Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

10-11-2020 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 4/2020 Open Access

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2020

Verschillen in zorggebruik onder zelfstandig wonende 55-plussers van verschillende herkomst

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 4/2020
Auteurs:
Maaike den Draak, Debbie Verbeek-Oudijk

Samenvatting

De groep senioren met een niet-westerse migratieachtergrond zal de komende jaren zowel in absoluut aantal als in relatief aandeel toenemen. Onderzocht is of zelfstandig wonende 55-plussers met een niet-westerse achtergrond (Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans) in hun gebruik van langdurige zorg (thuiszorg en informele hulp) verschillen van 55-plussers met een Nederlandse herkomst. De gegevens die zijn verzameld betreffen de periode van februari 2014 tot half juli 2015, dus rondom de stelselwijziging van 1 januari 2015. Wanneer rekening wordt gehouden met samenstellingseffecten, dan ontvangen senioren met een migratieachtergrond even vaak zorg als autochtone Nederlandse. Herkomst blijkt echter wel samen te hangen met de bron van de hulp wanneer senioren hulp ontvangen. Zowel Turkse, Marokkaanse als Antilliaanse 55-plussers ontvangen vaker (enkel) informele hulp dan autochtone 55-plussers. Het lijkt erop dat zij de weg naar professionele thuiszorg niet in gelijke mate weten te vinden als 55-plussers met een Nederlandse achtergrond. Zorgaanbieders en gemeenten moeten actief stappen ondernemen om de toegankelijkheid van de zorg voor deze groepen te verbeteren. Daarbij is het belangrijk om te weten dat senioren met een migratieachtergrond vaak al op jongere leeftijd met fysieke beperkingen en een slechtere gezondheid te maken krijgen en daardoor mogelijk eerder in aanmerking moeten komen voor professionele ouderenzorg.

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel