Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2010 | Artikelen | Uitgave 3/2010

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 3/2010

De CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’

Wat betekent dit voor de kindergeneeskunde?

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 3/2010
Auteurs:
C. M. Renders, A. M. W. Bulk-Bunschoten, E. G. A. H. van Mil
Belangrijke opmerkingen
dr. C.M. Renders, epidemioloog/universitair docent, afdeling Gezondheidswetenschappen, Faculteit Aard- en Levenswetenschappen en EMGO+-instituut, VU Amsterdam, en Kenniscentrum Overgewicht. dr. A.M.W. Bulk-Bunschoten, arts M&G, afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+-instituut, VUmc, en partnervertegenwoordiger voor de AJN in het Partnerschap Overgewicht Nederland. Dhr. dr. E.G.A.H. van Mil, kinderarts-endocrinoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch, gedeeld voorzitter van de Werkgroep Obesitas bij Kinderen van de NVK en partnervertegenwoordiger voor de NVK in het Partnerschap Overgewicht Nederland. Correspondentieadres: Dr. C.M. Renders, afdeling Gezondheidswetenschappen, Faculteit Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam.

Samenvatting

De multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’ van het Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg CBO is zo veel mogelijk op wetenschappelijke basis en internationale consensus gestoeld. De CBO-richtlijn vormt daarmee de basis voor de, aan het einde van dit jaar verwachte, zorgstandaard ‘Obesitas’, die uiteindelijk de zorginhoudelijke handelingen beschrijft, alsmede de procesorganisatie, de ketenstructuur en het patiëntenperspectief. Dit artikel geeft de voor de kinderarts relevante passages uit de CBO-richtlijn weer. Daarnaast wordt bij de nog onbeantwoorde vragen stilgestaan. Ten slotte wordt in het toekomstperspectief gepoogd een beeld te geven hoe en met welke partijen tot een integraal model gekomen zal worden waarin preventie en curatie elkaar zullen versterken.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2010

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 3/2010 Naar de uitgave

OriginalPaper

overgewicht