Skip to main content
main-content

Over dit boek

Zonder empathie geen goede therapeutische relatie.

Zonder goede alliantie tussen patiënt en therapeut geen optimaal behandelingsresultaat. Wonderlijk daarom dat in de meeste leerboeken een afzonderlijk hoofdstuk over empathie ontbreekt.
Het concept empathie is niet onomstreden. Waar de ethologische school van Frans de Waal zelfs mensapen (bonobo’s) inlevingsvermogen toekent lijkt de neurobiologische school van Dick Swaab zaken als empathie inexistent te verklaren. Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt de roep om een rustig, empatisch contragewicht tegenover het ontregelend snelle maatschappelijk leven van vandaag steeds groter (getuige bijvoorbeeld de boeken van De Wachter en Verhaeghe).

De opleiding tot psychiater of psychotherapeut selecteert studenten niet op empatisch vermogen. Een beetje natuurtalent zou zeker helpen. Gelukkig is het beslist mogelijk om de effectiviteit van empathie binnen de werkalliantie in het therapeutische proces te verbeteren. De patiënt is geholpen met het zachte wapen van de empathie dat de goede therapeut altijd in de aanslag houdt.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Introductie: positionering van een essentiële menselijke capaciteit

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Empathie is een complex proces

Greet Vanaerschot

Theorie en praktijk: empathie is een kwestie van intuïtie en van ratio

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Empathie in ontwikkeling

Bouwstenen en conflicten van intermenselijke affectieve inleving
Patrick Meurs

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 De neurobiologie van empathie

Marc Hebbrecht

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Onderscheid in empathie

4.1 Persoonsempathie, een psychodynamisch perspectief
Marc Hebbrecht

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Empathie in verschillende settings

5.1 Empathie in de kinderpsychotherapie
Eveline A. H. Groothoff

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Empathie bij patiënten

Greet Vanaerschot

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Empathie heeft een breed spectrum

7.1 Authenticiteit
Marc Hebbrecht

Empathie kun je leren: basiscurriculum empathie

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Een methodiek

Greet Vanaerschot, Nelleke Nicolai

2018 | CompoundObjectErratum | Hoofdstuk

Erratum behorend bij: ‘Empathie’

Greet Vanaerschot, Nelleke Nicolai, Marc Hebbrecht

Nawerk

Meer informatie