Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2015 | Onderzoek | Uitgave 4/2015

Huisarts en wetenschap 4/2015

Lessen uit het tuchtrecht voor de huisarts

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 4/2015
Auteurs:
prof.mr.dr. Aart Hendriks, mr. Hilde van der Meer
Belangrijke opmerkingen
Universiteit Leiden, Instituut voor Publiekrecht, Staats- en Bestuursrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Postbus 9520, 2300 RA, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht. KNMG: mr. H.C.B. van der Meer, adviseur gezondheidsrecht; prof.mr.dr. A.C. Hendriks, coördinator gezondheidsrecht • Correspondentie: a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Hendriks AC, Van der Meer HCB. Lessen uit het tuchtrecht voor de huisarts. Huisarts Wet 2015;58(4):178-82.

Achtergrond

Een tuchtrechtelijke procedure heeft grote impact op de aangeklaagde huisarts. Wij wilden achterhalen hoe vaak tuchtklachten tegen huisartsen worden ingediend, wat de aard van de klacht is en met welke CanMEDS-competenties de gestelde tekortkomingen van de huisarts corresponderen.

Methode

In ons onderzoek hebben we alle in 2013 door de tuchtrechter tegen huisartsen afgehandelde zaken betrokken. Daarnaast hebben we gekeken naar de in 2013 door (huis)artsen aan de Artseninfolijn van de KNMG voorgelegde juridische vragen.

Resultaten

Vergeleken met andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg en die onder het tuchtrecht vallen worden tegen artsen, inclusief huisartsen, relatief veel tuchtklachten ingediend. De tegen huisartsen ingediende klachten verklaart de tuchtrechter gemiddeld vaker gegrond dan klachten die tegen artsen in het algemeen worden ingediend. De tuchtklachten tegen huisartsen betreffen vrijwel exclusief de competenties medisch handelen en/of professionaliteit. Voor de juiste invulling van deze laatste competenties kloppen huisartsen vaak aan bij de Artseninfolijn van de KNMG.

Conclusie

Het aantal gegrond verklaarde tuchtklachten tegen huisartsen over de competentie professionaliteit en de vele vragen die huisartsen over deze competentie aan de Artseninfolijn stellen, suggereren dat huisartsen niet altijd weten wat volgens het (gezondheids)recht is toegestaan.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2015

Huisarts en wetenschap 4/2015 Naar de uitgave

(Ver)stand van zaken

CRP-meting bij kinderen?