/2015

Huisarts en wetenschap 4/2015

Interventies na gehoorscreening bij volwassenen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 4/2015
Auteurs:
dr. Marieke Pronk, prof.dr. Sophia Kramer
Belangrijke opmerkingen
VUmc, afdeling KNO Hoofdhals-chirurgie, sectie Ear & Hearing, en EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam: dr. M. Pronk, postdoc onderzoeker Gehoor en veroudering/epidemioloog; prof.dr. S.E. Kramer, hoogleraar Auditief functioneren en participatie Correspondentie: m.pronk@vumc.nl Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit onderzoek is een bewerkte vertaling van: Pronk M, Kramer SE, Davis AC, Stephens D, Smith PA, Thodi C, et al. Interventions following hearing screening in adults: a systematic descriptive review. Int J Audiol 2011;50:594-609. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Pronk M, Kramer SE. Interventies na gehoorscreening bij volwassenen. Huisarts Wet 2015;58(4):183-5.

Doel

Nederland kent momenteel nog geen grootschalige programma’s voor het systematisch screenen van het gehoor bij volwassenen. Relatief weinig (oudere) volwassenen gebruiken een hoortoestel en gebruikers zijn maar matig tevreden over deze toestellen. De klinische praktijk zou derhalve gebaat zijn bij andersoortige interventies, bijvoorbeeld communicatieprogramma’s, zoals training in spraakafzien, advies over hoortactieken en persoonlijke aanpassing, en hoorhulpmiddelen, zoals versterkers voor tv, radio en telefoon. Het is echter niet bekend of dergelijke interventies ooit daadwerkelijk zijn aangeboden in screeningsprogramma’s. Ons onderzoek had tot doel een overzicht te krijgen van alle soorten interventies die tot nu toe zijn aangeboden en beschreven.

Methode

Systematische literatuurreview van gehoorscreeningsprogramma’s onder volwassenen aan wie bij gebleken slechthorendheid een gestandaardiseerde interventie werd aangeboden. Wij doorzochten PubMed, EMBASE, Cinahl, de Cochrane Library en privébibliotheken.

Resultaten

Wij includeerden 37 screeningsprogramma’s. Daarbij waren er 28 die deelnemers bij gebleken slechthorendheid verwezen naar een hoorzorgverlener (van wie 23 geen verdere behandeling specificeerden) en 9 die hoortoestelrevalidatie aanboden (van wie 7 geen andere interventie). Slechts in 4 onderzoeken werd na de gehoorscreening (ook) een andersoortige interventie aangeboden, zoals advies over hoortactieken, training in spraakafzien en advies over andere hoorhulpmiddelen.

Conclusie

Er is erg weinig onderzoek gedaan naar screeningsprogramma’s die andere interventies dan hoortoestelrevalidatie aanbieden. Omdat dergelijke interventies tot bredere acceptatie van gehoorrevalidatie kunnen leiden, zou het goed zijn de (kosten)effectiviteit van dergelijke interventies nader te onderzoeken door middel van gerandomiseerde experimenten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2015

Huisarts en wetenschap 4/2015 Naar de uitgave