Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. Handelingsgebieden: wonen en zorgen

Auteurs : MSc Robbert Kruijne, MSc Margriet Pol

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De eigen woning is de plek bij uitstek voor het handelingsgebied zorgen: het slapen, het huishouden, de zorg voor jezelf en voor andere familieleden. Het beleid in de participatiesamenleving is dat iedereen de kans krijgt om aan de maatschappij deel te nemen, alleen de dagelijkse praktijk is vaak anders. Er komen steeds meer mogelijkheden voor mensen om hun specifieke woonwensen te realiseren, het aantal verschillende woonvormen neemt toe. De komende decennia ontstaat door de dubbele vergrijzing een toename van de vraag naar wonen en zorg. De steeds snellere technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van ICT binnen de woning (domotica) en de zorg (zorg-op-afstand), zorgen voor een revolutionaire verandering in het handelen van de cliënt en zijn systeem, de zorgverlener, de zorgorganisaties. Zorgen bestaat uit een complexe interactie tussen de uitvoering van zelfzorgactiviteiten, activiteiten die noodzakelijk zijn voor het zich handhaven van het individu in het dagelijks en maatschappelijk leven, en activiteiten nodig om zorg te dragen voor anderen in de (directe) omgeving. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de basisactiviteiten van het dagelijks leven (BADL) en de complexere instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL). Het is daarbij essentieel om te weten wie iemand is (identiteit en onafhankelijkheid), wat zijn waarden en normen zijn (effectiviteit, motivatie, keuzes en betekenis) en in wat voor omgeving iemand leeft. De betrokkenheid van een persoon in het zorgen voor zichzelf en anderen staat centraal in de ergotherapie-interventie. Hoe deze factoren zich ontwikkelen kan men terugzien in de levensloop. Hierbij valt op dat het eerste deel van iemands leven in het teken staat van een groeiende zelfstandigheid, die dan lange tijd stabiel blijft en op latere leeftijd weer afneemt. Om de uitvoering van deze activiteiten in kaart te brengen zijn verschillende assessments beschikbaar. Het beschrijven van het dagelijks handelen kan helpen voor het bepalen van prioriteiten binnen dit handelingsgebied. Bij de ergotherapie-interventie kan er gewerkt worden op het niveau van de persoon en zijn systeem, de organisatie of populatie.
Literatuur
go back to reference ActiZ. (2010). Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven: Een nieuwe ambitie voor de langdurige zorg. Utrecht: ActiZ. http://​www.​actiz.​nl, geraadpleegd december 2011. ActiZ. (2010). Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven: Een nieuwe ambitie voor de langdurige zorg. Utrecht: ActiZ. http://​www.​actiz.​nl, geraadpleegd december 2011.
go back to reference Aegler, B., & Satink, T. (2009). Performing occupations under pain: The experience of persons with chronic pain. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16(1), 2009. CrossRef Aegler, B., & Satink, T. (2009). Performing occupations under pain: The experience of persons with chronic pain. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16(1), 2009. CrossRef
go back to reference Ainsworth, E., & Jonge, D. de. (2011). An occupational therapist’s guide to home modification practice. Thorofare, NJ: Slack. Ainsworth, E., & Jonge, D. de. (2011). An occupational therapist’s guide to home modification practice. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference AOTA. (2008). Occupational therapy practice framework: Domain & process (2nd ed.). The American Journal of Occupational Therapy, 62(6), 625–683. AOTA. (2008). Occupational therapy practice framework: Domain & process (2nd ed.). The American Journal of Occupational Therapy, 62(6), 625–683.
go back to reference Babola, K. T. (2004). Independent living strategies for adults with developmental disabilities. In C. H. Christiansen (Ed.), Ways of living: Self-care strategies for special needs (2nd ed.). Bethesda, MD: AOTA. Babola, K. T. (2004). Independent living strategies for adults with developmental disabilities. In C. H. Christiansen (Ed.), Ways of living: Self-care strategies for special needs (2nd ed.). Bethesda, MD: AOTA.
go back to reference Barnes, K. J., & Case-Smith, J. (2004). Adaptive strategies for children with developmental disabilities. In C.H. Christiansen (Ed.), Ways of living: Self-care strategies for special needs (2nd ed., pag. 109–147). Bethesda, MD: AOTA. Barnes, K. J., & Case-Smith, J. (2004). Adaptive strategies for children with developmental disabilities. In C.H. Christiansen (Ed.), Ways of living: Self-care strategies for special needs (2nd ed., pag. 109–147). Bethesda, MD: AOTA.
go back to reference Bernd, T., Pijl, D. van der, & Witte, L. de. (2009). Existing models and instruments for the selection of assistive technology in rehabilitation practice. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16(3), 146–158. CrossRefPubMed Bernd, T., Pijl, D. van der, & Witte, L. de. (2009). Existing models and instruments for the selection of assistive technology in rehabilitation practice. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16(3), 146–158. CrossRefPubMed
go back to reference Christiansen, C. H. (1999). The 1999 eleanor clarke slagle lecture: Defining lives, occupation as identity, an essay on competence, coherence, and the creation of meaning. The American Journal of Occupational Therapy, 53, 547–558. CrossRefPubMed Christiansen, C. H. (1999). The 1999 eleanor clarke slagle lecture: Defining lives, occupation as identity, an essay on competence, coherence, and the creation of meaning. The American Journal of Occupational Therapy, 53, 547–558. CrossRefPubMed
go back to reference Christiansen, C. H., & Townsend, E. A. (Eds.). (2011). Introduction to occupation: The art and science of living (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. Christiansen, C. H., & Townsend, E. A. (Eds.). (2011). Introduction to occupation: The art and science of living (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
go back to reference Christiansen, C. H. & Townsend, E. A. (Eds.). (2014). Introduction to occupation: The art and science of living (2nd ed.). Upper Saddle River (NJ): Pearson Education. Christiansen, C. H. & Townsend, E. A. (Eds.). (2014). Introduction to occupation: The art and science of living (2nd ed.). Upper Saddle River (NJ): Pearson Education.
go back to reference Christiansen, C., Manville Baum, C., & Julie, D. (2015). Bass occupational therapy: Performance, participation, and well-being. Thorofare, NJ : SLACK Incorporated, [2015] ©2015. Christiansen, C., Manville Baum, C., & Julie, D. (2015). Bass occupational therapy: Performance, participation, and well-being. Thorofare, NJ : SLACK Incorporated, [2015] ©2015.
go back to reference Conway, M. (2008). Occupational therapy and inclusive design. Oxford: Blackwell. Conway, M. (2008). Occupational therapy and inclusive design. Oxford: Blackwell.
go back to reference Craik, J., Davis, J., & Polatajko, H. J. (2007). Introducing the Canadian Practice Process Framework (CPPF), amplifying the context. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed., pag. 229–246). Ottawa: CAOT Publications ACE. Craik, J., Davis, J., & Polatajko, H. J. (2007). Introducing the Canadian Practice Process Framework (CPPF), amplifying the context. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed., pag. 229–246). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Dam, J. M. van, Appelo, M. T., Pennartz, P. J. J., Scherhorn, E., & Wit-Sauter, A. M. de. (1989). Woonecologie tussen consumptie en existentie. Wageningen: Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen. Dam, J. M. van, Appelo, M. T., Pennartz, P. J. J., Scherhorn, E., & Wit-Sauter, A. M. de. (1989). Woonecologie tussen consumptie en existentie. Wageningen: Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen.
go back to reference Davis, J. A., Craik, J., & Polatajko, H. J. (2007). Using the Canadian Practice Process Framework: Amplifying the process. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed., pag. 247–276). Ottawa: CAOT Publications ACE. Davis, J. A., Craik, J., & Polatajko, H. J. (2007). Using the Canadian Practice Process Framework: Amplifying the process. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed., pag. 247–276). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Evers, H., Blijham, N., & Willems, C. (2009). Zorg op afstand: Literatuurstudie naar internationale ontwikkelingen en kennis over effecten. Utrecht: Vilans. Evers, H., Blijham, N., & Willems, C. (2009). Zorg op afstand: Literatuurstudie naar internationale ontwikkelingen en kennis over effecten. Utrecht: Vilans.
go back to reference Fange, A., & Iwarsson, S. (2005). Changes in accessibility and usability in housing: An exploration of the housing adaptation process. Occupational Therapy International, 12, 44–59. CrossRefPubMed Fange, A., & Iwarsson, S. (2005). Changes in accessibility and usability in housing: An exploration of the housing adaptation process. Occupational Therapy International, 12, 44–59. CrossRefPubMed
go back to reference Fisher, G., Forsyth, K., Harrison, M., Angarola, R., Kayhan, E., Noga, P. L., et al. (2014). Residential Environment Impact Scale (version 4.0). The Model Of Human Occupation Clearinghouse, Department of Occupational Therapy. Chicago, USA: University of Illinois. Fisher, G., Forsyth, K., Harrison, M., Angarola, R., Kayhan, E., Noga, P. L., et al. (2014). Residential Environment Impact Scale (version 4.0). The Model Of Human Occupation Clearinghouse, Department of Occupational Therapy. Chicago, USA: University of Illinois.
go back to reference Gitlin, L. N. (2003). Conducting research on home environments: Lessons learned and new directions. Gerontologist, 43, 628–637. CrossRefPubMed Gitlin, L. N. (2003). Conducting research on home environments: Lessons learned and new directions. Gerontologist, 43, 628–637. CrossRefPubMed
go back to reference Graff, M. J. L., Graff, Melick, M. van, Thijssen, M., Verstraten, P., & Zajec, J. (2010). Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers. EDOMAH programma (Community occupational therapy for older people with dementia and their caregivers. COTiD programme). Bohn Stafleu & van Loghum. (In Dutch). ISBN: 9789031378739. Graff, M. J. L., Graff, Melick, M. van, Thijssen, M., Verstraten, P., & Zajec, J. (2010). Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers. EDOMAH programma (Community occupational therapy for older people with dementia and their caregivers. COTiD programme). Bohn Stafleu & van Loghum. (In Dutch). ISBN: 9789031378739.
go back to reference Guidetti, S., Asaba, E., & Tham, K. (2007). The lived experience of recapturing self-care. The American Journal of Occupational therapy, 61, 303–310. CrossRefPubMed Guidetti, S., Asaba, E., & Tham, K. (2007). The lived experience of recapturing self-care. The American Journal of Occupational therapy, 61, 303–310. CrossRefPubMed
go back to reference Hammell, K. W. (2006). Perspectives on disability and rehabilitation: Contesting assumptions: Challenging practices. Edinburgh: Churchill Livingstone. Hammell, K. W. (2006). Perspectives on disability and rehabilitation: Contesting assumptions: Challenging practices. Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma.
go back to reference Harvey, A. S., & Pentland, W. E. (2011). What do people do? In C. H. Christiansen & E. A. Townsend (Eds.), Introduction to occupation: The art and science of living (2nd ed., pag. 101–133). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. Harvey, A. S., & Pentland, W. E. (2011). What do people do? In C. H. Christiansen & E. A. Townsend (Eds.), Introduction to occupation: The art and science of living (2nd ed., pag. 101–133). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
go back to reference Hasselkus, B. R. (2002). The meaning of everyday occupation. Thorofare, NJ: Slack. Hasselkus, B. R. (2002). The meaning of everyday occupation. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Hayase, D., Mosenteen, D., Thimmaiah, D., Zemke, S., Atler, K., & Fisher, A. G. (2004). Age-related changes in activities of daily living ability. Australian Occupational Therapy Journal, 51, 192–198. CrossRef Hayase, D., Mosenteen, D., Thimmaiah, D., Zemke, S., Atler, K., & Fisher, A. G. (2004). Age-related changes in activities of daily living ability. Australian Occupational Therapy Journal, 51, 192–198. CrossRef
go back to reference Heerkens, Y., Claus, E., Hagedoren, E., Jonker, H., Muylkens, J., Bougie, Th. et al. (2010). Verslag van het project opstellen richtlijnen voor functiegerichte aanspraak hulp-middelen RiFa: Fase 1 opstellen van een basisrichtlijn. Utrecht: CG-Raad. Heerkens, Y., Claus, E., Hagedoren, E., Jonker, H., Muylkens, J., Bougie, Th. et al. (2010). Verslag van het project opstellen richtlijnen voor functiegerichte aanspraak hulp-middelen RiFa: Fase 1 opstellen van een basisrichtlijn. Utrecht: CG-Raad.
go back to reference Heijsman, A., Lemette, M., Veld, A. de, & Kuiper, C. (Red.). (2007). Adviseren als ergotherapeut: Competenties en verhalen uit de praktijk. Den Haag: Boom Lemma. Heijsman, A., Lemette, M., Veld, A. de, & Kuiper, C. (Red.). (2007). Adviseren als ergotherapeut: Competenties en verhalen uit de praktijk. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Huet, V. van, Parnell, T., Mitsch, V., & Mcleod-Boyle, A. (2010). Enabling engagement in self-care occupations. In M. Curtin, M. Molineux & J. Supyk-Mellson (Eds.), Occupational therapy and physical dysfunction: Enabling occupation (6th ed., pag. 341–356). Edinburgh: Churchill Livingstone. Huet, V. van, Parnell, T., Mitsch, V., & Mcleod-Boyle, A. (2010). Enabling engagement in self-care occupations. In M. Curtin, M. Molineux & J. Supyk-Mellson (Eds.), Occupational therapy and physical dysfunction: Enabling occupation (6th ed., pag. 341–356). Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference ISSO-publicatie 77. ‘Levensloopgeschikt wonen’. ISSO-publicatie 77. ‘Levensloopgeschikt wonen’.
go back to reference Iwama, M. K. (2003). The issue is: Toward culturally relevant epistemologies in occupational therapy. The American Journal of Occupational Therapy, 57, 582–589. CrossRefPubMed Iwama, M. K. (2003). The issue is: Toward culturally relevant epistemologies in occupational therapy. The American Journal of Occupational Therapy, 57, 582–589. CrossRefPubMed
go back to reference James, A. B. (2009). Activities of daily living and instrumental activities of daily living. In E. Blesedell-Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt-Schell (Eds.), Willard & Spackman’s occupational therapy (11th ed., pag. 478–518). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins. James, A. B. (2009). Activities of daily living and instrumental activities of daily living. In E. Blesedell-Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt-Schell (Eds.), Willard & Spackman’s occupational therapy (11th ed., pag. 478–518). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Johansson, K. (2008). Older people’s home modification process. Stockholm: Karolinska Institutet. Johansson, K. (2008). Older people’s home modification process. Stockholm: Karolinska Institutet.
go back to reference Johansson, K., Borell, L., & Lilja, M. (2009). Older persons’ navigation through the service system towards home modification resources. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16, 227–237. CrossRefPubMed Johansson, K., Borell, L., & Lilja, M. (2009). Older persons’ navigation through the service system towards home modification resources. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16, 227–237. CrossRefPubMed
go back to reference Johansson, K., Lilja, M., Petersson, I., & Borell, L. (2007). Performance of activities of daily living in a sample of applicants for home modification services. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 14, 44–53. CrossRefPubMed Johansson, K., Lilja, M., Petersson, I., & Borell, L. (2007). Performance of activities of daily living in a sample of applicants for home modification services. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 14, 44–53. CrossRefPubMed
go back to reference Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins. Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Klerk, M. de, Gilsing, R., Timmermans, J., et al. (Red.). (2010). Op weg met de Wmo: Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007–2009. Den Haag: Publicatie SCP. Klerk, M. de, Gilsing, R., Timmermans, J., et al. (Red.). (2010). Op weg met de Wmo: Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007–2009. Den Haag: Publicatie SCP.
go back to reference Kort, H., Cordia, A., & Witte, L. de. (2007). Langdurende zorg en technologie. Den Haag: Lemma. Kort, H., Cordia, A., & Witte, L. de. (2007). Langdurende zorg en technologie. Den Haag: Lemma.
go back to reference Krijgsman, J., Swinkels, I., Lettow, B. van, Jong, J. de, Out, K., Friele, R., et al. (2016). eHealth-monitor 2016. Den Haag en Utrecht: Nictiz en het NIVEL. Krijgsman, J., Swinkels, I., Lettow, B. van, Jong, J. de, Out, K., Friele, R., et al. (2016). eHealth-monitor 2016. Den Haag en Utrecht: Nictiz en het NIVEL.
go back to reference Law, M., & Baum, C. (2005). Measurement in occupational therapy. In M. Law, C. Baum & W. Dunn (Eds.), Measuring occupational performance, supporting best practice in occupational therapy (2nd ed., pag. 3–20). Thorofare, NJ: Slack. Law, M., & Baum, C. (2005). Measurement in occupational therapy. In M. Law, C. Baum & W. Dunn (Eds.), Measuring occupational performance, supporting best practice in occupational therapy (2nd ed., pag. 3–20). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Loukas, K. M., & Dunn, M. L. (2010). Instrumental activities of daily living and community. In J. Case-Smith & M. C. O’Brien (Eds.), Occuapational therapy for children (6th ed., pag. 518–539). St. Louis (MO): Mosby. Loukas, K. M., & Dunn, M. L. (2010). Instrumental activities of daily living and community. In J. Case-Smith & M. C. O’Brien (Eds.), Occuapational therapy for children (6th ed., pag. 518–539). St. Louis (MO): Mosby.
go back to reference Mercken, C. (2005). Bungalowwonen: Kleinschalig wonen binnen bestaande muren van een verzorgingshuis. Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg. Mercken, C. (2005). Bungalowwonen: Kleinschalig wonen binnen bestaande muren van een verzorgingshuis. Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg.
go back to reference Molineux, M. (2004). Occupation for occupational therapists. Oxford: Blackwell Publishing. Molineux, M. (2004). Occupation for occupational therapists. Oxford: Blackwell Publishing.
go back to reference NVE. (1999). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Lemma/Nederlandse Verenigisng voor Ergotherapie. NVE. (1999). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Lemma/Nederlandse Verenigisng voor Ergotherapie.
go back to reference Oort, S. van. (2010). Domotica: Doos van Pandora of heilige graal. Utrecht: TNO Bouw en Ondergrond. Oort, S. van. (2010). Domotica: Doos van Pandora of heilige graal. Utrecht: TNO Bouw en Ondergrond.
go back to reference Petersson, I., Kottorp, A., Bergstrom, J., & Lilja, M. (2009). Longitudinal changes in everyday life after home modifications for people aging with disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16, 78–87. CrossRefPubMed Petersson, I., Kottorp, A., Bergstrom, J., & Lilja, M. (2009). Longitudinal changes in everyday life after home modifications for people aging with disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16, 78–87. CrossRefPubMed
go back to reference Pol, M. C., Poerbodipoero, S., Robben, S., Daams, J., Hartingsveldt, M. van, Vos, R. de, et al. (2013). Sensor monitoring to measure and support daily functioning for independently living older people: A systematic review and road map for further development. Journal of the American Geriatrics Society, 61(12), 2219–2227. doi: 10.​1111/​jgs.​12563. CrossRefPubMed Pol, M. C., Poerbodipoero, S., Robben, S., Daams, J., Hartingsveldt, M. van, Vos, R. de, et al. (2013). Sensor monitoring to measure and support daily functioning for independently living older people: A systematic review and road map for further development. Journal of the American Geriatrics Society, 61(12), 2219–2227. doi: 10.​1111/​jgs.​12563. CrossRefPubMed
go back to reference Pol, M. van, Nes, F. van, Hartingsveldt, M., Buurman, B. de, Rooij, S. & Krose, B. (2014). Older people’s perspectives regarding the use of sensor monitoring in their home. Gerontologist. doi:10.1093/geront/gnu104. CrossRefPubMed Pol, M. van, Nes, F. van, Hartingsveldt, M., Buurman, B. de, Rooij, S. & Krose, B. (2014). Older people’s perspectives regarding the use of sensor monitoring in their home. Gerontologist. doi:10.1093/geront/gnu104. CrossRefPubMed
go back to reference Pol, M. C., Riet, G. ter, Hartingsveldt, M. van, Kröse, B., Rooij, S. E. de, & Buurman, M. B. (2017 Jan 3). Effectiveness of sensor monitoring in an occupational therapy rehabilitation program for older individuals after hip fracture, the SO-HIP trial: Study protocol of a three-arm stepped wedge cluster randomized trial. BMC Health Services Research. doi: 10.1186/s12913-016-1934-0. Pol, M. C., Riet, G. ter, Hartingsveldt, M. van, Kröse, B., Rooij, S. E. de, & Buurman, M. B. (2017 Jan 3). Effectiveness of sensor monitoring in an occupational therapy rehabilitation program for older individuals after hip fracture, the SO-HIP trial: Study protocol of a three-arm stepped wedge cluster randomized trial. BMC Health Services Research. doi: 10.1186/s12913-016-1934-0.
go back to reference Polatajko, H. J., Backman, C., Baptiste, S., Davis, J., Eftekhar, P., Harvey, A., et al. (2013). Human occupation in context. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (pag. 37–61). Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H. J., Backman, C., Baptiste, S., Davis, J., Eftekhar, P., Harvey, A., et al. (2013). Human occupation in context. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (pag. 37–61). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Rijksoverheid., M. Kaljouw & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Zorginstituut nederland 2015. Rijksoverheid., M. Kaljouw & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Zorginstituut nederland 2015.
go back to reference Rodger, S., & Brown, T. (2006). I can do it: Developing promoting and managing children’s self-care needs. In S. Rodger & J. Ziviani (Eds.), Occupational therapy with children: Understanding children’s occupations and enabling participation (pag. 200–221). Oxford: Blackwell Science. Rodger, S., & Brown, T. (2006). I can do it: Developing promoting and managing children’s self-care needs. In S. Rodger & J. Ziviani (Eds.), Occupational therapy with children: Understanding children’s occupations and enabling participation (pag. 200–221). Oxford: Blackwell Science.
go back to reference RVZ. (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: De nieuwe ordening. Discussienota. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. http://​www.​rvz.​net, geraadpleegd december 2011. RVZ. (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: De nieuwe ordening. Discussienota. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. http://​www.​rvz.​net, geraadpleegd december 2011.
go back to reference Satink, T., Winding, K., & Jonsson, H. (2004). Daily occupations with or without pain: Dilemmas in occupational performance. Occupational Therapy Journal of Research. (Thorofare, NJ) , 24(4), 144–150. Satink, T., Winding, K., & Jonsson, H. (2004). Daily occupations with or without pain: Dilemmas in occupational performance. Occupational Therapy Journal of Research. (Thorofare, NJ) , 24(4), 144–150.
go back to reference Scherer, M. J., & Craddock, G. (2002). Matching Person & Technology (MPT) assessment and process (reliability and validity). Technology & Disability, 14(3), 125–131. Scherer, M. J., & Craddock, G. (2002). Matching Person & Technology (MPT) assessment and process (reliability and validity). Technology & Disability, 14(3), 125–131.
go back to reference Schell, G., & Gillen, M. (2013). Willard and spackman’s occupational therapy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Schell, G., & Gillen, M. (2013). Willard and spackman’s occupational therapy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Sheperd, J. (2010). Activities of daily living. In J. Case-Smith & M. C. O’Brien (Eds.), Occupational therapy for children (6th ed., pag. 474–517). St. Louis (MO): Mosby. Sheperd, J. (2010). Activities of daily living. In J. Case-Smith & M. C. O’Brien (Eds.), Occupational therapy for children (6th ed., pag. 474–517). St. Louis (MO): Mosby.
go back to reference Stark, S., Landsbaum, A., Palmer, J. L., Somerville, E. K., & Morris, J. C. (2009). Client-centered home modifications improve daily activity performance of older adults. Canadian Journal of Occupational Therapy, 76, 235–245. CrossRef Stark, S., Landsbaum, A., Palmer, J. L., Somerville, E. K., & Morris, J. C. (2009). Client-centered home modifications improve daily activity performance of older adults. Canadian Journal of Occupational Therapy, 76, 235–245. CrossRef
go back to reference Steel, E., Gelderblom, G. J., & Witte, L. P. (2010). Linking instruments and documenting decisions in service delivery guided bij an ICF-based tool for assitive technology selection. In K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler & A. Karshmer (Eds.), Proceedings of the International Conference on Computers Helping People with special needs (ICCHP) (6179, pag. 537–543). Berlin/Heidelberg: Springer. Steel, E., Gelderblom, G. J., & Witte, L. P. (2010). Linking instruments and documenting decisions in service delivery guided bij an ICF-based tool for assitive technology selection. In K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler & A. Karshmer (Eds.), Proceedings of the International Conference on Computers Helping People with special needs (ICCHP) (6179, pag. 537–543). Berlin/Heidelberg: Springer.
go back to reference Steel, E., Gelderblom, G. J., & Witte, L. P. (2011). Development of an AT selection tool using the ICF. Technology and Disability, 23(1), 1–6. Steel, E., Gelderblom, G. J., & Witte, L. P. (2011). Development of an AT selection tool using the ICF. Technology and Disability, 23(1), 1–6.
go back to reference Steultjens, E. M., Dekker, J., Bouter, L. M., Jellema, S., Bakker, E. B., & Ende, C. H. van den. (2004). Occupational therapy for community dwelling elderly people: A systematic review. Age Ageing, 33, 453–460. CrossRefPubMed Steultjens, E. M., Dekker, J., Bouter, L. M., Jellema, S., Bakker, E. B., & Ende, C. H. van den. (2004). Occupational therapy for community dwelling elderly people: A systematic review. Age Ageing, 33, 453–460. CrossRefPubMed
go back to reference Townsend, E., & Wilcock, A. A. (2004). Occupational justice and client-centered practice: A dialogue in progress. Canadian Journal of Occupational Therapists, 71, 75–87. CrossRef Townsend, E., & Wilcock, A. A. (2004). Occupational justice and client-centered practice: A dialogue in progress. Canadian Journal of Occupational Therapists, 71, 75–87. CrossRef
go back to reference Townsend, E. A., Trentham, B., Clark, J., Dubouloz-Wilner, C. J., Pentland, W. E., Doble, S., et al. (2007). Enabling individual change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed., pag. 135–152). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Trentham, B., Clark, J., Dubouloz-Wilner, C. J., Pentland, W. E., Doble, S., et al. (2007). Enabling individual change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed., pag. 135–152). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Ursum, E., Rijken, M., HeijmansM., Cardol, M., & Schellevis, F. (2011). NIVEL overzichtstudies – zorg voor chronisch zieken. ©2011 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN. Utrecht. Ursum, E., Rijken, M., HeijmansM., Cardol, M., & Schellevis, F. (2011). NIVEL overzichtstudies – zorg voor chronisch zieken. ©2011 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN. Utrecht.
go back to reference Wielandt, T., McKenna, K., Tooth, L., & Strong, J. (2006). Factors that predict the post-discharge use of recommended assistive technology (AT). Disability and rehabilitation. Assistive Technology, 1(1–2), 29–40. CrossRefPubMed Wielandt, T., McKenna, K., Tooth, L., & Strong, J. (2006). Factors that predict the post-discharge use of recommended assistive technology (AT). Disability and rehabilitation. Assistive Technology, 1(1–2), 29–40. CrossRefPubMed
go back to reference Wilcock, A. A. (2015). An occupational perspective on health (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack. Wilcock, A. A. (2015). An occupational perspective on health (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Willems, C. G., & Lier, J. van. (2009). Zorg op afstand door gebruik van E-technologie. Utrecht: Vilans. Willems, C. G., & Lier, J. van. (2009). Zorg op afstand door gebruik van E-technologie. Utrecht: Vilans.
go back to reference Wright, R., & Sugarman, L. (2009). Occupational therapy and life course development: A workbook for professional practice. Oxford: Wiley/Blackwell. Wright, R., & Sugarman, L. (2009). Occupational therapy and life course development: A workbook for professional practice. Oxford: Wiley/Blackwell.
Metagegevens
Titel
Handelingsgebieden: wonen en zorgen
Auteurs
MSc Robbert Kruijne
MSc Margriet Pol
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_14