Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2013

Uitgave 2/2013

Inhoudsopgave ( 9 Artikelen )

01-04-2013 | Redactioneel | Uitgave 2/2013

Welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen: het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

B. Meyboom-de Jong

01-04-2013 | Uitgave 2/2013

Het belang van sociale cohesie en sociaal kapitaal in de buurt voor het welzijn van ouderen

J. M. Cramm, H. M. van Dijk, A. P. Nieboer

01-04-2013 | Uitgave 2/2013

Het verminderen van fragmentatie in de zorg voor kwetsbare ouderen: de succesvolle ontwikkeling en implementatie van het Zorg en WelzijnsInfoPortaal

S. H. M. Robben, M. M. Heinen, P. Makai, M. G. M. Olde Rikkert, M. Perry, H. J. Schers, R. J. F. Melis

01-04-2013 | Uitgave 2/2013

Wat weten de patiënt en zijn hulpverlener: de meerwaarde van een huisbezoek door de praktijkondersteuner bij de medicatiebeoordelingen van patiënten met polyfarmacie in de eerste lijn

D. Bosch-Lenders, M. van den Akker, H. E. J. H. Stoffers, H. van der Kuy, J. M. G. A. Schols, J. A. Knottnerus

01-04-2013 | Uitgave 2/2013

Proactieve en gestructureerde zorg voor kwetsbare oudere patiënten in de eerstelijn: Achtergrond, opzet en uitvoering van een screenings- en zorgprogramma

V. H. ten Dam, N. Bleijenberg, M. E. Numans, I. Drubbel, M. J. Schuurmans, N. J. de Wit

01-04-2013 | Uitgave 2/2013

Recent onderzoek

Eiwitsuppletie tijdens langdurige krachttraining vergroot de spiermassatoename in fragiele ouderen
Michael Tieland, Lisette de Groot, Luc van Loon

01-04-2013 | Recente onderszoeksliteratuur | Uitgave 2/2013

Pseudodementie ‘anders’: hoe stereotiepe ideeën de kans op dementie verhogen

01-04-2013 | Signalementen | Uitgave 2/2013

Signalementen

01-04-2013 | Congresagenda | Uitgave 2/2013

Congresagenda

Recente publicaties