Skip to main content
Top

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Uitgave 6/2019

Inhoudsopgave (8 Artikelen)

Redactioneel

De kracht van muziek!

M. M. Boere-Boonekamp

Onderzoeksartikel

We moeten eens om tafel: samen aan het werk met gezinnen met meervoudige problemen

L. van Hal, R. Gilsing, M. van der Hoff

Richtlijn

Aandacht voor specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

R. Viergever, W. Schakenraad, M. van der Krans, R. de Roode

Onderzoeksartikel

De rol van de jeugdverpleegkundige en jeugdarts in de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht in ’s-Hertogenbosch

S. A. A. de Laat, M. A. M. Jacobs, A. E. Markus, E. G. van Mil, L. A. M. van de Goor

Opinie

Strong children and adolescents: healthy nation! About Early Life Stress and Prevention

Y. Vanneste, F. Pijpers, H. Sachse, W. Mulder, M. Kamphuis