Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Neuropraxis 2/2020

18-03-2020 | Artikel

Intelligence and Developmental Scales 2 (IDS-2)

Auteurs: Erica Kamphorst, Suzanne Houwen

Gepubliceerd in: Neuropraxis | Uitgave 2/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Met het uitkomen van de Intelligentie- en Ontwikkelingsschalen (Intelligence and Developmental Scales‑2; IDS-2) in het voorjaar van 2018 is het Nederlandse taalgebied een uitgebreide testbatterij rijker met een brede inhoud en een groot leeftijdsbereik. De IDS‑2 voor kinderen en jongeren tussen 5;0 en 20;11 jaar beoogt inzicht te geven in sterke en zwakke punten van zowel het cognitieve als algemene ontwikkelingsprofiel van een deelnemer. Uniek aan de IDS‑2 is dat het op dit moment de enige (ontwikkelings)test op de Nederlandse markt is die, op één factor na, alle ‘hogere-ordefuncties’ of brede cognitieve vaardigheden van het Cattell-Horn-Carroll (CHC)-model in kaart brengt. Het onderdeel cognitie bestaat behalve uit het intelligentieprofiel ook uit executieve functies. Onder algemene ontwikkelingsfuncties vallen de domeinen ‘Psychomotoriek’, ‘Sociaal‐emotionele competenties’, ‘Schoolse vaardigheden’ en ‘Werkhouding’. De indeling in domeinen en de betrouwbaarheid van de meeste losse domeinen (bijvoorbeeld ‘Psychomotoriek’) maakt de IDS‑2 zeer geschikt voor gebruik in het kader van handelingsgerichte diagnostiek. De diagnosticus kan, aansluitend bij de hulpvra(a)g(en), alleen dié modules kiezen die de gewenste informatie opleveren. Het brede leeftijdsbereik biedt daarnaast mogelijkheden voor follow-up en evaluatieonderzoek, zowel vanuit diagnostisch oogpunt, als voor wetenschappelijke doeleinden. Afname en scoring gebeurt met pen en papier; omzetting naar normscores en het verkrijgen van samengestelde scores wordt uitgevoerd binnen het digitale scoringsplatform van Hogrefe (uitgever van de test). Een kanttekening betreft de lengte van enkele verbale instructies, die soms een groot beroep doet op het werkgeheugen van het kind. Daarnaast is voor de scoring van een aantal tests veel ervaring vereist om betrouwbare resultaten te krijgen.
Literatuur
1.
go back to reference Grob A, Hagmann-von Arx P. IDS‑2. Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren. Verantwoording en psychometrie. Amsterdam: Hogrefe; 2018. Nederlandse bewerking door Selma Ruiter, Linda Visser en Marieke Timmerman. Grob A, Hagmann-von Arx P. IDS‑2. Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren. Verantwoording en psychometrie. Amsterdam: Hogrefe; 2018. Nederlandse bewerking door Selma Ruiter, Linda Visser en Marieke Timmerman.
2.
go back to reference Hendriks MPH, Ruiter S, Schittekatte M, Bos A. WISC-V-NL technische handleiding. Amsterdam: Pearson; 2018. Nederlandse bewerking. Hendriks MPH, Ruiter S, Schittekatte M, Bos A. WISC-V-NL technische handleiding. Amsterdam: Pearson; 2018. Nederlandse bewerking.
3.
go back to reference Alfonso VC, Flanagan DP, Radwan S. The impact of the Cattell-Horn-Carroll theory on test development and interpretation of cognitive and academic abilities. In: Flanagan DP, Harrison PL, redactie. Contemporary intellectual assessment: theories, tests, and issues. New York: Guilford; 2015. pag. 185–202. Alfonso VC, Flanagan DP, Radwan S. The impact of the Cattell-Horn-Carroll theory on test development and interpretation of cognitive and academic abilities. In: Flanagan DP, Harrison PL, redactie. Contemporary intellectual assessment: theories, tests, and issues. New York: Guilford; 2015. pag. 185–202.
4.
go back to reference McGrew KS. The Cattell-Horn-Carroll theory of cognitive abilities: past, present, and future. In: Flanagan DP, Harrison PL, redactie. Contemporary intellectual assessment: theories, tests, and issues. New York: Guilford; 2005. pag. 136–81. McGrew KS. The Cattell-Horn-Carroll theory of cognitive abilities: past, present, and future. In: Flanagan DP, Harrison PL, redactie. Contemporary intellectual assessment: theories, tests, and issues. New York: Guilford; 2005. pag. 136–81.
5.
go back to reference Resing WCM. Psychodiagnostiek. Handboek intelligentietheorie en testgebruik. Amsterdam: Pearson; 2015. Resing WCM. Psychodiagnostiek. Handboek intelligentietheorie en testgebruik. Amsterdam: Pearson; 2015.
6.
go back to reference Pameijer N, Beukering T van. Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven: Acco; 2015. Pameijer N, Beukering T van. Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven: Acco; 2015.
7.
go back to reference Zachary RA, Gorsuch RL. Continuous norming: implications for the WAIS‑R. J Clin Psychol. 1985;41(1):86–94.CrossRef Zachary RA, Gorsuch RL. Continuous norming: implications for the WAIS‑R. J Clin Psychol. 1985;41(1):86–94.CrossRef
Metagegevens
Titel
Intelligence and Developmental Scales 2 (IDS-2)
Auteurs
Erica Kamphorst
Suzanne Houwen
Publicatiedatum
18-03-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Neuropraxis / Uitgave 2/2020
Print ISSN: 1387-5817
Elektronisch ISSN: 1876-5785
DOI
https://doi.org/10.1007/s12474-020-00251-6

Andere artikelen Uitgave 2/2020

Neuropraxis 2/2020 Naar de uitgave