Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

17-11-2020 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 4/2020 Open Access

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2020

Het effect van het inkorten en vereenvoudigen van een gezondheidsvragenlijst op de respons

Een pilot in drie GGD-regio’s

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 4/2020
Auteurs:
Claudia Verhagen, Henriëtte Dijkshoorn, Camiel Wijffels, Johan Werkhoven, Caroline Dekkers, Antoine Meijerman, Suzan van Dijken, Gerben Huijgen

Samenvatting

GGD’en brengen vierjaarlijks de gezondheidssituatie van de volwassen bevolking in beeld via een gezondheidsvragenlijst. Een dalende respons, vooral onder jongvolwassenen en mannen, zet de representativiteit van onderzoeksresultaten onder druk. De GGD’en van Amsterdam, Flevoland en Haaglanden, en I&O Research onderzochten in twee onderzoeksvarianten de effecten van het inkorten en vereenvoudigen van de gezondheidsvragenlijst op de respons. Variant 1: in Amsterdam en Almere ontving een steekproef van 3.000 inwoners van 19- tot en met 64-jarigen een (standaard) ‘lange’ of ‘korte’ gezondheidsvragenlijst (respectievelijk 20 en 12 pagina’s). Variant 2: in Den Haag ontvingen 4.500 inwoners van 19- tot en met 64-jarigen in achterstandswijken een (standaard) ‘lange’ gezondheidsvragenlijst of ‘zeer korte’ themavragenlijst over psychosociale gezondheid of dezelfde ‘zeer korte’ themavragenlijst op B1-taalniveau (respectievelijk 20, 6 en 6 pagina’s). In Amsterdam en Almere verschilden de respons en de gezondheidsuitkomsten op de lange en korte vragenlijst niet. In Haagse achterstandswijken was de respons op beide zeer korte themavragenlijsten hoger dan op de lange vragenlijst. Toepassing van B1-taalniveau bevorderde de respons niet. Haagse respondenten rapporteerden op de B1-themavragenlijst wel vaker een verhoogd risico op psychische klachten dan op de lange vragenlijst. Dit onderzoek laat zien dat het gebruik van een zeer korte thematische gezondheidsvragenlijst in achterstandswijken een positief responseffect kan hebben.

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel