Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

19. Evaluatie in het supervisieproces

Auteurs : W. E. Colin, Drs. P. J. Daansen, MBA

Gepubliceerd in: Supervisie als proces

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Supervisie kent verschillende doelstellingen. Een belangrijk onderdeel van supervisie is de kwaliteitsborging van de door de supervisant uitgevoerde behandeling. Dit behelst dat de supervisant zowel technische vaardigheden op interventieniveau moet leren als inzicht moet krijgen in het therapeutisch proces dat mede beïnvloed wordt door persoonlijke kenmerken. Het leerproces gedurende de supervisie wordt door de supervisor beoordeeld. We doen dat door de prestatie van de supervisant af te zetten tegen een standaard die we hanteren om de prestatie af te meten. Deze bijdrage beoogt elementen aan te brengen die ons kunnen helpen om tot zo’n standaard te komen. De beoordeling omvat een proces- en productevaluatie. Een aparte vorm daarvan is de evaluatie van competentiegerichte supervisie (CGS). Verder argumenteren we dat het evaluatieproces zich niet beperkt tot het afmeten tegenover een norm, maar dat we ook rekening houden met het persoonlijke (groei)proces van de supervisant.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
Deze termen worden gebruikt bij het 7S-model van McKinsey waarmee aan de hand van zeven factoren de prestaties van een organisatie kunnen worden bepaald.
 
Literatuur
go back to reference Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5th ed.). Boston: Pearson. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5th ed.). Boston: Pearson.
go back to reference Beunderman, R., & Van der Maas, F. (2016). Evalueren en beoordelen. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. van der Maas (Red.), Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (pag. 67–74). Utrecht: de Tijdstroom. Beunderman, R., & Van der Maas, F. (2016). Evalueren en beoordelen. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. van der Maas (Red.), Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (pag. 67–74). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Falender, C. A., & Shafranske, E. P. (2007). Competence in competency-based supervision practice: Construct and application. Professional Psychology: Research and Practice, 38, 232–240. Falender, C. A., & Shafranske, E. P. (2007). Competence in competency-based supervision practice: Construct and application. Professional Psychology: Research and Practice, 38, 232–240.
go back to reference Falender, C. A., & Shafranske, E. P. (2012). The importance of competency-based clinical supervision and training in the twenty-first century: Why bother? Journal of Contemporary Psychotherapy, 42, 129–137. CrossRef Falender, C. A., & Shafranske, E. P. (2012). The importance of competency-based clinical supervision and training in the twenty-first century: Why bother? Journal of Contemporary Psychotherapy, 42, 129–137. CrossRef
go back to reference Hoffmann, M. A., Hill, C., Holmes, S. E., & Freitas, G. F. (2005). Supervisor perspective on the proces and outcome of giving easy, difficult, or no feedback to supervisees. Journal of Counseling Psychology, 52, 13–31. CrossRef Hoffmann, M. A., Hill, C., Holmes, S. E., & Freitas, G. F. (2005). Supervisor perspective on the proces and outcome of giving easy, difficult, or no feedback to supervisees. Journal of Counseling Psychology, 52, 13–31. CrossRef
go back to reference Milne, D. L. (2009). Evidence-based clinical supervision: Principles and practice. Oxford: BPS Blackwell. Milne, D. L. (2009). Evidence-based clinical supervision: Principles and practice. Oxford: BPS Blackwell.
go back to reference Muse, K., & McManus, F. (2013). A systematic review of methods for assessing competence in cognitive behavioral therapy. Clinical Psychology Review, 33, 484–499. Muse, K., & McManus, F. (2013). A systematic review of methods for assessing competence in cognitive behavioral therapy. Clinical Psychology Review, 33, 484–499.
go back to reference Simmons, A. D., Rozek, D. C., & Serano, J. L. (2013). Wanted: Reliable and valid measures for the science of cognitive behavioral therapy dissemination and implementation. Clinical Psychology: Science and Practice, 20, 181–194. Simmons, A. D., Rozek, D. C., & Serano, J. L. (2013). Wanted: Reliable and valid measures for the science of cognitive behavioral therapy dissemination and implementation. Clinical Psychology: Science and Practice, 20, 181–194.
go back to reference Stinckens, N., Smits, S., Rober, P., & Claes, L. (Red.) (2012). Vinger aan de pols in psychotherapie: Monitoring als therapeutische methodiek. Leuven/Den Haag: Acco. Stinckens, N., Smits, S., Rober, P., & Claes, L. (Red.) (2012). Vinger aan de pols in psychotherapie: Monitoring als therapeutische methodiek. Leuven/Den Haag: Acco.
go back to reference Van Praag-van Asperen, H. V., & Van Praag, Ph. H. (2000). Handboek supervisie en intervisie in de psychotherapie. Amersfoort: Acco. Van Praag-van Asperen, H. V., & Van Praag, Ph. H. (2000). Handboek supervisie en intervisie in de psychotherapie. Amersfoort: Acco.
go back to reference Ziskin, J. Z. (1995). Coping with psychiatric and psychological testimony: Volume 1: Basic information (5th ed.). Los Angeles: Law and Psychology Press. Ziskin, J. Z. (1995). Coping with psychiatric and psychological testimony: Volume 1: Basic information (5th ed.). Los Angeles: Law and Psychology Press.
Metagegevens
Titel
Evaluatie in het supervisieproces
Auteurs
W. E. Colin
Drs. P. J. Daansen, MBA
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2526-9_19