Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2014 | Onderzoek | Uitgave 5/2014

Huisarts en wetenschap 5/2014

Het aiothotraject, 15 jaar na de start

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 5/2014
Auteurs:
Corine den Engelsen, Bart Knottnerus, Geert-Jan Dinant
Belangrijke opmerkingen
UMC Utrecht, Julius Center for Health Sciences and Primary Care, Huispostnummer STR. 6.131, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht: dr. C. den Engelsen, arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker. AMC, afdeling Huisartsgeneeskunde, Amsterdam: dr. B.J. Knottnerus, huisarts en onderzoeker. Universiteit Maastricht, CAPHRI School for Public Health and Primary Care, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht: prof.dr. G.J. Dinant, hoogleraar huisartsgeneeskunde • Correspondentie: c.denengelsen-2@umcutrecht.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Den Engelsen C, Knottnerus BJ, Dinant GJ. Het aiothotraject, 15 jaar na de start. Huisarts Wet 2014;57(5):226–30.

Achtergrond

Sinds 1998 is het mogelijk om de huisartsopleiding te combineren met promotieonderzoek als ‘arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker’ (aiotho). Ons doel was in kaart te brengen hoe het aantal aiotho’s zich heeft ontwikkeld en hoeveel zij bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde.

Methode

In de database van het landelijk aiothonetwerk bepaalden wij het totaal aantal aiothotrajecten tussen 1 januari 1998 en 1 juli 2012. In PubMed inventariseerden wij voor die periode het aantal huisartsgeneeskundig relevante publicaties waarin aiotho’s een aandeel hadden, en op basis van NHG-gegevens gingen wij na hoeveel aiotho’s deelnamen aan NHG-richtlijnwerkgroepen. De huidige werkzaamheden van oud-aiotho’s brachten wij in kaart met behulp van een vragenlijst.

Resultaten

Op 1 juli 2012 bevatte de database 81 aiotho’s en 34 oud-aiotho’s, naast 16 ex-aiotho’s die het onderzoek of de opleiding voortijdig beëindigd hadden. Van de oud-aiotho’s waren er 33 (96%) werkzaam als huisarts en 13 (39%) als onderzoeker. Van de ex-aiotho’s die voortijdig met hun onderzoek gestopt waren, was het merendeel werkzaam als huisarts, geen enkele als onderzoeker. Zowel het aantal gestarte als het aantal met succes afgeronde aiothotrajecten toonde een globaal stijgende lijn, tot respectievelijk 11 en 7 in 2011. Dat gold ook voor het aantal huisartsgeneeskundig relevante onderzoeksartikelen in PubMed met een aiotho als (co)auteur: 80 in de eerste helft van 2012. Aiotho’s hadden zitting in de richtlijnwerkgroepen van 13 (15%) NHG-richtlijnen die op 1 juli 2012 gepubliceerd waren, en van 6 (38% ) richtlijnen die op dat moment in herziening waren.

Conclusie

Aiotho’s leveren een groeiende bijdrage aan de wetenschappelijke ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Om uitval uit het promotietraject te verminderen zou meer aandacht kunnen uitgaan naar een goede onderzoeksopzet, een reële planning en goede begeleiding.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2014

Huisarts en wetenschap 5/2014 Naar de uitgave

redactioneel

Wat u ervan vindt