Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2003 | Artikelen | Uitgave 3/2003

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 3/2003

Ernst van astma en kwaliteit van leven bij ki nderen

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 3/2003
Auteurs:
B. C. T. Flapper, E. J. Duiverman, J. W. Jeske, R. Meekma, H. C. van Weert, C. P. van der Schans
Belangrijke opmerkingen
B.C.T Flapper, Centrum voor Revalidatie, Academisch Ziekenhuis Groningen.
Baudien C.T. Flapper, Centrum voor Revalidatie, afdeling Kinderrevalidatie, Academisch Ziekenhuis Groningen, Postbus 30002, 9750 KA Haren
E.J. Duiverman, afdeling Kinderlongziekten, Beatrix Kinderkliniek, Academisch Ziekenhuis Groningen.
J.W. Jeske, afdeling Kindergeneeskunde, Refaja Ziekenhuis, Stadskanaal.
R. Meekma, afdeling Kindergeneeskunde, Wilhelmina Ziekenhuis, Assen.
H.C. van Weert, afdeling Kindergeneeskunde, St. Lucas Ziekenhuis, Winschoten.
C.P. van der Schans, Centrum voor Revalidatie, Academisch Ziekenhuis Groningen, en Faculteit Gamma, Hanze Hogeschool, Groningen.

samenvatting

In deze studie wordt de kwaliteit van leven vergeleken tussen kinderen met een milde, matige en ernstige vorm van astma.
Methode: Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven is gemeten met generieke (tacqol) en ziektespecifieke vragenlijsten (tacqol-astma en paqlq), ingevuld door 89 kinderen met astma (7-13 jaar) en door hun ouders. De drie groepen zijn door een kinderarts volgens richtlijnen voor astmabehandeling geclassificeerd. Ouders hebben de ernst van astma aangegeven op een schaal.
Resultaten: Het is mogelijk 84 kinderen in te delen in drie groepen van ernst van astma: 12% mild, 41,5% matig en 46,5% ernstig. Uit de antwoorden die kinderen en ouders op de generieke en astmaspecifieke vragenlijsten geven, komt een verband naar voren tussen ernst van astma en kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven is lager naarmate het astma als ernstiger werd beleefd. De correlatie tussen hoe ouders en kinderen de kwaliteit van leven in de vragenlijsten beoordelen is zwak. De overeenkomst in indeling naar ernst van astma tussen ouders en arts is zwak.
Conclusie: De beleving van kwaliteit van leven heeft een verband met de ernst van astma. Zowel ouders als kinderen geven in vragenlijsten een lagere kwaliteit van leven aan naarmate het astma ernstiger is. Het is aan te bevelen om in de klinische praktijk periodiek aandacht te besteden aan de meting van de kwaliteit van leven, om de discrepantie in ernst tussen ouders en arts en in beleving van klachten tussen ouders en kinderen, in beter perspectief te kunnen plaatsen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2003

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 3/2003 Naar de uitgave