Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2013 | Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2013

Het belang van sociale cohesie en sociaal kapitaal in de buurt voor het welzijn van ouderen

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 2/2013
Auteurs:
J. M. Cramm, H. M. van Dijk, A. P. Nieboer

Samenvatting

Doel van de studie

We wilden onderzoeken of sociaal kapitaal (het verkrijgen van ondersteuning via informele relaties, zoals van buren) en sociale cohesie (onderlinge relaties tussen buurtgenoten) een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen.

Onderzoeks-design en methoden

Aan deze cross-sectionele studie namen 945 zelfstandig wonende ouderen (leeftijd: 70 jaar en ouder) deel van de 1.440 (respons 66 %) die in Rotterdam benaderd waren. We gebruikten multilevel analyses om te corrigeren voor de hiërarchische structuur van de onderzoeksopzet: 945 ouderen (niveau 1) binnen 72 buurten (niveau 2).

Resultaten

Univariate analyses lieten zien dat al dan niet in Nederland geboren zijn, een eigen huis, opleiding, inkomen, individueel sociaal kapitaal, veiligheid in de buurt, kwaliteit van de buurt, het sociaal kapitaal van de buurt en de sociale cohesie tussen buurtgenoten van invloed zijn op het welzijn van ouderen. Multilevel analyses lieten zien dat individueel sociaal kapitaal, kwaliteit van de buurt, sociaal kapitaal in de buurt en sociale cohesie tussen buurtgenoten invloed hebben op het welzijn van ouderen. Alleenstaande ouderen en ouderen met een laag inkomen ervaren een lager welzijn dan gehuwde ouderen en ouderen met een hoger inkomen. Dit verschil verdwijnt echter bij een betere kwaliteit van de buurt, meer sociaal kapitaal en betere sociale cohesie in de buurt. De kwaliteit van de buurt, het sociaal kapitaal in de buurt en de sociale cohesie in de buurt beschermen het welzijn van ouderen tegen nadelige gevolgen van alleen staan of een lager inkomen.

Implicaties

De resultaten van dit onderzoek ondersteunen het belang van het sociaal kapitaal van individuen, maar ook van het sociaal kapitaal van de hele buurt en de sociale cohesie tussen buurtgenoten. Het welzijn van ouderen kan ook worden bevorderd door verbetering van de kwaliteit van de buurt.
Een aangepaste versie van dit paper is verschenen in The Gerontologist, doi: 10.​1093/​geront/​gns052.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2013 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda