Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. De kwetsbare (aanstaande) moeder

Auteurs : Dr. H. I. J. Wildschut, Drs. A. J. M. Waelput, Dr. K. M. Paarlberg, Dr. M. P. Fransen, MSc C. J. M. Groenen, Dr. M. Nieuwenhuijze, PhD MPD RM, J. C. Mooij, MSc

Gepubliceerd in: Integrale geboortezorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er is een groep zwangere vrouwen die, als gevolg van zeer uiteenlopende oorzaken, als ‘kwetsbaar’ kunnen worden beschreven. Zij hebben bij het streven naar ‘zorg op maat’ aangepaste zorg nodig. Beschreven wordt welke factoren tot die kwetsbaarheid kunnen leiden, welke meetinstrumenten bruikbaar zijn om problemen vroeg te kunnen signaleren en hoe integrale geboortezorg juist bij deze groep vrouwen goede zorg kan bieden.
Voetnoten
1
‘Big 4-aandoeningen’: aangeboren (congenitale) afwijking, laag geboortegewicht ( < 10e percentiel, vroeggeboorte ( < 37 weken) en lage Apgar-score ( < 7 na 5 minuten). Perinatale sterfte hangt in 85 % van de gevallen samen met één of meer Big 4-aandoeningen (Bonsel et al. 2010).
 
2
Een officieel erkende classificatie van kwetsbare (zwangere) vrouwen is er niet. De term ‘kwetsbaar’ (Engels: vulnerable) kan zowel in negatieve als in positieve betekenis worden gebruikt. Negatief in de zin van breekbaar, wankel, zwak, gekwetst kunnende worden, weinig beschermd tegen beschadiging (www.​encyclo.​nl). In de positieve betekenis wordt kwetsbaar in verband gebracht met menselijke eigenschappen zoals authenticiteit, oprechtheid, menselijkheid, bewust leven vanuit het hart, moed. Mensen die zich kwetsbaar durven op te stellen weten dat ze de moeite waard zijn, ook al zijn ze niet perfect. Zij gaan de schaduwkanten van het leven zoals angsten, verdriet, schaamte, schuldgevoel en boosheid niet uit de weg – zij laten die toe in hun leven (Brené Brown: www.​ted.​com).
 
3
De bekendste en meest gebruikte soorten drugs zijn cannabis, cocaïne/crack, gammahydroxyboterzuur (GHB), heroïne/methadon, lyserginezuurdiëthylamine (LSD), smartdrugs/paddo’s, speed en ecstacy (XTC/MDMA).
 
4
In generieke modules staat zorg beschreven die op meer dan één ziekte of gezondheidssituatie van toepassing is. De volgende generieke zorgmodules kunnen bij het leveren van zorg conform de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg geheel of gedeeltelijk worden gebruikt: Stoppen met Roken, Voeding, Bewegen, Zelfmanagement.
 
5
In Nederland is er geen eenduidige definitie van armoede. Het CBS hanteert een ‘lage-inkomensgrens voor bijstand’ die verschilt per type huishouden: 1.030 euro netto per maand voor een alleenstaande, 1.560 euro netto voor een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen enz (cijfers voor 2016) (CBS 2018). Het Sociaal en Cultureel Planbureau hanteert als armoedegrens een basisbudget van 971 euro netto. Dit is een nettobedrag (minus de kosten van sociale voorzieningen) dat iemand nodig heeft voor spullen en voorzieningen die in de eigen samenleving als ‘minimaal noodzakelijk gelden (Inmar Vriesema. NRC weekend zaterdag 16 juni & zondag 17 juni 2018) (zie ook par. 3.​1).
 
6
Sinds 2002 daalt het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners. In 2015 was op een totaal van 30.803 aan de IGJ gerapporteerde zwangerschapsafbrekingen het aantal vrouwen jonger de 20 jaar 3.079 (10 %) (www.​igz.​nl).
 
7
De website ‘illegaalkind.nl’ biedt informatie over het recht van ongedocumenteerde kinderen op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming (www.​ilegaalkind.​nl).
 
8
De W-DEQ is een gevalideerde vragenlijst voor het meten van angst voor de bevalling. Deze vragenlijst kan zowel vóór als na de bevalling worden afgenomen.
 
9
De ALPHA-NL-vragenlijst is verkrijgbaar bij TNO. TNO biedt voor het gebruik van het screeningsinstrument ALPHA.NL een verplichte cursus aan van 6 uur.
 
10
De Wmo-consulent is in dienst van de gemeente. Deze ambtenaar speelt een belangrijke rol bij de indicering voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De jeugdconsulent is ook in dienst van de gemeente. Deze ambtenaar heeft uitgebreide kennis van de jeugdsector. De jeugdconsulent kijkt samen met de (aanstaande) moeder naar haar situatie (en die van haar kind) en stelt samen met haar een weloverwogen ondersteuningsplan op.
 
11
Dwang is in de gezondheidszorg wettelijk geregeld volgens de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), de Wgbo en de Infectieziektewet.
 
Literatuur
go back to reference Barker DJ. The origins of the developmental origins theory. J Intern Med. 2007;261(5):412–7.CrossRef Barker DJ. The origins of the developmental origins theory. J Intern Med. 2007;261(5):412–7.CrossRef
go back to reference Bonsel G, Birnie E, Denktaş S, Poeran J, Steegers EAP. Lijnen in de perinatale sterfte. Signalementstudie ‘Zwangerschap en Geboorte’ 2010. Rotterdam: Erasmus MC; 2010. Bonsel G, Birnie E, Denktaş S, Poeran J, Steegers EAP. Lijnen in de perinatale sterfte. Signalementstudie ‘Zwangerschap en Geboorte’ 2010. Rotterdam: Erasmus MC; 2010.
go back to reference Boonekamp J, Berghmans R, Dondorp W, Wert G de. Zorg voor verslaafde zwangere vrouwen: rechtvaardiging van drang en dwang. Tijdschr Psychiatr. 2012;54:257–66. Boonekamp J, Berghmans R, Dondorp W, Wert G de. Zorg voor verslaafde zwangere vrouwen: rechtvaardiging van drang en dwang. Tijdschr Psychiatr. 2012;54:257–66.
go back to reference Choté AA, Koopmans GT, Groot CJ de, Hoefman RJ, Jaddoe VW, Hofman A, Steegers EA, Mackenbach JP, Trappenburg M, Foets M. Differences in timely antenatal care between first and second-generation migrants in the Netherlands. J Immigr Minor Health 2014;16(4):631–7. https://doi.org/10.1007/s10903-013-9841-5. Choté AA, Koopmans GT, Groot CJ de, Hoefman RJ, Jaddoe VW, Hofman A, Steegers EA, Mackenbach JP, Trappenburg M, Foets M. Differences in timely antenatal care between first and second-generation migrants in the Netherlands. J Immigr Minor Health 2014;16(4):631–7. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10903-013-9841-5.
go back to reference Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh postnatal depression scale. Br J Psychiatry 1987;150:782–6. PubMed PMID: 3651732.CrossRef Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh postnatal depression scale. Br J Psychiatry 1987;150:782–6. PubMed PMID: 3651732.CrossRef
go back to reference Dörenberg VET. Gegevensuitwisseling tussen artsen en sociale wijkteams. Een juridisch perspectief. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1481.PubMed Dörenberg VET. Gegevensuitwisseling tussen artsen en sociale wijkteams. Een juridisch perspectief. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1481.PubMed
go back to reference El Bouazzaoui F, Peters IA. Handboek geboortezorg bij verschillende culturen. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv; 2017. El Bouazzaoui F, Peters IA. Handboek geboortezorg bij verschillende culturen. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv; 2017.
go back to reference Eriksson JG. Developmental origins of health and disease – from a small body size at birth to epigenetics. Ann Med. 2016;48(6):456–67.CrossRef Eriksson JG. Developmental origins of health and disease – from a small body size at birth to epigenetics. Ann Med. 2016;48(6):456–67.CrossRef
go back to reference Frederiks B, Landeweer E. Dwang in de psychiatrie. In: Legemaate J, Widdershoven G, redactie. Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg (pag. 111–31). Amsterdam: Boom uitgevers; 2016. Frederiks B, Landeweer E. Dwang in de psychiatrie. In: Legemaate J, Widdershoven G, redactie. Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg (pag. 111–31). Amsterdam: Boom uitgevers; 2016.
go back to reference Heijmans M, Zwikker H, Heide I van der, Rademakers J. Zorg op maat. Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden? Utrecht: NIVEL; 2016. Heijmans M, Zwikker H, Heide I van der, Rademakers J. Zorg op maat. Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden? Utrecht: NIVEL; 2016.
go back to reference Herngreen WP, Reerink JD, Noord-Zaadstra BM van, Verloove-Vanhorick SP, Ruys JH. Verband tussen sociaal-economische status en verschillen in gebruik van zorg bij zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Ned Tijdschr Geneeskd. 1993 May 15;137(20):1007–12. Herngreen WP, Reerink JD, Noord-Zaadstra BM van, Verloove-Vanhorick SP, Ruys JH. Verband tussen sociaal-economische status en verschillen in gebruik van zorg bij zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Ned Tijdschr Geneeskd. 1993 May 15;137(20):1007–12.
go back to reference Hollander MH, Dillen J van. Zorg op maat in de verloskunde, verklaard vanuit de geschiedenis. NTOG 2017:17(6):327–30. Hollander MH, Dillen J van. Zorg op maat in de verloskunde, verklaard vanuit de geschiedenis. NTOG 2017:17(6):327–30.
go back to reference Hondius AJ, Stikker TE, Wennink JM, Honig A. Wet BOPZ toegepast bij vroege zwangerschap van verslaafde. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(3):A3818.PubMed Hondius AJ, Stikker TE, Wennink JM, Honig A. Wet BOPZ toegepast bij vroege zwangerschap van verslaafde. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(3):A3818.PubMed
go back to reference Hooven EH van den, Pierik FH, Kluizenaar Y de, Willemsen SP, Hofman A, Ratingen SW van, Zandveld PY, Mackenbach JP, Steegers EA, Miedema HM, Jaddoe VW. Air pollution exposure during pregnancy, ultrasound measures of fetal growth, and adverse birth outcomes: a prospective cohort study. Environ Health Perspect. 2012;120(1):150–6. https://doi.org/10.1289/ehp.1003316.CrossRef Hooven EH van den, Pierik FH, Kluizenaar Y de, Willemsen SP, Hofman A, Ratingen SW van, Zandveld PY, Mackenbach JP, Steegers EA, Miedema HM, Jaddoe VW. Air pollution exposure during pregnancy, ultrasound measures of fetal growth, and adverse birth outcomes: a prospective cohort study. Environ Health Perspect. 2012;120(1):150–6. https://​doi.​org/​10.​1289/​ehp.​1003316.CrossRef
go back to reference Hulst M van der, Groot MW de, Graaf JP de, Kok R, Prinzie P, Burdorf A, Bertens LCM, Steegers EAP. Targeted social care for highly vulnerable pregnant women: protocol of the mothers of Rotterdam cohort study. BMJ Open 2018;8(3);e020199. Hulst M van der, Groot MW de, Graaf JP de, Kok R, Prinzie P, Burdorf A, Bertens LCM, Steegers EAP. Targeted social care for highly vulnerable pregnant women: protocol of the mothers of Rotterdam cohort study. BMJ Open 2018;8(3);e020199.
go back to reference Lamkaddem M, Straten A van der, Essink-Bot ML, Eijsden M van, Vrijkotte T. Etnische verschillen in het gebruik van kraamzorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7718. PubMed PMID: 25139651. Lamkaddem M, Straten A van der, Essink-Bot ML, Eijsden M van, Vrijkotte T. Etnische verschillen in het gebruik van kraamzorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7718. PubMed PMID: 25139651.
go back to reference Loomans EM, Dijk AE van, Vrijkotte TG, Eijsden M van, Stronks K, Gemke RJ, Bergh BR van den. Psychosocial stress during pregnancy is related to adverse birth outcomes: results from a large multi-ethnic community-based birth cohort. Eur J Public Health 2013;23(3):485–91. https://doi.org/10.1093/eurpub/cks097.CrossRef Loomans EM, Dijk AE van, Vrijkotte TG, Eijsden M van, Stronks K, Gemke RJ, Bergh BR van den. Psychosocial stress during pregnancy is related to adverse birth outcomes: results from a large multi-ethnic community-based birth cohort. Eur J Public Health 2013;23(3):485–91. https://​doi.​org/​10.​1093/​eurpub/​cks097.CrossRef
go back to reference Paarlberg KM, Vingerhoets AJ, Passchier J, Dekker GA, Heinen AG, Geijn HP van. Psychosocial predictors of low birthweight: a prospective study. Br J Obstet Gynaecol. 1999;106(8):834–41.CrossRef Paarlberg KM, Vingerhoets AJ, Passchier J, Dekker GA, Heinen AG, Geijn HP van. Psychosocial predictors of low birthweight: a prospective study. Br J Obstet Gynaecol. 1999;106(8):834–41.CrossRef
go back to reference Roeg D, Lindt S van de, Lohuis G, Doorn L van, redactie. Bemoeizorg van A–Z. Assertieve en outreachende zorg. 2015. Amsterdam: Uitgeverij S.W.P. B.V. ISBN 9789088506260. Roeg D, Lindt S van de, Lohuis G, Doorn L van, redactie. Bemoeizorg van A–Z. Assertieve en outreachende zorg. 2015. Amsterdam: Uitgeverij S.W.P. B.V. ISBN 9789088506260.
go back to reference Roseboom TJ. De eerste 1.000 dagen. Het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. Utrecht: De Tijdstroom; 2018. Roseboom TJ. De eerste 1.000 dagen. Het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. Utrecht: De Tijdstroom; 2018.
go back to reference Roseboom TJ, Meulen JH van der, Ravelli AC, Osmond C, Barker DJ, Bleker OP. Effects of prenatal exposure to the Dutch famine on adult disease in later life: an overview. Mol Cell Endocrinol. 2001 Dec 20;185(1–2):93–8. Review. PubMed PMID:11738798.CrossRef Roseboom TJ, Meulen JH van der, Ravelli AC, Osmond C, Barker DJ, Bleker OP. Effects of prenatal exposure to the Dutch famine on adult disease in later life: an overview. Mol Cell Endocrinol. 2001 Dec 20;185(1–2):93–8. Review. PubMed PMID:11738798.CrossRef
go back to reference Smit DJ de, Jong-van den Berg LTW de, Cornel MC. Foliumzuursuppletiebeleid bij zwangerschap werkt, maar moet beter. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(41):A4512. PubMed PMID: 23062252. Smit DJ de, Jong-van den Berg LTW de, Cornel MC. Foliumzuursuppletiebeleid bij zwangerschap werkt, maar moet beter. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(41):A4512. PubMed PMID: 23062252.
go back to reference Steegers EAP, Been J. Sociale ongelijkheid: aangeboren of te voorkomen? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D83. Steegers EAP, Been J. Sociale ongelijkheid: aangeboren of te voorkomen? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D83.
go back to reference Steegers EA, Denktaş S, Graaf JP de, Bonsel GJ. Sociale verloskunde voorkomt armoedeval. Medisch Contact 2013;68:714–8. Steegers EA, Denktaş S, Graaf JP de, Bonsel GJ. Sociale verloskunde voorkomt armoedeval. Medisch Contact 2013;68:714–8.
go back to reference Stramrood C, Slade P. A woman afraid of becoming pregnant again: posttraumatic stress disorder following childbirth. Chapter 2. In: Paarlberg KM & Wiel HB van de, redactie. Biopsychosocial obstetrics and gynecology – a competency-oriented approach (pp. 33–50). Switzerland: Springer International Publishing; 2017.CrossRef Stramrood C, Slade P. A woman afraid of becoming pregnant again: posttraumatic stress disorder following childbirth. Chapter 2. In: Paarlberg KM & Wiel HB van de, redactie. Biopsychosocial obstetrics and gynecology – a competency-oriented approach (pp. 33–50). Switzerland: Springer International Publishing; 2017.CrossRef
go back to reference Tielens J, Verster M. Bemoeizorg. Eenvoudige tips voor moeilijke zorg. Voor iedereen die werkt met mensen met een chronische psychiatrische stoornis. Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom B.V.; 2010. ISBN10: 905898169X. Tielens J, Verster M. Bemoeizorg. Eenvoudige tips voor moeilijke zorg. Voor iedereen die werkt met mensen met een chronische psychiatrische stoornis. Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom B.V.; 2010. ISBN10: 905898169X.
go back to reference Timmermans S, Bonsel GJ, Steegers-Theunissen RP, Mackenbach JP, Steyerberg EW, Raat H, Verbrugh HA, Tiemeier HW, Hofman A, Birnie E, Looman CW, Jaddoe VW, Steegers EA. Individual accumulation of heterogeneous risks explains perinatal inequalities within deprived neighbourhoods. Eur J Epidemiol. 2011;26:165–80.CrossRef Timmermans S, Bonsel GJ, Steegers-Theunissen RP, Mackenbach JP, Steyerberg EW, Raat H, Verbrugh HA, Tiemeier HW, Hofman A, Birnie E, Looman CW, Jaddoe VW, Steegers EA. Individual accumulation of heterogeneous risks explains perinatal inequalities within deprived neighbourhoods. Eur J Epidemiol. 2011;26:165–80.CrossRef
go back to reference Vos A. Strategies to reduce perinatal health inequalities. The healthy pregnancy 4 all study. Rotterdam: Academisch proefschrift; 2015. Vos A. Strategies to reduce perinatal health inequalities. The healthy pregnancy 4 all study. Rotterdam: Academisch proefschrift; 2015.
go back to reference Vos AA, Veen MJ van, Birnie E, Denktaş S, Steegers EA, Bonsel GJ. An instrument for broadened risk assessment in antenatal health care including non-medical issues. Int J Integr Care. 2015b Mar 6;15:e002. Vos AA, Veen MJ van, Birnie E, Denktaş S, Steegers EA, Bonsel GJ. An instrument for broadened risk assessment in antenatal health care including non-medical issues. Int J Integr Care. 2015b Mar 6;15:e002.
go back to reference Vos AA, Voorst SF van, Waelput AJ, Jong-Potjer LC de, Bonsel GJ, Steegers EA, Denktaş S. Effectiveness of score card-based antenatal risk selection, care pathways, and multidisciplinary consultation in the Healthy Pregnancy 4 All study (HP4ALL): study protocol for a cluster randomized controlled trial. Trials 2015c Jan 6;16:8. Vos AA, Voorst SF van, Waelput AJ, Jong-Potjer LC de, Bonsel GJ, Steegers EA, Denktaş S. Effectiveness of score card-based antenatal risk selection, care pathways, and multidisciplinary consultation in the Healthy Pregnancy 4 All study (HP4ALL): study protocol for a cluster randomized controlled trial. Trials 2015c Jan 6;16:8.
go back to reference Waelput AJM, Sijpkens MK, Lagendijk J, Minde MRC van, Raat H, Ernst-Smelt HE, Kroon MLA de, Rosman AN, Been JV, Bertens LCM, Steegers EAP. Geographical differences in perinatal health and child welfare in the Netherlands: rationale for the healthy pregnancy 4 all-2 program. BMC Pregnancy Childbirth 2017 Aug 1;17(1):254. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1425-2. Waelput AJM, Sijpkens MK, Lagendijk J, Minde MRC van, Raat H, Ernst-Smelt HE, Kroon MLA de, Rosman AN, Been JV, Bertens LCM, Steegers EAP. Geographical differences in perinatal health and child welfare in the Netherlands: rationale for the healthy pregnancy 4 all-2 program. BMC Pregnancy Childbirth 2017 Aug 1;17(1):254. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12884-017-1425-2.
go back to reference Wijma K, Wijma B, Zar M. Psychometric aspects of the W-DEQ; a new questionnaire for the measurement of fear of childbirth. J Psychosom Obstet Gynaecol. 1998;19(2):84–97.CrossRef Wijma K, Wijma B, Zar M. Psychometric aspects of the W-DEQ; a new questionnaire for the measurement of fear of childbirth. J Psychosom Obstet Gynaecol. 1998;19(2):84–97.CrossRef
Metagegevens
Titel
De kwetsbare (aanstaande) moeder
Auteurs
Dr. H. I. J. Wildschut
Drs. A. J. M. Waelput
Dr. K. M. Paarlberg
Dr. M. P. Fransen
MSc C. J. M. Groenen
Dr. M. Nieuwenhuijze, PhD MPD RM
J. C. Mooij, MSc
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2202-2_2