Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

05-11-2019 | Onderzoeksartikel | Uitgave 6/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 6/2019

De rol van de jeugdverpleegkundige en jeugdarts in de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht in ’s-Hertogenbosch

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 6/2019
Auteurs:
Drs. S. A. A. de Laat, Dr. M. A. M. Jacobs, MSc A. E. Markus, Dr. E. G. van Mil, Prof.dr. L. A. M. van de Goor
Belangrijke opmerkingen
Dit onderzoek ontvangt subsidie van ZonMw, preventieprogramma 5, ZonMw nummer 50–53120–98-036. Aanvullende financiering door GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Tilburg University.

Samenvatting

Inleiding

In ’s-Hertogenbosch wordt sinds 2014 een ketenaanpak voor signalering en begeleiding van kinderen met overgewicht geïmplementeerd. In de ketenaanpak staan samenwerking tussen professionals en de coördinerende rol van een centrale zorgverlener (CZV) centraal. Met dit onderzoek evalueren we in hoeverre het jeugdverpleegkundigen lukt om de rol van CZV uit te voeren en wat de rol van de jeugdarts is.

Methode

In 2018 zijn veertien jeugdverpleegkundigen en acht jeugdartsen geïnterviewd over hun rol in de ketenaanpak. Jeugdverpleegkundigen vulden op een checklist in hoe vaak zij veertien kerntaken van de CZV uitvoeren, zoals het afnemen van een brede anamnese. Met een tweede checklist onderzochten we factoren als uitkomstverwachting, taakopvatting en personele capaciteit, die de uitvoering van de CZV-rol positief of negatief kunnen beïnvloeden. Aan alle professionals stelden we open vragen over hun rol in de ketenaanpak.

Resultaten

De gemiddelde somscore van 55 (potentiële spreiding 14–70) gaf aan dat de jeugdverpleegkundigen de meeste CZV-kerntaken al vaak uitvoeren. De taak die het meest werd uitgevoerd was ‘samen met ouders en kind doelen bepalen’. Het minst werd de taak ‘het informeren van de huisarts’ uitgevoerd. Jeugdverpleegkundigen waren positief over de rol van de CZV en vinden deze passen bij hun functie. Te weinig tijd en personeel bleken de belangrijkste beperkende factoren. De rol van de jeugdarts in de ketenaanpak is nog onduidelijk. Zij zagen vooral de kinderen met obesitas en verzorgden de verwijzingen naar medische professionals.

Conclusie

Jeugdverpleegkundigen zijn positief over hun rol als CZV. De rol van jeugdartsen in de ketenaanpak verdient nadere invulling.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 6/2019 Naar de uitgave