Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Hoe gaat een fysiotherapeut om met patiënten die niet willen oefenen? Wat betekent ‘eerlijk zijn’ voor fysiotherapeuten? Hoe reageer je op patiënten die vooral gemasseerd willen worden? Mag een fysiotherapeut vriendschap sluiten met een patiënt? Hoe gaat een fysiotherapeut om met onsympathieke patiënten en bestaan die eigenlijk wel? Wat kan een fysiotherapeut doen voor patiënten met psychosociale problemen? Wat wordt er van een stagiair verwacht en wat van een stagebegeleider?
Dit boek bevat antwoorden uit interviews met circa vierhonderd fysiotherapeuten op deze en vele andere vragen over een professionele beroepshouding. Soms zijn dat tegenstrijdige antwoorden, soms verrassende.

De visies van fysiotherapeuten op hun beroep zijn zo neutraal mogelijk weergegeven – de beslissing over ‘wie er gelijk heeft’ zullen (aankomende) fysiotherapeuten als reflectieve beroepsbeoefenaars zelf moeten maken. Op die manier groeit hun eigen visie op de beroepshouding.

Dit boek is primair bedoeld om studenten fysiotherapie te stimuleren bij het ontwikkelen van een adequate beroepshouding. Het boek kan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens bijeenkomsten rond reflectie, intervisie en ethiek. En verder tijdens de gehele opleiding wanneer een bepaald thema voor de student actueel wordt. Het boek is breed inzetbaar doordat er niet is gekozen voor een specifieke reflecteermethode of visie op ethiek. Als voorbeeld is in een aparte bijlage een benadering van professionaliteit vanuit de deugdethiek beschreven. Daarnaast komt dit boek goed van pas voor fysiotherapeuten die kennis willen nemen van adviezen van collega’s bij kwesties die zich in de praktijk steeds weer voordoen. De adviezen uit het werkveld kunnen hen sterken in hun eigen keuzes of wellicht op nieuwe ideeën brengen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Beroepshouding ontwikkelen

Leerdoelen
Dit hoofdstuk maakt duidelijk wat verstaan wordt onder de beroepshouding van fysiotherapeuten. Er wordt ingegaan op hoe de adviezen van ervaren therapeuten je kunnen helpen je eigen beroepshouding te verbeteren. Bovendien wordt een eerste beschrijving gegeven van vier eigenschappen die bijdragen aan een goede beroepshouding.
Na bestudering van dit hoofdstuk weet je:
 • wat de relatie is tussen beroepshouding en professionaliteit;
 • wat het belang is van het vormen van een eigen visie op een professionele beroepshouding;
 • wat het verschil is tussen hard skills en soft skills;
 • hoe je kunt leren van de ervaringen van andere fysiotherapeuten en de visies uit het werkveld;
 • wat er bedoeld wordt met de ‘meester-leerlingverhouding’;
 • welke vier eigenschappen (soft skills) essentieel zijn voor een professionele beroepshouding.
Joost Dupont

2. Therapie en verantwoordelijkheid

Leerdoelen
Dit hoofdstuk gaat in op hoe je een relatie met de patiënt opbouwt waarin jullie beiden – ieder op eigen wijze – verantwoordelijk zijn voor de behandeling.
Na bestudering van dit hoofdstuk weet je:
 • hoe en in welke mate de patiënt volgens fysiotherapeuten inspraak heeft over behandeldoel en behandelmethode;
 • hoe fysiotherapeuten omgaan met patiënten die alleen gemasseerd willen worden;
 • hoe fysiotherapeuten reageren op patiënten die niet (willen) oefenen;
 • hoe fysiotherapeuten omgaan met patiënten met onrealistische verwachtingen over het effect van de therapie;
 • wat volgens fysiotherapeuten de betekenis is van ‘eerlijk zijn tegenover patiënten’;
 • wat volgens fysiotherapeuten de voor- en nadelen kunnen zijn van de verslaglegging die van fysiotherapeuten gevraagd wordt;
 • hoe je, door adviezen van fysiotherapeuten bij deze thema’s toe te passen in de praktijk, de eigenschappen verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en passie – en daarmee een professionele beroepshouding – kunt ontwikkelen.
Joost Dupont

3. Afstand en intimiteit

Leerdoelen
Dit hoofdstuk bespreekt het belangrijke thema van afstand en intimiteit. Door zijn feitelijke werk komt de fysiotherapeut letterlijk en figuurlijk dicht bij de patiënt.
Na bestudering van dit hoofdstuk weet je:
 • wat volgens fysiotherapeuten het verschil is tussen ‘dichtbij’ en ‘te dichtbij’;
 • hoe fysiotherapeuten omgaan met patiënten die zij onsympathiek vinden;
 • hoe fysiotherapeuten omgaan met patiënten die onaangenaam ruiken;
 • hoe fysiotherapeuten reageren op ongewenste intimiteiten van patiënten;
 • hoe fysiotherapeuten denken over het opbouwen van een vriendschapsrelatie met een patiënt die je aan het behandelen bent;
 • of het volgens fysiotherapeuten verstandig is je vrienden en familieleden te behandelen;
 • wat volgens fysiotherapeuten het belang is van empathie voor patiënten en hoe je daarbij ook op grenzen moet letten;
 • hoe fysiotherapeuten hun intuïtie volgen en wat het gevaar daarvan is;
 • wat het belang is van het beroepsgeheim;
 • hoe je, door adviezen van fysiotherapeuten bij deze thema’s toe te passen in de praktijk, de eigenschappen verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en passie – en daarmee een professionele beroepshouding – kunt ontwikkelen.
Joost Dupont

4. Fysiotherapie en psychosociale problemen

Leerdoelen
Dit hoofdstuk beschrijft de rol die fysiotherapie kan hebben bij het behandelen van patiënten met psychosociale klachten. Er wordt uitvoerig ingegaan op het gegeven dat patiënten graag hun verhaal willen vertellen aan de fysiotherapeut en de positieve uitwerking die dat op hun klachten kan hebben.
Na bestudering van dit hoofdstuk weet je:
 • wat we binnen de fysiotherapie bedoelen met psychosociale problematiek;
 • waarom en hoe fysiotherapeuten patiënten met psychosociale problematiek kunnen helpen hun leven te ordenen;
 • dat fysiotherapeuten het als taak kunnen zien patiënten het verband te laten ontdekken tussen hun psychosociale problemen en hun lichamelijke klacht;
 • hoe fysiotherapeuten reageren op patiënten die geen fysieke klachten meer hebben, maar alleen psychosociale klachten;
 • waarom je volgens fysiotherapeuten geen waardeoordelen dient te geven en terughoudend dient te zijn met inhoudelijk advies bij psychosociale problemen;
 • dat je bij jezelf moet nagaan of jij (al) geschikt bent patiënten met psychosociale problemen te behandelen;
 • hoe je, door adviezen van fysiotherapeuten bij deze thema’s toe te passen in de praktijk, de eigenschappen verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en passie – en daarmee een professionele beroepshouding – kunt ontwikkelen.
Joost Dupont

5. Stagiair en stagebegeleider

Leerdoelen
Dit hoofdstuk gaat uitgebreid in op de stageperiode. Wat kan de stagiair verwachten? Komen zijn verwachtingen rond het vak uit in de praktijk? Hoe verloopt het contact met de stagebegeleider? En wat is een goede stagebegeleider?
Na bestudering van dit hoofdstuk weet je:
 • wat volgens fysiotherapeuten de voor- en nadelen zijn van het idealisme dat veel stagiaires kenmerkt;
 • wat de gevaren van perfectionisme zijn;
 • dat onzekerheid tijden de stage heel normaal is en hoe je een te grote onzekerheid kunt verminderen;
 • hoe je volgens stagebegeleiders dient om te gaan met de feedback die je van hen krijgt;
 • wat volgens stagebegeleiders vijf belangrijke omgangsvormen zijn in het contact met de patiënt;
 • wat stagebegeleiders verwachten van de manier waarop stagiaires met hen omgaan;
 • wat je wel en wat je beter niet kunt ‘kopiëren’ van je stagebegeleider;
 • wat je – volgens stagebegeleiders – van een goede stagebegeleider mag verwachten;
 • hoe je, door adviezen van fysiotherapeuten bij deze thema’s toe te passen in de praktijk, de eigenschappen verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en passie – en daarmee een professionele beroepshouding – kunt ontwikkelen.
Joost Dupont

Nawerk

Meer informatie