Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 1/2020

08-11-2019 | Onderzoek

Vroegtijdige herkenning van artritis met een scorelijst

Auteurs: Bastiaan van Dijk, Robin ten Brinck, Mattijs Numans, Annette van der Helm-van Mil

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 1/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding Om de vroege herkenning van artritis te bevorderen kunnen huisartsen in Leiden en omstreken bij twijfel over de aanwezigheid van artritis verwijzen naar een anderhalvelijnsinlooppoli voor gewrichts-onderzoek door een reumatoloog. In andere regio’s is deze laagdrempelige service niet beschikbaar. Om deze regio’s een handvat te bieden onderzochten we op basis van gegevens van de inlooppoli of een eenvoudige scorelijst behulpzaam kan zijn bij het herkennen van artritis.
Methode Patiënten die van september 2010 tot en met september 2015 werden verwezen vanwege twijfel over de aanwezigheid van artritis (n = 1288) vulden een vragenlijst in over hun symptomen. Voor het ontwikkelen en valideren van de scorelijst verdeelden we ze in twee groepen. Vragenlijstonderdelen die samenhingen met de aanwezigheid van artritis bij het gewrichtsonderzoek door de reumatoloog namen we op in een gewogen scorelijst. Deze geeft de kans op artritis weer.
Resultaten We stelden artritis vast bij 41% van de patiënten. De scorelijst bevat slechts zeven factoren: mannelijk geslacht, leeftijd ≥ 60, symptoomduur < 6 weken, ochtendstijfheid > 60 minuten, 1-3 pijnlijke gewrichten, door de patiënt gerapporteerde gewrichtszwelling en moeite met het maken van een vuist. Het gebied onder de ROC-curve was in het ontwikkelingscohort en validatiecohort respectievelijk 0,74 (95%-BI 0,70 tot 0,78) en 0,71 (95%-BI 0,67 tot 0,75).
Conclusie Bij twijfel over de aanwezigheid van artritis kan een eenvoudige scorelijst huisartsen helpen bepalen of zij de patiënt moeten verwijzen. Validatie van de lijst in de eerste lijn is echter nodig.
Metagegevens
Titel
Vroegtijdige herkenning van artritis met een scorelijst
Auteurs
Bastiaan van Dijk
Robin ten Brinck
Mattijs Numans
Annette van der Helm-van Mil
Publicatiedatum
08-11-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 1/2020
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-019-0353-y

Andere artikelen Uitgave 1/2020

Huisarts en wetenschap 1/2020 Naar de uitgave