Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 5/2008

01-10-2008 | Artikelen

Getuigenisbehandeling bij child survivors en nakomelingen van oorlogsslachtoffers: een pilot-studie

Auteurs: Klaas Huijbregts, Arend Veeninga, Anton Hafkenscheid

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 5/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bij een behandeling met de getuigenismethode worden levensverhalen van patiënten uitgewerkt tot getuigenisdocumenten. Tot dusver is de methode alleen beschreven als behandelvorm voor slachtoffers van oorlogshandelingen of martelingen. Deze pilot-studie beschrijft de getuigenismethode als behandelvorm voor nakomelingen van direct getraumatiseerden. Bij het merendeel van de patiënten verminderden de psychische klachten niet of nauwelijks. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of er een subgroep is waarvoor de behandeling wel effectief is en of er sprake is van een uitgesteld effect.
Voetnoten
1
Voor één patiënt werd een uitzondering gemaakt. Zij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren (februari 1945), maar was nog zeer jong. Omdat haar ouders traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt werd zij tot de naoorlogse generatie gerekend.
 
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth Edition. Washington DC: APA. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth Edition. Washington DC: APA.
go back to reference Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (1986). Symptom Checklist: handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets Test Services. Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (1986). Symptom Checklist: handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets Test Services.
go back to reference Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571. Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.
go back to reference Bichescu, D., Neuner, F., Schauer, M., & Elbert, T. (2007). Narrative exposure therapy for political imprisonment-related chronic posttraumatic stress disorder and depression. Behaviour Research and Therapy, 45, 2212-2220. Bichescu, D., Neuner, F., Schauer, M., & Elbert, T. (2007). Narrative exposure therapy for political imprisonment-related chronic posttraumatic stress disorder and depression. Behaviour Research and Therapy, 45, 2212-2220.
go back to reference Bohlmeijer, E., Valenkamp, M., Westerhof, G., Smit, F., & Cuijpers, P. (2005). Creative reminiscence as an early intervention for depression: Results of a pilot project. Aging & Mental Health, 9, 302-304. Bohlmeijer, E., Valenkamp, M., Westerhof, G., Smit, F., & Cuijpers, P. (2005). Creative reminiscence as an early intervention for depression: Results of a pilot project. Aging & Mental Health, 9, 302-304.
go back to reference Bohlmeijer, E.T. (2007). Reminiscence and late-life depression. Dissertation. Utrecht: Trimbos-instituut. Bohlmeijer, E.T. (2007). Reminiscence and late-life depression. Dissertation. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Bouman, Th. (1994). De ‘Beck Depression Inventory’. Gedragstherapie, 27, 69-71. Bouman, Th. (1994). De ‘Beck Depression Inventory’. Gedragstherapie, 27, 69-71.
go back to reference Cienfuegos, A., & Monelli, C. (1983) The testimony of political repression as a therapeutic instrument. American Journal of Orthopsychiatry, 53, 43-51. Cienfuegos, A., & Monelli, C. (1983) The testimony of political repression as a therapeutic instrument. American Journal of Orthopsychiatry, 53, 43-51.
go back to reference Coffey, S.F., Gudmundsdottir, B., Beck, J.G., Palyo, S.A., & Miller, L. (2006). Screening for PTSD in Motor Verhicle Accident Survivors Using the PSS-SR and IES. Journal of Traumatic Stress, 19, 119-128. Coffey, S.F., Gudmundsdottir, B., Beck, J.G., Palyo, S.A., & Miller, L. (2006). Screening for PTSD in Motor Verhicle Accident Survivors Using the PSS-SR and IES. Journal of Traumatic Stress, 19, 119-128.
go back to reference Dijk, J. van, & Schoutrop, M. (2002). Getuigenistherapie, een geprotocolleerde behandeling bij getraumatiseerde slachtoffers van georganiseerd geweld. Directieve Therapie, 22, 399-411. Dijk, J. van, & Schoutrop, M. (2002). Getuigenistherapie, een geprotocolleerde behandeling bij getraumatiseerde slachtoffers van georganiseerd geweld. Directieve Therapie, 22, 399-411.
go back to reference Engelhard, I.M., Arntz, A., & Hout, M.A. van den (2007). Low specificity of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms assessed with the PTSD Symptom Scale: a comparison of PTSD patients, other anxiety patients and healthy controls. British Journal of Clinical Psychology, 46, 449-456. Engelhard, I.M., Arntz, A., & Hout, M.A. van den (2007). Low specificity of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms assessed with the PTSD Symptom Scale: a comparison of PTSD patients, other anxiety patients and healthy controls. British Journal of Clinical Psychology, 46, 449-456.
go back to reference Foa, E., Riggs, D.S., Dancu, C.V., & Rothbaum, B.O. (1993). Reliability and Validity of a Brief Instrument for Assessing Post-Traumatic Stress Disorder. Journal of Traumatic Stress, 6, 459-473. Foa, E., Riggs, D.S., Dancu, C.V., & Rothbaum, B.O. (1993). Reliability and Validity of a Brief Instrument for Assessing Post-Traumatic Stress Disorder. Journal of Traumatic Stress, 6, 459-473.
go back to reference Hafkenscheid, A., Kuipers, A., & Marinkelle, A. (1998). De vragenlijst als effectmaat bij ‘N = 1’: hoe bruikbaar zijn statistische definities van ‘klinische significantie’ en ‘betrouwbare verandering’? Gedragstherapie, 31, 221-239. Hafkenscheid, A., Kuipers, A., & Marinkelle, A. (1998). De vragenlijst als effectmaat bij ‘N = 1’: hoe bruikbaar zijn statistische definities van ‘klinische significantie’ en ‘betrouwbare verandering’? Gedragstherapie, 31, 221-239.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2002). De onverbeterlijke neiging tot verbetering van veranderingsscores: terug naar de oorspronkelijke index voor betrouwbare verandering. Gedragstherapie, 35, 317-327. Hafkenscheid, A. (2002). De onverbeterlijke neiging tot verbetering van veranderingsscores: terug naar de oorspronkelijke index voor betrouwbare verandering. Gedragstherapie, 35, 317-327.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2003). Hoe multidimensionaal is de Symptom Checklist (SCL-90) nu eigenlijk? De Psycholoog, 39, 191-194. Hafkenscheid, A. (2003). Hoe multidimensionaal is de Symptom Checklist (SCL-90) nu eigenlijk? De Psycholoog, 39, 191-194.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2005). Het (on)gewone in de diagnostiek en behandeling van oorlogsslachtoffers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 185-204. Hafkenscheid, A. (2005). Het (on)gewone in de diagnostiek en behandeling van oorlogsslachtoffers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 185-204.
go back to reference Hafkenscheid, A.J., Maassen, G.H., & Veeninga, A.T. (2007). The dimensions of the Dutch SCL-90: more than one, but how many? Netherlands Journal of Psychology, 63, 29-35. Hafkenscheid, A.J., Maassen, G.H., & Veeninga, A.T. (2007). The dimensions of the Dutch SCL-90: more than one, but how many? Netherlands Journal of Psychology, 63, 29-35.
go back to reference Igreja, V., Kleijn, W.C., Schreuder, B.J., Dijk, J.A. van, & Verschuur, M. (2004). Testimony method to ameliorate post-traumatic stress symptoms, a community-based intervention study with Mozambican civil war survivors. British journal of psychiatry, 184, 251-257. Igreja, V., Kleijn, W.C., Schreuder, B.J., Dijk, J.A. van, & Verschuur, M. (2004). Testimony method to ameliorate post-traumatic stress symptoms, a community-based intervention study with Mozambican civil war survivors. British journal of psychiatry, 184, 251-257.
go back to reference Jacobson, N.S., Follette, W.C., & Revenstorf, D. (1984). Psychotherapy outcome research: methods for reporting variability and evaluating clinical significance. Behavior Therapy, 15, 336-352. Jacobson, N.S., Follette, W.C., & Revenstorf, D. (1984). Psychotherapy outcome research: methods for reporting variability and evaluating clinical significance. Behavior Therapy, 15, 336-352.
go back to reference Jacobson, N.S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12-19. Jacobson, N.S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12-19.
go back to reference Keilson, H. (1985). Sequentiële traumatisering bij kinderen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 129, 832-834. Keilson, H. (1985). Sequentiële traumatisering bij kinderen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 129, 832-834.
go back to reference Laub, D. (1995). Truth and testimony: the process and the struggle. In C. Caruth (red.). Trauma explorations in memory (pp. 61-75). Baltimore, MD: John Hopkins University Press. Laub, D. (1995). Truth and testimony: the process and the struggle. In C. Caruth (red.). Trauma explorations in memory (pp. 61-75). Baltimore, MD: John Hopkins University Press.
go back to reference Luteijn, F., & Bouman, Th. K. (1988). De validiteit van Beck’s Depression Inventory. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 43, 340-343. Luteijn, F., & Bouman, Th. K. (1988). De validiteit van Beck’s Depression Inventory. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 43, 340-343.
go back to reference Most van der, M., Ravensteijn, L. van, & Wibaut-Guilonard, T. (1973). ‘De tweede generatie’. Maandblad voor de Geestelijke volksgezondheid, 28, 227-231. Most van der, M., Ravensteijn, L. van, & Wibaut-Guilonard, T. (1973). ‘De tweede generatie’. Maandblad voor de Geestelijke volksgezondheid, 28, 227-231.
go back to reference McKee, K.J., Wilson, F., Cheung Chung, M., Hinchitt, S., Goudie, F., Elford, H., & Mitchell, C. (2005). Reminiscence, regrets and activity in older people in residential care: associations with psychological health. British Journal of Clinical Psychology, 44, 543-561. McKee, K.J., Wilson, F., Cheung Chung, M., Hinchitt, S., Goudie, F., Elford, H., & Mitchell, C. (2005). Reminiscence, regrets and activity in older people in residential care: associations with psychological health. British Journal of Clinical Psychology, 44, 543-561.
go back to reference Sehulster, J.R. (1995). Memory styles and related abilities in presentation of self. American Journal of Psychology, 108, 67-88. Sehulster, J.R. (1995). Memory styles and related abilities in presentation of self. American Journal of Psychology, 108, 67-88.
go back to reference Serrano, J. P., Latorre, J. M., Gatz, M., & Montanes, J. (2004). Life Review Therapy Using Autobiographical Retrieval Practice for Older Adults With Depressive Symptomatology. Psychology and Aging, 19, 272-277. Serrano, J. P., Latorre, J. M., Gatz, M., & Montanes, J. (2004). Life Review Therapy Using Autobiographical Retrieval Practice for Older Adults With Depressive Symptomatology. Psychology and Aging, 19, 272-277.
go back to reference Siedlitz, L., & Diener, E. (1998). Sex differences in the recall of affective experiences. Journal of personality and social psychology, 74, 262-271. Siedlitz, L., & Diener, E. (1998). Sex differences in the recall of affective experiences. Journal of personality and social psychology, 74, 262-271.
go back to reference Sloan, D.M., Marx, B.P., Epstein, E.M., & Lexington, J.M. (2007). Does Altering the Writing Instructions Influence Outcome Associated With Written Disclosure? Behavior therapy, 38, 155-168. Sloan, D.M., Marx, B.P., Epstein, E.M., & Lexington, J.M. (2007). Does Altering the Writing Instructions Influence Outcome Associated With Written Disclosure? Behavior therapy, 38, 155-168.
go back to reference Weine, S., Kulenovic, A., Pavkovic, I., & Gibbons, R. (1998). Testimony therapy in Bosnian refugees: a pilot study. American Journal of Psychiatry, 155, 1720-1726. Weine, S., Kulenovic, A., Pavkovic, I., & Gibbons, R. (1998). Testimony therapy in Bosnian refugees: a pilot study. American Journal of Psychiatry, 155, 1720-1726.
go back to reference Withuis (2001). Geestelijke oorlogsschade. De oorlog in het Maandblad, 1945-2000. Maandblad voor de Geestelijke volksgezondheid, 56, 394-451. Withuis (2001). Geestelijke oorlogsschade. De oorlog in het Maandblad, 1945-2000. Maandblad voor de Geestelijke volksgezondheid, 56, 394-451.
Metagegevens
Titel
Getuigenisbehandeling bij child survivors en nakomelingen van oorlogsslachtoffers: een pilot-studie
Auteurs
Klaas Huijbregts
Arend Veeninga
Anton Hafkenscheid
Publicatiedatum
01-10-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 5/2008
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078442

Andere artikelen Uitgave 5/2008

Tijdschrift voor Psychotherapie 5/2008 Naar de uitgave

Gelezen

Gelezen

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Gelezen

Gelezen