Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2014 | Onderzoek | Uitgave 5/2014

Huisarts en wetenschap 5/2014

Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 5/2014
Auteurs:
Dr. Nynke Scherpbier-de Haan, Dr. Gerald Vervoort, prof.dr. Chris van Weel, Jozé Braspenning, Jan Mulder, prof.dr. Jack Wetzels, Dr. Wim de Grauw
Belangrijke opmerkingen
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen: dr. N.D. Scherpbier-de Haan, huisarts, hoofd Eerstelijnsvervolgopleidingen; prof.dr. C. van Weel, emeritus hoofdleraar Huisartsgeneeskunde (tevens Australian Primary Health Care Research Institute, Canberra, Australia); J. Mulder, statisticus; dr. W.J.C. de Grauw, huisarts-onderzoeker. Radboudumc, afdeling Nefrologie: dr. G.M.M. Vervoort, nefroloog; prof.dr. J.F.M. Wetzels, nefroloog. Radboudumc, IQ Healthcare: dr. J.C.C. Braspenning, senior onderzoeker • Correspondentie: nynke.scherpbier-dehaan@radboudumc.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: Nierstichting Nerderland heeft dit onderzoek gefinancierd (pv 35). Jack Wetzels heeft bij andere gelegenheden subsidie ontvangen van Amgen, Genzyme en Pfizer. De afdling Eerstelijnsgeneeskunde van Radboundumc ontving subsidie van Amgen voor de Contact-studie (implementatie van telenforlogie).
Dit artikel werd eerder gepubliceerd als Scherpbier-de Haan ND, Vervoort GM, Van Weel C, Braspenning JC, Mulder J, Wetzels JF, De Grauw WJ. Effect of shared care on blood pressure in patients with chronic kidney disease: a cluster randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2013;63:798-806. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Scherpbier-de Haan ND, Vervoort GM, Van Weel C, Braspenning JC, Mulder J, Wetzels JF, De Grauw WJ. Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade. Huisarts Wet 2014;57(5):232–5.

Achtergrond

In de eerste lijn komt chronische nierschade onder patiënten met diabetes of hypertensie veel voor. Deze cardiovasculaire risicofactor wordt echter vaak onvoldoende aangepakt. Een samenwerkingsmodel waarin huisartsen en praktijkondersteuners via internet een nefroloog kunnen consulteren, zou dat kunnen verbeteren.

Methode

Wij voerden een cluster-RCT uit in negen huisartsenpraktijken, onder patiënten met diabetes of hypertensie en chronische nierschade (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid < 60ml/min/1,73 m2), Vijf praktijken pasten een jaar lang het samenwerkingsmodel toe en vier praktijken leverden reguliere zorg. Onze belangrijkste uitkomstmaten waren de gemiddelde bloeddrukverlaging en het percentage deelnemers dat de streefbloeddruk (≤ 130/80 mmHg) bereikte.

Resultaten

Wij analyseerden de gegevens van 90 patiënten in de interventiegroep en 74 in de controlegroep. De kans dat een patiënt een systolische bloeddruk van 130 mmHg bereikte, was in de interventiegroep 2,9 keer zo groot als in de controlegroep (95%-BI 1,4 tot 5,8), de kans op een diastolische bloeddruk van 90 mmHg was 2,5 keer zo groot (95%-BI 1,3 tot 4,7). In de interventiegroep nam de systolische bloeddruk af met 8,1 mmHg (95%-BI 4,8 tot 11,3), de diastolische met 1,1 mmHg (95%-BI –1,0 tot 3,2), tegenover –0,2 mmHg (95%-BI –3,8 tot 3,3) respectievelijk –0,5 mmHg (95%-BI –2,9 tot 1,8) in de controlegroep. In de interventiegroep lag bovendien het gebruik van lipidenverlagende middelen, RAS-remmers en vitamine D hoger en waren de concentraties parathormoon lager.

Conclusie

Een samenwerkingsmodel waarin huisarts, praktijkondersteuner en nefroloog samenwerken in de begeleiding van patiënten met diabetes of hypertensie en chronische nierschade, leidt tot een significant lagere systolische bloeddruk dan reguliere zorg.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2014

Huisarts en wetenschap 5/2014 Naar de uitgave

redactioneel

Wat u ervan vindt

Praktische epidemiologie

Steekproefgrootte