Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 1/2020

10-12-2019 | Onderzoek

Hoe verkrachtingsslachtoffers omgaan met het opgelopen trauma

Auteur: Toine Lagro-Janssen

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 1/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding Een verkrachting heeft ernstige negatieve gevolgen voor de gezondheid van het slachtoffer. Hoe gaan slachtoffers om met de gevolgen op de korte en lange termijn?
Methode We namen semigestructureerde interviews af bij twaalf vrouwelijke slachtoffers van een verkrachting die hulp hadden ontvangen in een Centrum voor Seksueel Geweld. De gegevens analyseerden we volgens de richtlijnen voor kwalitatief onderzoek.
Resultaten Direct na een verkrachting gingen slachtoffers intensief op zoek naar een nieuw evenwicht in hun leven. Enerzijds ontkenden ze de verkrachting als een ernstige gebeurtenis en wilden ze die snel vergeten. Anderzijds hadden ze er sterk behoefte aan dat anderen het incident als een verkrachting erkenden en zouden bevestigen dat zij er geen schuld aan hadden. Op de lange termijn maakten de meeste slachtoffers een dynamisch herstelproces door, waarbij ze op wisselende manieren met de verkrachting omgingen. Het sociale netwerk, inclusief de huisarts, speelde een cruciale rol bij het inschakelen van professionele hulp.
Conclusie Slachtoffers van een verkrachting hebben behoefte aan erkenning van het geweld door deskundige, empathische hulpverleners. Op termijn gaan slachtoffers door een dynamisch herstelproces met wisselende behoeften aan hulp. Dat maakt continuïteit van zorg uiterst belangrijk.
Metagegevens
Titel
Hoe verkrachtingsslachtoffers omgaan met het opgelopen trauma
Auteur
Toine Lagro-Janssen
Publicatiedatum
10-12-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 1/2020
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-019-0386-2

Andere artikelen Uitgave 1/2020

Huisarts en wetenschap 1/2020 Naar de uitgave