Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18. Hemisfeerspecialisatie

Auteur : Dr. Ben van Cranenburgh

Gepubliceerd in: Neurowetenschappen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het vóórkomen van afasie bij laesies in de linker hemisfeer heeft ertoe geleid dat deze ‘dominant’ genoemd werd. De rechter hemisfeer was ondergeschikt, ‘minor’. Deze termen zijn gezien de huidige inzichten niet meer te handhaven, maar zijn helaas zeer hardnekkig. Tegenwoordig spreken we liever van complementaire specialisatie. Inzicht in deze specialisaties is vooral afkomstig van patiënten met links of rechts gelokaliseerde laesies en van beeldvormend onderzoek bij gezonde proefpersonen, maar ook onderzoek naar handvoorkeur en splitbrainpatiënten heeft bijgedragen. De rechter hemisfeer is betrokken bij ruimtelijke (spatiële) en exploratieve functies, overziet het geheel (holistisch) en is op deze wijze belangrijk voor het opbouwen van een mentaal beeld van de buitenwereld. De linker hemisfeer analyseert temporele en sequentiële processen, bevat sleutelgebieden voor taal en stuurt routineactiviteiten. Dat muziek, creativiteit en kunstzinnigheid gekoppeld zouden zijn aan de rechter hemisfeer is een wijdverbreide misvatting. Uit beeldvormend onderzoek is gebleken dat linker en rechter hemisfeer bijna altijd samenwerken en elkaar aanvullen bij het verrichten van een taak.
Woordenlijst
afasie/dysfasie
stoornis van mondeling taalgebruik en/of begrip
agnosie
stoornis van de herkenning (akoestisch, visueel, tactiel) bij intacte primaire functie
alexie/dyslexie
stoornis van het lezen bij intacte primaire visuele functie. NB: de term alexie wordt meestal gebruikt voor een verworven stoornis (bijv. na een CVA), de term ‘dyslexie’ voor een ontwikkelingsstoornis (bijv. bij een kind)
amusie
stoornis van muziekvaardigheden (herkenning en/of productie)
Apraxie/dyspraxie
stoornis van de handelingsvaardigheid bij intacte primaire functies
complementaire specialisatie (van de hemisferen)
term die aangeeft dat beide hemisferen op een elkaar aanvullende manier betrokken zijn bij een taak. Deze term vervangt het verouderde en onjuiste dominantieconcept
corpus callosum
balk. Grote baan, bestaande uit ongeveer 200 miljoen vezels die de hemisferen functioneel met elkaar verbindt
CRPS
Complex Regionaal Pijn Syndroom (verouderde term: sympathische reflexdystrofie). Een neurogeen pijnsyndroom met sensibele stoornissen (o.a. allodynie), autonome verschijnselen (vaso-, sudo-, pilomotoriek), motorische symptomen (o.a. parese) en trofische stoornissen (o.a. spieratrofie, artropathie). Dit pijnsyndroom ontstaat soms na een trauma. Het syndroom berust op een ontregeling van een centraal zenuwstelselmechanisme waarvan de eigenlijke oorzaak onbekend is
CVA
Cerebro Vasculair Accident. Lett. ‘ongeluk met hersenvaten’. In de volksmond: beroerte. De neurologische verschijnselen (parese, afasie etc.) ontstaan meestal plotseling ten gevolge van een stoornis in de bloedvoorziening van een deel van de hersenen (ischemie/infarct 80 %, bloeding 20 %)
dominantieconcept
veel gebruikt, maar verouderd begrip dat wordt gebruikt om aan te geven in welke hemisfeer de taalfuncties zitten (de ‘dominante’ hemisfeer). Het begrip wordt ook gebruikt om de voorkeurshand aan te geven (de ‘dominante’ hand). De term is ongelukkig omdat deze een verschil in belangrijkheid suggereert. Het begrip complementaire specialisatie is meer in overeenstemming met de huidige inzichten
dichotisch luisteren
onderzoekstechniek waarbij aan linker- en rechteroor tegelijk verschillende informatie wordt aangeboden. Nagegaan wordt welke informatie het best verwerkt of onthouden wordt. Hieruit worden conclusies getrokken met betrekking tot de hemisfeerspecialisatie
neglect
halfzijdige verwaarlozing/aandachtsstoornis die niet het gevolg is van een primaire functiestoornis, bijvoorbeeld ‘linkszijdig visueel neglect’: de patiënt besteedt geen of vluchtig aandacht aan visuele stimuli in het linker gezichtsveld
prosodie
intonatie, melodie en gevoelswaarde van gesproken taal, bijvoorbeeld humor, sarcasme, bevel, vraagteken
rekrutering
lett: ‘oproepen’; codering van intensiteit door activering van nieuwe vezels of neuronen. Bijvoorbeeld bij motoriek: meer kracht wordt bereikt door meer motor-units te activeren. Bij sensoriek: een sterkere tastprikkel activeert meer afferente vezels
split-brain
doorsnijding van het corpus callosum (balk) waardoor de informatie-uitwisseling tussen de hemisferen voor een groot deel niet meer mogelijk is
tremor
trilling (onwillekeurig, ongewild). Er bestaan vele soorten, o.a. Parkinson-tremor, cerebellaire tremor
Wada-test
test waarbij in één van de carotis-arteriën een barbituraat (amytal) wordt ingespoten waardoor tijdelijk één hemisfeer wordt uitgeschakeld; door de proefpersoon dan een taakje te laten verrichten (bijv. praten, zingen) kan nagegaan worden vanuit welke hemisfeer de betreffende functie gestuurd wordt
ziekte van Parkinson
degeneratieve ziekte van de basale kernen die gepaard gaat met stoornissen van de motoriek: rigiditeit, verlies van bewegingsautomatismen en tremor. Er is een tekort aan dopamine, en in een later stadium ook aan andere transmitters
Literatuur
go back to reference Bishop, D. V. M. (1990). Handedness and developmental disorder. Hove: Erlbaum. Bishop, D. V. M. (1990). Handedness and developmental disorder. Hove: Erlbaum.
go back to reference Bradshaw, J. L. (1989). Hemispheric specialization and psychological function. Chichester: Wiley. Bradshaw, J. L. (1989). Hemispheric specialization and psychological function. Chichester: Wiley.
go back to reference Corballis, M. (1991). The lopsided ape. Evolution of the generative mind. New York: Oxford. Corballis, M. (1991). The lopsided ape. Evolution of the generative mind. New York: Oxford.
go back to reference Coren, S. (1992). The left-hander syndrome. London: John Murray. Coren, S. (1992). The left-hander syndrome. London: John Murray.
go back to reference Critchley, M., & Henson, R. (1977). Music and the brain. London: Heinemann. Critchley, M., & Henson, R. (1977). Music and the brain. London: Heinemann.
go back to reference Efron, R. (1990). The decline and fall of hemispheric specialization. Hove: Erlbaum. Efron, R. (1990). The decline and fall of hemispheric specialization. Hove: Erlbaum.
go back to reference Gazzaniga, M. (2018). Psychological Science, 6th edition. New York: W. W. Norton & Company. Gazzaniga, M. (2018). Psychological Science, 6th edition. New York: W. W. Norton & Company.
go back to reference Gluhbegovic N. & Williams T.H. (1980). The Human Brain: a photographic guide. New York: Harper & Row. Gluhbegovic N. & Williams T.H. (1980). The Human Brain: a photographic guide. New York: Harper & Row.
go back to reference Goldberg, E. (1990). Associative agnosias and the functions of the left hemisphere. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 12, 467–484.CrossRef Goldberg, E. (1990). Associative agnosias and the functions of the left hemisphere. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 12, 467–484.CrossRef
go back to reference Humphreys, G. W., & Riddoch, M. J. (1987). To see but not to see. A case study of visual agnosia. London: Erlbaum. Humphreys, G. W., & Riddoch, M. J. (1987). To see but not to see. A case study of visual agnosia. London: Erlbaum.
go back to reference Humphreys, G. W., & Riddoch M. J. (2014). A Case Study in Visual Agnosia Revisited. To see but not to see. (2nd ed.) London: Psychology Press. Humphreys, G. W., & Riddoch M. J. (2014). A Case Study in Visual Agnosia Revisited. To see but not to see. (2nd ed.) London: Psychology Press.
go back to reference Kinsbourne, M., & Hiscock, M. (1978). Cerebral lateralization and cognitive development. In J. S. Chall & A. F. Mirsky (Eds.). Education and the brain (pp. 169–222). Chicago: University of Chicago Press. Kinsbourne, M., & Hiscock, M. (1978). Cerebral lateralization and cognitive development. In J. S. Chall & A. F. Mirsky (Eds.). Education and the brain (pp. 169–222). Chicago: University of Chicago Press.
go back to reference Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2015). Fundamentals of human neuropsychology (7th ed.). New York: Worth Publication. Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2015). Fundamentals of human neuropsychology (7th ed.). New York: Worth Publication.
go back to reference Luria, A. R. (1973). The working brain. London: Penguin/Harmondsworth. (Nederlandse vertaling: Grondslagen van de neuropsychologie, Deventer: Van Loghum Slaterus, 1982.) Luria, A. R. (1973). The working brain. London: Penguin/Harmondsworth. (Nederlandse vertaling: Grondslagen van de neuropsychologie, Deventer: Van Loghum Slaterus, 1982.)
go back to reference Mecacci, L. (1984). Signalement van het brein. Meppel: Boom. Mecacci, L. (1984). Signalement van het brein. Meppel: Boom.
go back to reference Milner, B. (1974). Hemispheric specialization: Scope and limits. In F. O. Schmitt & F. G. Worden (Eds.). The neurosciences. Third study program (pp. 75–89). Cambridge: MIT. Milner, B. (1974). Hemispheric specialization: Scope and limits. In F. O. Schmitt & F. G. Worden (Eds.). The neurosciences. Third study program (pp. 75–89). Cambridge: MIT.
go back to reference Molfese, D. L., & Segalowitz, S. J. (Eds.). (1988). Brain lateralization in children. New York: Guilford. Molfese, D. L., & Segalowitz, S. J. (Eds.). (1988). Brain lateralization in children. New York: Guilford.
go back to reference Nottebohm, F. (1979). Origins and mechanisms in the establishment of cerebral dominance. In M. S. Gazzaniga (Ed.). Handbook of behavioral neurobiology (vol. 2, Neuropsychology, pp. 295–344). New York: Plenum. Nottebohm, F. (1979). Origins and mechanisms in the establishment of cerebral dominance. In M. S. Gazzaniga (Ed.). Handbook of behavioral neurobiology (vol. 2, Neuropsychology, pp. 295–344). New York: Plenum.
go back to reference Peretz, I., & Zatorre, R. (Eds.). (2003). The cognitive neuroscience of music. Oxford: Oxford University Press. Peretz, I., & Zatorre, R. (Eds.). (2003). The cognitive neuroscience of music. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Posner, M. I., & Raichle, M. E. (1994). Images of mind. New York: Scientific American Library/Freeman. (Nederlandse vertaling: Beelden in ons brein. Maastricht: Natuur en Techniek, 1995.) Posner, M. I., & Raichle, M. E. (1994). Images of mind. New York: Scientific American Library/Freeman. (Nederlandse vertaling: Beelden in ons brein. Maastricht: Natuur en Techniek, 1995.)
go back to reference Sacks, O. (2007). Musicophilia. New York: Knopf. (Nederlandse vertaling Musicofilia, verhalen over muziek en het brein, Amsterdam: Meulenhoff, 2007.) Sacks, O. (2007). Musicophilia. New York: Knopf. (Nederlandse vertaling Musicofilia, verhalen over muziek en het brein, Amsterdam: Meulenhoff, 2007.)
go back to reference Schmitt, F.O., & Worden, F. G. (Eds.). (1974). The neurosciences. Third study program. Cambridge: MIT. Schmitt, F.O., & Worden, F. G. (Eds.). (1974). The neurosciences. Third study program. Cambridge: MIT.
go back to reference Sergent, J. (1993). Music, the brain and Ravel. TINS, 16, 168–172. Sergent, J. (1993). Music, the brain and Ravel. TINS, 16, 168–172.
go back to reference Smith Churchland, P. (1986). Neurophilosophy. Cambridge: MIT. Smith Churchland, P. (1986). Neurophilosophy. Cambridge: MIT.
go back to reference Sperry, R.W. (1974). Lateral specialization in the surgically separated hemispheres, in: Schmitt, F.O. en Worden, F.G., eds. The Neurosciences. Third study program. Cambridge: MIT (p. 5–19). Sperry, R.W. (1974). Lateral specialization in the surgically separated hemispheres, in: Schmitt, F.O. en Worden, F.G., eds. The Neurosciences. Third study program. Cambridge: MIT (p. 5–19).
go back to reference Springer, S. P., & Deutsch, G. (1999). Left brain, right brain (5th ed.). New York: Freeman. Springer, S. P., & Deutsch, G. (1999). Left brain, right brain (5th ed.). New York: Freeman.
go back to reference Van Cranenburgh, B. (2018). Muziek en brein. Haarlem: Stichting ITON. Van Cranenburgh, B. (2018). Muziek en brein. Haarlem: Stichting ITON.
Metagegevens
Titel
Hemisfeerspecialisatie
Auteur
Dr. Ben van Cranenburgh
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2493-4_18