Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 5/2008

01-10-2008 | Forum

Hoe verandert de intrapsychische architectuur?

Auteur: Jan Derksen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 5/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wordt een theorie ontwikkeld over het object van de psychotherapie, de intrapsychische architectuur, en over de wijze waarop dit door middel van openleggende psychotherapie kan worden beïnvloed. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de toenemende assertiviteit van onderzoekers in de psychotherapie die menen dat de clinici vooral ‘evidence based’ behoren te werken. De essentiële ingrediënten die een psychotherapeutisch veranderingsproces kunnen kenmerken, te weten primaire emoties, hechting, cognitieve functies en bewustzijn, worden in samenhang geanalyseerd. Aan de hand van een casus wordt een en ander verder geïllustreerd.
Voetnoten
1
Eén kanttekening wil ik in deze context plaatsen: empirische onderzoekers in de psychologie en in de psychotherapie produceren een enorme hoeveelheid data en doorgaans maar slechts beperkte en kleine theorieën. Elk (onderdeel van) een theorie kan praktisch elke crisis overleven aangezien er altijd weer een onderzoeker op de proppen kan komen met ondersteunende data voor een door de massa al lang vergeten theorie. Het is extreem moeilijk in ons vakgebied definitief vaarwel te zeggen tegen sommige theorieën en op die manier vooruitgang te boeken.
 
2
Trouwens, een psychotherapeut die nooit kinderen en jongeren ziet of helpt en zich uitsluitend beperkt tot volwassenen, mist de ondergrond en achtergrond van diens eigen vakgebied en komt daarin overeen met een verkoper van auto’s die geen idee heeft hoe de motor werkt. Een van de manieren van psychotherapeuten om een beetje blind te blijven is geen studie te doen naar ontwikkelingspsychologische processen en ontwikkelingspsychopathologie.
 
Literatuur
go back to reference Blanton, H., & Jaccard, J. (2006). Arbitrary metrics in psychology. American Psychologist, 61, 27-41. Blanton, H., & Jaccard, J. (2006). Arbitrary metrics in psychology. American Psychologist, 61, 27-41.
go back to reference Bornstein, M. (2002). Handbook of Parenting Vol I-V. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Bornstein, M. (2002). Handbook of Parenting Vol I-V. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
go back to reference Damasio, A. (2000). The feeling of what happens, body emotion and the making of consciousness. London: Vintage. Damasio, A. (2000). The feeling of what happens, body emotion and the making of consciousness. London: Vintage.
go back to reference Davanloo, H. (2000). Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, Selected Papers. New York: John Wiley. Davanloo, H. (2000). Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, Selected Papers. New York: John Wiley.
go back to reference Derksen, J. (1983). Psychotherapieën in het geding. Baarn: Nelissen. Derksen, J. (1983). Psychotherapieën in het geding. Baarn: Nelissen.
go back to reference Derksen, J. (2007). Zijn we wel narcistisch genoeg? Over het ontstaan van onze lentecultuur als gevolg van gewijzigde vroegkinderlijke condities. Nijmegen PEN Tests Publisher. Derksen, J. (2007). Zijn we wel narcistisch genoeg? Over het ontstaan van onze lentecultuur als gevolg van gewijzigde vroegkinderlijke condities. Nijmegen PEN Tests Publisher.
go back to reference Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition and Emotion, 6, 3-4, 169-200. Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition and Emotion, 6, 3-4, 169-200.
go back to reference Epstein, S. (1998). Constructive thinking: The key to emotional intelligence. Westport, CT: Greenwood Publishing. Epstein, S. (1998). Constructive thinking: The key to emotional intelligence. Westport, CT: Greenwood Publishing.
go back to reference Fonagy, P., Gergely, G., Jursit, E., & Target. M. (2004). Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self. London: Karnac. Fonagy, P., Gergely, G., Jursit, E., & Target. M. (2004). Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self. London: Karnac.
go back to reference Freud, S. (1923). Das Ich und das Es. Frankfurt am Main: Fischerverlag, Studienausgabe Bd. III, 1975. Freud, S. (1923). Das Ich und das Es. Frankfurt am Main: Fischerverlag, Studienausgabe Bd. III, 1975.
go back to reference Kazdin, A. (2008). Evidence-Based Treatment and Practice. American Psychologist, 63, 3, 146-159. Kazdin, A. (2008). Evidence-Based Treatment and Practice. American Psychologist, 63, 3, 146-159.
go back to reference Lacan, J. (1971). Écrits II. Paris: Éditions du Seil, 1971. Lacan, J. (1971). Écrits II. Paris: Éditions du Seil, 1971.
go back to reference Langs, R. (1973). The Technique of Psychoanalytic Psychotherapy. New York: Jason Aronson. Langs, R. (1973). The Technique of Psychoanalytic Psychotherapy. New York: Jason Aronson.
go back to reference Millon, Th. (1996). Disorders of Personality DSM-IV and beyond. New York: John Wiley & Sons. Millon, Th. (1996). Disorders of Personality DSM-IV and beyond. New York: John Wiley & Sons.
go back to reference Millon, Th., Boice, A., & Sinsabaugh, K. (2008). Realting personalized assessment to personalized psychotherapy. In: Th. Millon, & C. Bloom. The Millon Inventories. New York: The Guilford Press, 15-45. Millon, Th., Boice, A., & Sinsabaugh, K. (2008). Realting personalized assessment to personalized psychotherapy. In: Th. Millon, & C. Bloom. The Millon Inventories. New York: The Guilford Press, 15-45.
go back to reference Snyder, C., & Ingram, R. Eds. (2000). Handbook of Psychological Change. New York. John Wiley & Sons. Snyder, C., & Ingram, R. Eds. (2000). Handbook of Psychological Change. New York. John Wiley & Sons.
go back to reference Winnicot, D. (1971). Playing and Reality. London: Tavistock Publications. Winnicot, D. (1971). Playing and Reality. London: Tavistock Publications.
Metagegevens
Titel
Hoe verandert de intrapsychische architectuur?
Auteur
Jan Derksen
Publicatiedatum
01-10-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 5/2008
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078444

Andere artikelen Uitgave 5/2008

Tijdschrift voor Psychotherapie 5/2008 Naar de uitgave

Gelezen

Gelezen

Inleiding

Inleiding

Gehoord

Gehoord