Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 2/2016

01-05-2016 | schuldhulpverlening

Goede praktijken in de schuldpreventie: inzetten op gedragsverandering

Invulling voor de kennislacune

Auteurs: Monique Stavenuiter, Trudi

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sinds de invoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen voor een integrale aanpak van schuldhulpverlening, waaronder schuldpreventie. Gemeenten voelen de urgentie om de schuldenproblematiek preventief aan te pakken. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat gemeenten nog grote moeite hebben met juist deze preventieve aanpak.1
Voetnoten
1
Räkers, M., ‘De markt van armoede en schuld. De broodnodige cultuurverandering van de schuldhulpverlening’. In: Verhagen, S, Linders, L & Ham, M. ed. (2014). Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam: Van Gennep
 
2
Dit artikel is gebaseerd op eigen onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.
 
3
Jungmann, N. e.a. (2012). Preventie: Voorkomen is beter dan genezen. Den Haag: Ministerie SZW.
 
4
Stavenuiter, M & Nederland, T. (2014). Lokaal en integraal. Vormgeving en uitvoering van schuldhulpverlening in zestig gemeenten. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 
5
De Rijksoverheid hanteert de grens van 110 procent van het sociaal minimum inkomen, sommige gemeenten hanteren een grens van 120 of 130 procent.
 
6
Robson, J. (2012). The Case for Financial Literacy. Assessing the Effects of Financial Literacy Interventions for Low Income and Vulnerable Groups in Canada. Ottawa: Carleton University; Sherraden, M. (2000), Building Assets to Fight Poverty, National Housing Institute, Shelterforce Online, Issue #110, March /April.
 
7
Kadijk, G. (2015). Verborgen leed. Een literatuurstudie over financiën van Nederlandse huishoudens, schuldhulpverlening en schuldpreventie. Leiden: Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland.
 
8
Dat wil zeggen asielzoeker met een Nederlandse verblijfsvergunning.
 
9
Jongeren en jongvolwassenen met schulden, Tweede Kamerbrief van het ministerie SZW, 29 juni 2015.
 
10
Ondanks economisch herstel blijven schulden groeien, persbericht NVVK, 25 mei 2015.
 
11
SCP (2014). Armoedesignalement 2014. Den Haag: SCP.
 
12
De volgende voorbeelden hebben we in onze selectie opgenomen: Euro-Wijzer Vluchtelingenwerk, Vrijwilligers schuldhulpverlening Vluchtelingenwerk Nijmegen, Budgetmaatjes in Spijkenisse, Schuldhulpmaatje Rotterdam, ZEKER Financiële Zorgverlening (jongeren) Almere, KIKID Projectonderwijs voor en door jongeren: theatervoorlichtingsproject Donnie – Barki, Vroeg Eropaf Amsterdam, CashMoneyBudget van Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen, Schuldhulpverlenersteam UWV Pilot Goes, Financieel spreekuur voor ROC-studenten Breda, Fix Up Your Life Tilburg, en Vraagwijzers in de wijk Rotterdam.
 
13
Donnie – Barki: spreek uit: Donnie min een Barkie. Betekenis = een tientje min een briefje van honderd, dus in de min staan. www.kikid. nl/aanbod/geld-schulden/
 
14
Kikid zet theater in als middel om de jonge doelgroep te bereiken.
 
15
Stavenuiter, M & Nederland, T. (2014). Lokaal en integraal. Vormgeving en uitvoering van schuldhulpverlening in zestig gemeenten. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 
Metagegevens
Titel
Goede praktijken in de schuldpreventie: inzetten op gedragsverandering
Invulling voor de kennislacune
Auteurs
Monique Stavenuiter
Trudi
Publicatiedatum
01-05-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-016-0048-x

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Sociaal Bestek 2/2016 Naar de uitgave

Column uit de beleidspraktijk

Focus op werk!