Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Deze titel biedt de nieuwste inzichten op het gebied van looptraining. Aan de orde komen innovatieve trainingsconcepten die gebaseerd zijn op recent wetenschappelijk onderzoek en op uitgebreide kennis van de trainingspraktijk.
Looptrainers, fysiotherapeuten, leraren lichamelijke opvoeding en hardlopers kunnen hun voordeel doen met deze publicatie.

Vanuit biomechanisch en inspanningsfysiologisch perspectief worden onderwerpen als looptechniek, energieleverantie, adaptatie en krachttraining behandeld. Recente wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de trainingspraktijk.
In deze tweede, herziene druk zijn allerlei aspecten van looptraining tot in detail uitgewerkt. Talrijke illustraties en foto's verhelderen de uiteenzettingen over lopen op hoge snelheid, loopscholing en krachttraining.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Anatomie van het bewegingsapparaat en basisprincipes van bewegen

Samenvatting
Zonder hulpmiddelen kan de mechanica van het lopen alleen aan de buitenkant worden bestudeerd. Men ziet dan in eerste instantie het op en neer bewegen van deelsegmenten van het lichaam.
Frans Bosch, Ronald Klomp

2. Energieleverantie

Samenvatting
Traditioneel vormen de motorische basiseigenschappen ten behoeve van de conditionele voorbereiding het uitgangspunt voor het achterhalen van de prestatiebepalende factoren (Van de Goolberg & Swinkels 1994) voor het succesvol afleggen van een bepaalde loopafstand. Op basis van de relatieve aandelen van de motorische basiseigenschappen kracht, snelheid, lenigheid en uithoudingsvermogen wordt de inrichting van de training bepaald.
Frans Bosch, Ronald Klomp

3. Looptechniek

Samenvatting
Lopen is een buitengewoon flexibele bewegingsvorm. Het looppatroon kan zich aanpassen aan tal van omgevingsfactoren, zoals wind mee of tegen, bergop, bergaf, zachte of harde en effen of oneffen ondergrond. Paslengte, pasfrequentie en lichaamshouding kunnen veranderen om die aanpassing zo optimaal mogelijk te maken.
Frans Bosch, Ronald Klomp

Chapter 4. Training en adaptatie

Frans Bosch, Ronald Klomp

5. Scholing van de looptechniek

Samenvatting
Het aanleren van een motorische vaardigheid is geen geïsoleerd proces. Motoriek is sterk verweven met sensoriek en conditie. Deze onderlinge verwevenheid is zo groot dat het maken van een onderscheid tussen conditionele variabelen (kracht, snelheid, uithoudingsvermogen enzovoort) en coördinatie moeilijk, zo niet onmogelijk en onzinnig is.
Frans Bosch, Ronald Klomp

6. Krachttraining voor het lopen

Samenvatting
Krachttraining is voor lopers, zeker voor midden- en langeafstandlopers, vaak een trainingsgebied dat weinig bij de natuur en het instinct van het lopen aansluit. De inrichting van de krachttraining kent voor lopers daardoor weinig voor de hand liggende uitgangspunten. Krachttraining wordt door veel trainers vooral gezien als iets waarmee men voorzichtig moet zijn.
Frans Bosch, Ronald Klomp

Nawerk

Meer informatie