Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. Handelingsgebieden: leren/werken

Auteurs : PhD Chris Kuiper, Msc Jolien van den Houten

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het hoofdstuk begint met een schets van de ingrijpende transities die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in Nederland op het gebied van zorg en onderwijs voor jongeren en sociale zekerheid. Deze (context)veranderingen hebben gevolgen voor ergotherapeuten: nieuwe samenwerkingspartners, andere werkgebieden en interventies. Leren/werken wordt gezien als resultante van de dynamische interactie tussen de persoon, de leer- en werkactiviteiten en de context waarin dit leren/werken plaatsvindt. Uitgangspunt hierbij is dat dagelijks handelen (in dit geval) leren/werken de gezondheid positief beïnvloedt vanwege de uitdaging, de structuur, het ‘erbij horen en mee kunnen doen’ en de financiële en betekenisvolle opbrengsten. Maar aan leren/werken gerelateerde gezondheidsklachten, de andere kant van dezelfde medaille, kunnen aanleiding vormen tot ergotherapeutische ondersteuning. De transitie van de ene (levens)fase naar de volgende, zoals van basisonderwijs naar vervolgonderwijs, van leerfase naar werkfase en van werkfase naar pensionering, geeft telkens aanleiding tot verandering in en aanpassing van rollen, routines en structuur. Deze veranderingen kunnen handelingsvragen opleveren.
Literatuur
go back to reference Arends, J., & Flöthe, L. (2015). Wie doet vrijwilligerswerk?. Den Haag: CBS. Arends, J., & Flöthe, L. (2015). Wie doet vrijwilligerswerk?. Den Haag: CBS.
go back to reference Arrindell, W. A., & Ettema, J. H. (2003). SCL−90 Symptom checklist: Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets Test Publishers. Arrindell, W. A., & Ettema, J. H. (2003). SCL−90 Symptom checklist: Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets Test Publishers.
go back to reference Bazyk & Cahill, Ch. (2015). School-based occupational therapy In Case-Smith, J., & O’Brien, M. C. (Eds.). Occupational therapy for children (7th ed.) pag. 664–703. St. Louis (MO): Mosby. Bazyk & Cahill, Ch. (2015). School-based occupational therapy In Case-Smith, J., & O’Brien, M. C. (Eds.). Occupational therapy for children (7th ed.) pag. 664–703. St. Louis (MO): Mosby.
go back to reference Bekkers, R. (2015). Hoofdstuk 6 Geven van tijd: vrijwilligerswerk. In Schuyt, T., Gouwenberg, B., & Bekkers, T. (Ed.) Geven in Nederland 2015. Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. Amsterdam: Reed Business Education. Bekkers, R. (2015). Hoofdstuk 6 Geven van tijd: vrijwilligerswerk. In Schuyt, T., Gouwenberg, B., & Bekkers, T. (Ed.) Geven in Nederland 2015. Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. Amsterdam: Reed Business Education.
go back to reference Beld, M. H. M., Voort, D. van der, Kuiper, C. H. Z., Helm, G. H. P. van der, Swart, J. J. W. de, & Stams, G. J. J. M., (submitted). Back to school, assessing classroom climate in special education: A validation study of the Special Education Classroom Climate Inventory (SECCI). Beld, M. H. M., Voort, D. van der, Kuiper, C. H. Z., Helm, G. H. P. van der, Swart, J. J. W. de, & Stams, G. J. J. M., (submitted). Back to school, assessing classroom climate in special education: A validation study of the Special Education Classroom Climate Inventory (SECCI).
go back to reference Bieleman, A. (2010). Work participation and word capacity in early osteoarthritis of the hip and the knee. Proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Bieleman, A. (2010). Work participation and word capacity in early osteoarthritis of the hip and the knee. Proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Biesta, G. J. J. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag: Boom/Lemma. Biesta, G. J. J. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag: Boom/Lemma.
go back to reference Biesta, G. J. J. (2014). The beautiful risk of education. Boulder Co: Paradigm Publishers. Biesta, G. J. J. (2014). The beautiful risk of education. Boulder Co: Paradigm Publishers.
go back to reference Biggs, S. (2005). Beyond Appearances: Perspectives on Identity in Later Life and Some Implications for Method. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 60(3), S118–28. CrossRef Biggs, S. (2005). Beyond Appearances: Perspectives on Identity in Later Life and Some Implications for Method. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 60(3), S118–28. CrossRef
go back to reference Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. New York: McGraw-Hill. Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. New York: McGraw-Hill.
go back to reference Bokdam, J., Visser, S. de, & Engelen, M. (2010). Probleemanalyse niet-participatie jongeren. Den Haag. Bokdam, J., Visser, S. de, & Engelen, M. (2010). Probleemanalyse niet-participatie jongeren. Den Haag.
go back to reference Borst-Eilers E. (1999). Beleidsvisie inzake kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen. (48), 19. Borst-Eilers E. (1999). Beleidsvisie inzake kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen. (48), 19.
go back to reference Bravemann, B. A. (2005). User’s guide to worker role interview: WRI: (version 10.0) University of Illinois, model of human occupation clearinghouse. Department of occupational therapy uitgever University of Illinois. Bravemann, B. A. (2005). User’s guide to worker role interview: WRI: (version 10.0) University of Illinois, model of human occupation clearinghouse. Department of occupational therapy uitgever University of Illinois.
go back to reference Case-Smith, J., & Rogers, J. (2005). School-based occupational therapy. In Case-Smith, J. Occupational therapy for children, (5th ed.), pag. 795–824. Missouri: Elsevier Mosby. Case-Smith, J., & Rogers, J. (2005). School-based occupational therapy. In Case-Smith, J. Occupational therapy for children, (5th ed.), pag. 795–824. Missouri: Elsevier Mosby.
go back to reference Chapparo, C., & Lowe, S. (2012). School: Participating in more than just the classroom (pag. 83–101). Kids can be kids: A Childhood Occupations Approach. Chapparo, C., & Lowe, S. (2012). School: Participating in more than just the classroom (pag. 83–101). Kids can be kids: A Childhood Occupations Approach.
go back to reference Coleman, J. S. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC: U.S. Office of Education. Consortium for longitudinal studies. Coleman, J. S. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC: U.S. Office of Education. Consortium for longitudinal studies.
go back to reference Detaille, S. I., Gulden, J. W. J. van der, Engels, J., & Heerkens, Y. F., & Dijk, F. J. H. van. (2010). Using intervention mapping (IM) to develop a self-management programme for employees with a chronic disease in the Netherlands. Biomedical Chromatography Public Health, 10, 353. Detaille, S. I., Gulden, J. W. J. van der, Engels, J., & Heerkens, Y. F., & Dijk, F. J. H. van. (2010). Using intervention mapping (IM) to develop a self-management programme for employees with a chronic disease in the Netherlands. Biomedical Chromatography Public Health, 10, 353.
go back to reference Dijk, F. J. H. van, Dormolen, M. van, Kompier, M. A. J., & Meijman, T. F. (1990). Herwaardering model belasting-belastbaarheid. Transportation Security Operations Center Gezondheidsz, 68(1), 3–10. Dijk, F. J. H. van, Dormolen, M. van, Kompier, M. A. J., & Meijman, T. F. (1990). Herwaardering model belasting-belastbaarheid. Transportation Security Operations Center Gezondheidsz, 68(1), 3–10.
go back to reference Donders, N. C. G. M., Gulden, J. W. J. van der, Furer, J. W., Tax, B., & Roscam Abbing, E. W. (2003). Werk-thuis interferentie. Een literatuuronderzoek naar meetinstrumenten en onderzoeksmodellen bij het combineren van werk en zorg. Transportation Security Operations Center Geneeskunde. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 81(8), 473–482. Donders, N. C. G. M., Gulden, J. W. J. van der, Furer, J. W., Tax, B., & Roscam Abbing, E. W. (2003). Werk-thuis interferentie. Een literatuuronderzoek naar meetinstrumenten en onderzoeksmodellen bij het combineren van werk en zorg. Transportation Security Operations Center Geneeskunde. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 81(8), 473–482.
go back to reference Duijse, M. van, Hoogerwerf, E., & Hoop, A de. (2011). Zorgleerling formuleert eigen hulpvraag via foto interview. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2011(1), 14–17. Duijse, M. van, Hoogerwerf, E., & Hoop, A de. (2011). Zorgleerling formuleert eigen hulpvraag via foto interview. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2011(1), 14–17.
go back to reference Evans, D. M., Conte, K., Gilroy, M., Marvin, T., Theysohn, H., & Fisher, G. (2008). Occupational therapy – meeting the needs of older adult workers? Work, 31(1), 73–82. PubMed Evans, D. M., Conte, K., Gilroy, M., Marvin, T., Theysohn, H., & Fisher, G. (2008). Occupational therapy – meeting the needs of older adult workers? Work, 31(1), 73–82. PubMed
go back to reference Fingerhut, P., Madill, H., Darrah, J., Hodge, M., & Warren, S. (2002). Classroom-based assessment: Validation for the school AMPS. The American Journal of Occupational Therapy, 56(2), 210–213. CrossRefPubMed Fingerhut, P., Madill, H., Darrah, J., Hodge, M., & Warren, S. (2002). Classroom-based assessment: Validation for the school AMPS. The American Journal of Occupational Therapy, 56(2), 210–213. CrossRefPubMed
go back to reference Fraser, B. J., Walberg, H. J., Welch, W. W., & Hattie, J. A. (1987). Synthesis of educational productivity research (Special issue). Journal of Educational Research, 11(2), 145–252. Fraser, B. J., Walberg, H. J., Welch, W. W., & Hattie, J. A. (1987). Synthesis of educational productivity research (Special issue). Journal of Educational Research, 11(2), 145–252.
go back to reference Grint, K. (1998). The sociology of work (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Grint, K. (1998). The sociology of work (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Cup, E. H. C., Groot, I. J. M. de, & Nijhuis-van der, & Sanden, M. W. G., (2014). Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC): Reliability and convergent validity. Australian Occupational Therapy Journal, 61, 102–109. Hartingsveldt, M. J. van, Cup, E. H. C., Groot, I. J. M. de, & Nijhuis-van der, & Sanden, M. W. G., (2014). Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC): Reliability and convergent validity. Australian Occupational Therapy Journal, 61, 102–109.
go back to reference Hartingsveldt, M. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Boom/Lemma. Hartingsveldt, M. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Boom/Lemma.
go back to reference Heaven, B. E. N., Brown, L. J., White, M., Errington, L., Mathers, J. C., & Moffatt, S. (2013). Supporting Well-Being in Retirement through Meaningful Social Roles: Systematic Review of Intervention Studies. Milbank Quarterly, 91(2), 222–287. CrossRefPubMed Heaven, B. E. N., Brown, L. J., White, M., Errington, L., Mathers, J. C., & Moffatt, S. (2013). Supporting Well-Being in Retirement through Meaningful Social Roles: Systematic Review of Intervention Studies. Milbank Quarterly, 91(2), 222–287. CrossRefPubMed
go back to reference Heerkens, Y., Engels, J., Kuiper, C., Gulden, J. van der, & Oostendorp, R. (2004). The use of the ICF to describe work related factors influencing the health of employees. Disability and Rehabilitation, 26(17), 1060–1066. CrossRefPubMed Heerkens, Y., Engels, J., Kuiper, C., Gulden, J. van der, & Oostendorp, R. (2004). The use of the ICF to describe work related factors influencing the health of employees. Disability and Rehabilitation, 26(17), 1060–1066. CrossRefPubMed
go back to reference Hewitt, A., Howie, L., & Feldman, S. (2010). Retirement: What will you do? A narrative inquiry of occupation-based planning for retirement: Implications for practice. Australian Occupational Therapy Journal, 57(1), 8–16. CrossRefPubMed Hewitt, A., Howie, L., & Feldman, S. (2010). Retirement: What will you do? A narrative inquiry of occupation-based planning for retirement: Implications for practice. Australian Occupational Therapy Journal, 57(1), 8–16. CrossRefPubMed
go back to reference Hinder, E. A., & Ashburner, J. (2010). Occupation-centered intervention in the school setting (pag. 227–247). Occupation-centered practice with children: A Practical Guide for Occupational Therapists. Hinder, E. A., & Ashburner, J. (2010). Occupation-centered intervention in the school setting (pag. 227–247). Occupation-centered practice with children: A Practical Guide for Occupational Therapists.
go back to reference Hoy, M. M., Egan, M. Y., & Feder, K. P. (2011). A systematic review of interventions to improve handwriting. Canadian Journal of Occupational Therapy, 78(1), 13–25. CrossRef Hoy, M. M., Egan, M. Y., & Feder, K. P. (2011). A systematic review of interventions to improve handwriting. Canadian Journal of Occupational Therapy, 78(1), 13–25. CrossRef
go back to reference Jencks, Christopher (1972). Inequality: A reassessment of the effect of family and schooling, basic books. Jencks, Christopher (1972). Inequality: A reassessment of the effect of family and schooling, basic books.
go back to reference Jonsson, H., Josephsson, S., & Kielhofner, G. (2001). Narratives and experience in an occupational transition: A longitudinal study of the retirement process. The American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 424–432. CrossRefPubMed Jonsson, H., Josephsson, S., & Kielhofner, G. (2001). Narratives and experience in an occupational transition: A longitudinal study of the retirement process. The American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 424–432. CrossRefPubMed
go back to reference Kielhofner, G., Mallinson, T., Forsyth, K., & Lai, J. S. (2001). Psychometric properties of the second version of the Occupational Performance History Interview (OPHI-II). American Journal of Occupational Therapy, 55(3), 260–267. CrossRefPubMed Kielhofner, G., Mallinson, T., Forsyth, K., & Lai, J. S. (2001). Psychometric properties of the second version of the Occupational Performance History Interview (OPHI-II). American Journal of Occupational Therapy, 55(3), 260–267. CrossRefPubMed
go back to reference Koopmans, P. C. (2009). Recurrence of sickness absence: A longitudinal study. Groningen. Koopmans, P. C. (2009). Recurrence of sickness absence: A longitudinal study. Groningen.
go back to reference Koot, S. (2011). Co-Teaching. Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren.. Uitgevrij Pica, Huizen. Koot, S. (2011). Co-Teaching. Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren.. Uitgevrij Pica, Huizen.
go back to reference Kuijer, W. (2006). Measuring disability in patients with chronic low back pain. The usefulness of different instruments. Proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Kuijer, W. (2006). Measuring disability in patients with chronic low back pain. The usefulness of different instruments. Proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Kuiper, C. (Red.) (2003). Deskundigheidsbevordering voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en – Mensendieck. Woerden. Kuiper, C. (Red.) (2003). Deskundigheidsbevordering voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en – Mensendieck. Woerden.
go back to reference Kuiper, C., & Roelofs, P. (2008). Occupational style, the prodigal son: The revival of a construct. World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 58(1). CrossRef Kuiper, C., & Roelofs, P. (2008). Occupational style, the prodigal son: The revival of a construct. World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 58(1). CrossRef
go back to reference Kuiper, C., Heerkens, Y., Balm, M., Bieleman, A., & Nauta, N. (2011). Arbeid en gezondheid Een handboek voor paramedici en arboprofessionals 2e druk. BSL: Houten. Kuiper, C., Heerkens, Y., Balm, M., Bieleman, A., & Nauta, N. (2011). Arbeid en gezondheid Een handboek voor paramedici en arboprofessionals 2e druk. BSL: Houten.
go back to reference Kuiper, C. (2003). Arbeid werkt? Openbare les. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. Kuiper, C. (2003). Arbeid werkt? Openbare les. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.
go back to reference Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G.(Red) (2016). Evidence-based practice voor paramedici (4e druk) Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming Boom, Amsterdam. Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G.(Red) (2016). Evidence-based practice voor paramedici (4e druk) Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming Boom, Amsterdam.
go back to reference Law, M., & Baum, C. (2005). Measurement in occupational therapy. In M. Law, C. Baum, & Dunn, W. (Ed.) Measuring occupational performance. Supporting best practice in occupational therapy. Thorofare: SLACK Incorporated. Law, M., & Baum, C. (2005). Measurement in occupational therapy. In M. Law, C. Baum, & Dunn, W. (Ed.) Measuring occupational performance. Supporting best practice in occupational therapy. Thorofare: SLACK Incorporated.
go back to reference Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H., & Pollock, N. (2005). Canadian occupational performance measure. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE. Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H., & Pollock, N. (2005). Canadian occupational performance measure. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.
go back to reference Law, M., Cooper, B., Strong, S., Steward, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The person-environment-occupation model: A transactive approach to occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 63, pag. 9–23. CrossRef Law, M., Cooper, B., Strong, S., Steward, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The person-environment-occupation model: A transactive approach to occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 63, pag. 9–23. CrossRef
go back to reference Law, M., Petrenchik, T., Ziviani, J., & King, G. (2006). Participation of children in school and community. In Rodger S & Ziviani J (Eds.), Occupational Therapy with children, understanding children’s occupations and enabling participation (1st ed., pag. 67–90). Oxford: Blackwell Publishing. Law, M., Petrenchik, T., Ziviani, J., & King, G. (2006). Participation of children in school and community. In Rodger S & Ziviani J (Eds.), Occupational Therapy with children, understanding children’s occupations and enabling participation (1st ed., pag. 67–90). Oxford: Blackwell Publishing.
go back to reference Lerner, D. J., Amick, B. C. III, Rogers, W. H., Malspeis, S., & Bungay, K. (2001). The work limitations questionnaire: a self-administered instrument for assessing on-the-job work disability, Medical Care, 39, 72–85. CrossRefPubMed Lerner, D. J., Amick, B. C. III, Rogers, W. H., Malspeis, S., & Bungay, K. (2001). The work limitations questionnaire: a self-administered instrument for assessing on-the-job work disability, Medical Care, 39, 72–85. CrossRefPubMed
go back to reference Leufstadius, C., Eklund, M., & Erlandsson, L. (2009). Meaningfulness in work: Experiences among employed individuals with persistent mental illness. Work, 34, 21–32. PubMed Leufstadius, C., Eklund, M., & Erlandsson, L. (2009). Meaningfulness in work: Experiences among employed individuals with persistent mental illness. Work, 34, 21–32. PubMed
go back to reference LISV. (2002). Functionele Mogelijkheden Lijst (FML): Claim Beoordelings- en BorgingsSysteem (CBBS). Amsterdam: LISV. LISV. (2002). Functionele Mogelijkheden Lijst (FML): Claim Beoordelings- en BorgingsSysteem (CBBS). Amsterdam: LISV.
go back to reference Marzano, R. J. (2000). A new era of school reform: Going where the research takes us. Aurora, CO: Mid-continent Research for Education and Learning. ERIC Document Reproduction Service No. ED454255. Marzano, R. J. (2000). A new era of school reform: Going where the research takes us. Aurora, CO: Mid-continent Research for Education and Learning. ERIC Document Reproduction Service No. ED454255.
go back to reference Marzano, R., Marzano, J., & Pickering, D. (2010). Wat werkt: Pedagogisch handelen en klassenmanagement. Drukkerij Meulenberg. Marzano, R., Marzano, J., & Pickering, D. (2010). Wat werkt: Pedagogisch handelen en klassenmanagement. Drukkerij Meulenberg.
go back to reference McBryde, C., Ziviani, J., & Cuskelly, M. (2006). The transition to school. In S. Rodger & J. Ziviani (Ed.). Occupational Therapy with children, understanding children’s occupations and enabling participation (pag. 222–240). Oxford: Blackwell Publishing. McBryde, C., Ziviani, J., & Cuskelly, M. (2006). The transition to school. In S. Rodger & J. Ziviani (Ed.). Occupational Therapy with children, understanding children’s occupations and enabling participation (pag. 222–240). Oxford: Blackwell Publishing.
go back to reference Missiuna, C., Cairney, J., Pollock, N., Russell, D., Macdonald, K., Cousins, M., et al. (2011). A staged approach for identifying children with developmental coordination disorder from the population. Research in Developmental Disabilities, 32, 549–559. CrossRefPubMed Missiuna, C., Cairney, J., Pollock, N., Russell, D., Macdonald, K., Cousins, M., et al. (2011). A staged approach for identifying children with developmental coordination disorder from the population. Research in Developmental Disabilities, 32, 549–559. CrossRefPubMed
go back to reference Moore-Corner, R. A., Kielhofner, G., & Olson, L. (1998). A user’s guide to Work environment impact scale. Model of human occupation clearinghouse: University of Illinois at Chicago. Moore-Corner, R. A., Kielhofner, G., & Olson, L. (1998). A user’s guide to Work environment impact scale. Model of human occupation clearinghouse: University of Illinois at Chicago.
go back to reference Nijhof, W. J., & Nieuwenhuis, A. F. M. (2008). The learning potential of the workplace. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. Nijhof, W. J., & Nieuwenhuis, A. F. M. (2008). The learning potential of the workplace. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.
go back to reference Overveld, K. van. (2012). Groepsplan Gedrag: Planmatig werken aan passend onderwijs. Pica. Overveld, K. van. (2012). Groepsplan Gedrag: Planmatig werken aan passend onderwijs. Pica.
go back to reference Polatajko, H., & Mandich, A. (2004). Enabling occupation in children: The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) approach. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE. Polatajko, H., & Mandich, A. (2004). Enabling occupation in children: The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) approach. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.
go back to reference Pollock, N. (2012). McMaster schrijfprotocol, NL versie. via: Hogeschool van Amsterdam, uitgereikt op studiedag Kansen voor Kinderen. Pollock, N. (2012). McMaster schrijfprotocol, NL versie. via: Hogeschool van Amsterdam, uitgereikt op studiedag Kansen voor Kinderen.
go back to reference Poortman, C., & Visser, K. (2009). Leren door werk: De match tussen deelnemer en werkplek.’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Poortman, C., & Visser, K. (2009). Leren door werk: De match tussen deelnemer en werkplek.’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
go back to reference Quinn, J. F., & Kozy, M. (1996). The role of bridge jobs in the retirement transition: Gender, race, and ethnicity. The Gerontologist, 36(3), 363–72. CrossRefPubMed Quinn, J. F., & Kozy, M. (1996). The role of bridge jobs in the retirement transition: Gender, race, and ethnicity. The Gerontologist, 36(3), 363–72. CrossRefPubMed
go back to reference Reeves, D. (2011). Finding your leadership focus. New York: Teachers College Press. Reeves, D. (2011). Finding your leadership focus. New York: Teachers College Press.
go back to reference Rodger, S., & Ziviani, J. (Ed.), (2006). Occupational Therapy with Children: Understanding Children’s occupations and Enabling Participation Oxford: Blackwell Publishing. Rodger, S., & Ziviani, J. (Ed.), (2006). Occupational Therapy with Children: Understanding Children’s occupations and Enabling Participation Oxford: Blackwell Publishing.
go back to reference Schaufeli, W., Bakker, A., Jonge, J. de, (Red.),. (2003). De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum. Schaufeli, W., Bakker, A., Jonge, J. de, (Red.),. (2003). De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Schaufeli, W., van Wijhe, C., Peeters, M., & Taris, T. (2011). Werkverslaving, een begrip gemeten. Gedrag & Organisatie, 24, 43–63. Schaufeli, W., van Wijhe, C., Peeters, M., & Taris, T. (2011). Werkverslaving, een begrip gemeten. Gedrag & Organisatie, 24, 43–63.
go back to reference Soer, R. van der, Schans, C. P., Geertzen, J. H., Groothoff, J. W., Brouwer, S., Dijkstra, P. U., et al. (2009). Normative values for a functional capacity evaluation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90(10), 1785–1794. CrossRefPubMed Soer, R. van der, Schans, C. P., Geertzen, J. H., Groothoff, J. W., Brouwer, S., Dijkstra, P. U., et al. (2009). Normative values for a functional capacity evaluation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90(10), 1785–1794. CrossRefPubMed
go back to reference Thane, P. (2000). Old Age in English History: Past Experiences, Present Issues. Oxford: Oxford University Press. Thane, P. (2000). Old Age in English History: Past Experiences, Present Issues. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Thomas, C., Kinébanian, A., Velozo, C., Kielhofner, G., & Fischer, G. (1998). Werknemersrol interview. Amsterdam: Innovatiecentrum model of Human Occupation. Thomas, C., Kinébanian, A., Velozo, C., Kielhofner, G., & Fischer, G. (1998). Werknemersrol interview. Amsterdam: Innovatiecentrum model of Human Occupation.
go back to reference Townsend, E. A., Beagan, B., Kumas-Tan, Z., Versnel, J., Iwama, M., Landry, J., et al. (2013). Enabling: Occupational therapy’s core competency. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Red.), Enabling Occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health and well-being, & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Beagan, B., Kumas-Tan, Z., Versnel, J., Iwama, M., Landry, J., et al. (2013). Enabling: Occupational therapy’s core competency. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Red.), Enabling Occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health and well-being, & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Tuomi, K., Ilmarinen, J., Jahkola, A., Katajarinne, L., & Tulkki, A. (1998). Work ability index (2nd rev. ed.). Helsinki Finnish Insitute of Occupational Health. Tuomi, K., Ilmarinen, J., Jahkola, A., Katajarinne, L., & Tulkki, A. (1998). Work ability index (2nd rev. ed.). Helsinki Finnish Insitute of Occupational Health.
go back to reference Vaarhorst, S. A., & Kuijer-Siebelink, W. (2010). Meten is weten, maar met welk instrument? Een onderzoek naar meetinstrumenten gericht op de beleving van arbeidsparticipatie. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 2, 2–7. Vaarhorst, S. A., & Kuijer-Siebelink, W. (2010). Meten is weten, maar met welk instrument? Een onderzoek naar meetinstrumenten gericht op de beleving van arbeidsparticipatie. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 2, 2–7.
go back to reference Gent, M. J. van, Horssen, C. van, Mallee, L., & Slotboom, S. (2008). De Participatieladder. Amsterdam. Gent, M. J. van, Horssen, C. van, Mallee, L., & Slotboom, S. (2008). De Participatieladder. Amsterdam.
go back to reference Verhoef, J. A. C. (2015). Improving work participation of young adults with physical disabilities. Doctoral thesis. Erasmus University Rotterdam. Verhoef, J. A. C. (2015). Improving work participation of young adults with physical disabilities. Doctoral thesis. Erasmus University Rotterdam.
go back to reference Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie. Een toekomstgerichte beschrijving van het gewenst eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut. Boom/Lemma. Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie. Een toekomstgerichte beschrijving van het gewenst eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut. Boom/Lemma.
go back to reference Verhoef, J. A. C., Miedema, H. S., Meeteren, J. van, Stam, H. J., Roebroeck, M. E. (2013). A new intervention to improve work participation of young adults. Developmental Medicine and Child Neurology, 55(8), 722-728. Verhoef, J. A. C., Miedema, H. S., Meeteren, J. van, Stam, H. J., Roebroeck, M. E. (2013). A new intervention to improve work participation of young adults. Developmental Medicine and Child Neurology, 55(8), 722-728.
go back to reference Volman, M., Schendel, B. van, & Jongmans, M. (2006). Handwriting difficulties in primary school children: A search for underlying mechanisms. American Journal of Occupational Therapy, 60(4), 451–460. CrossRefPubMed Volman, M., Schendel, B. van, & Jongmans, M. (2006). Handwriting difficulties in primary school children: A search for underlying mechanisms. American Journal of Occupational Therapy, 60(4), 451–460. CrossRefPubMed
go back to reference Wind, H. (2007). Assessment of physical work ability: The utility of functional capacity evaluation for insurance physicians. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Wind, H. (2007). Assessment of physical work ability: The utility of functional capacity evaluation for insurance physicians. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). An occupational perspective on health (3rd ed.). Thorofare Slack. Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). An occupational perspective on health (3rd ed.). Thorofare Slack.
go back to reference Winsemius, A., & Houten, M. van. (2010). Participatie ontward. Movisie. Winsemius, A., & Houten, M. van. (2010). Participatie ontward. Movisie.
Metagegevens
Titel
Handelingsgebieden: leren/werken
Auteurs
PhD Chris Kuiper
Msc Jolien van den Houten
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_15