Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. De basale kernen

Auteur : Dr. Ben van Cranenburgh

Gepubliceerd in: Neurowetenschappen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De basale kernen liggen binnen in de hemisferen van de grote hersenen en vormen samen met het limbische systeem en amygdala het binnenbrein (paleoniveau). Ze bestaan uit de nucleus caudatus, het putamen, de globus pallidus, de nucleus subthalamicus, nucleus accumbens en substantia nigra. Basale kernen zijn betrokken bij automatische motoriek, expressieve motoriek en procedureel leren. Binnen het complexe proces van motivatie (de intentie, de wil) naar actie spelen ze een rol bij de programmering. Hierbij zijn talrijke circuits en lussen betrokken. De precieze mechanismen achter het functioneren van de basale kernen zijn echter nog steeds niet bekend. Ook de structurele ordening stelt ons voor raadselen: striosomen zijn lichte vlekjes in het striatum waarvan we de functie niet kennen. Voor zover we nu kunnen zeggen, vormen de basale kernen een onderdeel van een groter neuraal systeem, bestaande uit cortex, thalamus en een palet aan banen (piramidaal, extrapiramidaal en parapiramidaal) dat vooral betrokken is bij motoriek, maar zeker ook bij cognitie, waarneming en pijn. Stoornissen van basale kernen veroorzaken hyper- of hypokinetische syndromen, waarvan de ziekten van Parkinson en Huntington de bekendste zijn.
Woordenlijst
amyotrofische lateraalsclerose
ernstige degeneratieve aandoening van de motorische voorhoornneuronen, gepaard gaande met atrofie en verlammingen. In wisselende mate zijn ook de pyramidebanen aangetast
arousal
wakkerheid, alertheid
basale kernen/ganglia
kernen in het binnenste van de hemisferen die van belang zijn voor de (automatische) motoriek
blobs
druppelvormige plekjes in de visuele schors die waarschijnlijk te maken hebben met kleurenzien
capsula interna
waaiervormig systeem van motorische en sensorische projectievezels die de cortex verbindt met lagere structuren
cerebellum
kleine hersenen
Chorea
ongewilde, schokkende bewegingen (chorea = dans) die voorkomen bij ziekten van de basale kernen
efference copy/efferentiekopie
kopie van een motorisch opdrachtsignaal die aftakt naar diverse plaatsen in het centraal zenuwstelsel
formatio reticularis
groot netwerk van neuronen dat in, en over de gehele lengte van de hersenstam ligt. Vanuit dit netwerk wordt de hersenschors geactiveerd ten behoeve van de arousal (ARAS), en ook het ruggenmerg ten behoeve van houding en spiertonus (DRAS)
globus pallidus
belangrijk output-station van de basale kernen, lateraal van thalamus en capsula interna gelegen
Huntington, ziekte van
dominant erfelijke ziekte met tekort aan transmitters in de basale kernen (o.a. GABA = gamma-aminoboterzuur) die gepaard gaat met onwillekeurige bewegingen (chorea) en uiteindelijk met dementie
hyperkinesie
onwillekeurige bewegingen (bijv. chorea bij de ziekte van Huntington)
hypokinesie
te weinig bewegen (niet ‘gewild’). Bij hypokinesie is er dus geen parese, maar de patiënt beweegt eenvoudigweg minder (bijv. bij de ziekte van Parkinson)
limbisch systeem
verzamelterm voor functioneel samenhangende hersengebieden diep in het brein gelegen, die te maken hebben met emoties en emotioneel gedrag
motoneuron, alfa en gamma
motorische zenuwcellen waarvan het cellichaam in de motorische voorhoorn ligt. De axonen treden via de voorwortel uit. De alfa-motoneuronen innerveren de spiervezels, de gamma-motoneuronen innerveren de spierspoelen
nucleus caudatus
belangrijk input-station van de basale kernen
parapiramidaal systeem
het geheel van collateralen (aftakkingen) van piramidebaanvezels
patroongenerator
groep of netwerk van neuronen die een complex impulspatroon in tijd en ruimte kunnen produceren, zoals bijvoorbeeld voor lopen, zwemmen, ademhalen
piramidebaan
banen die in de hersenschors ontspringen en in één ruk via de piramiden (in de medulla oblongata) naar het ruggenmerg verlopen. Moderne naam: directe corticospinale baan
projectie
(1) het verschijnsel dat de hersenen een subjectieve waarneming een lokalisatie kunnen geven, bijvoorbeeld geprojecteerde pijn, sterretjes zien bij migraine, (2) lokalisatie van functies in de hersenen, bijvoorbeeld de motorische projectie in de gyrus precentralis
putamen
belangrijk input-station van de basale kernen
somatotopie
ordening van het lichaam op het schorsoppervlak
striatum
nucleus caudatus en putamen; deze twee kernen zijn van elkaar gescheiden door de capsula interna. De streping (striae = strepen) wordt veroorzaakt door de vezels van de capsula interna
striosomen
vlekjes die een regelmatig patroon vormen in het striatum; de functie is onbekend
substantia nigra
kerngebied in het mesencephalon dat functioneel tot de basaleweh kernen gerekend wordt. Het is, evenals de globus pallidus, een belangrijk output-station van de basale kernen
tectum (opticum)
dak van het mesencephalon; belangrijk voor visuele en akoestische reflexen
thalamus
groot kerngebied in het diencephalon waarin (1) sensorische informatie wordt doorgeschakeld naar de schors, (2) vezels van het arousal-systeem (ARAS) schakelen, en (3) output-informatie uit de basale kernen overschakelt naar de schors
tremor
trilling (onwillekeurig, ongewild). Er bestaan vele soorten, o.a. Parkinson-tremor, cerebellaire tremor
ziekte van Huntington
dominant erfelijke ziekte met tekort aan transmitters in de basale kernen (o.a. GABA = gamma-aminoboterzuur) die gepaard gaat met onwillekeurige bewegingen (chorea) en uiteindelijk met dementie
ziekte van Parkinson
degeneratieve ziekte van de basale kernen die gepaard gaat met stoornissen van de motoriek: rigiditeit, verlies van bewegingsautomatismen en tremor. Er is een tekort aan dopamine, en in een later stadium ook aan andere transmitters
Literatuur
go back to reference Brooks, V. B. (1986). The neural basis of motor control. New York: Oxford University Press. Brooks, V. B. (1986). The neural basis of motor control. New York: Oxford University Press.
go back to reference DeLong, M. R. (1990). Primate models of movement disorders of basal ganglia origin. Trends in Neurosciences, 13, 281–285. DeLong, M. R. (1990). Primate models of movement disorders of basal ganglia origin. Trends in Neurosciences, 13, 281–285.
go back to reference Gerfen, Ch. (1992). The neostriatal mosaic: multiple levels of compartmental organization. Trends in Neurosciences, 15, 133–139. Gerfen, Ch. (1992). The neostriatal mosaic: multiple levels of compartmental organization. Trends in Neurosciences, 15, 133–139.
go back to reference Glickstein, M., & Stein. J. (1991). Paradoxical movement in Parkinson’s disease. Trends in Neurosciences, 14, 480–482. Glickstein, M., & Stein. J. (1991). Paradoxical movement in Parkinson’s disease. Trends in Neurosciences, 14, 480–482.
go back to reference Graybiel, A. M. (1990). Neurotransmitters and neuromodulators in the basal ganglia. In Trends in Neurosciences, 13, 244-54. Graybiel, A. M. (1990). Neurotransmitters and neuromodulators in the basal ganglia. In Trends in Neurosciences, 13, 244-54.
go back to reference James, W. (1950). The principles of psychology, vol. 1 en 2. New York: Dover (orig. 1890) (Nederlandse vertaling en selectie: De hoofdsom van de psychologie, Lisse: Swets, 1992). James, W. (1950). The principles of psychology, vol. 1 en 2. New York: Dover (orig. 1890) (Nederlandse vertaling en selectie: De hoofdsom van de psychologie, Lisse: Swets, 1992).
go back to reference Kandel, E. R. (1991). Principles of neural science (3rd ed.). New York: Appleton & Lange. Kandel, E. R. (1991). Principles of neural science (3rd ed.). New York: Appleton & Lange.
go back to reference Kandel, E. R., et al. (2013). Principles of neural science (5th ed.). New York: McGraw-Hill. Kandel, E. R., et al. (2013). Principles of neural science (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
go back to reference Mogenson, G., et al. (1980). From motivation to action: Functional interface between the limbic system and the motor system. Progress in Neurobiology, 2(3), 14. Mogenson, G., et al. (1980). From motivation to action: Functional interface between the limbic system and the motor system. Progress in Neurobiology, 2(3), 14.
go back to reference Purves, D. et al. (1992). Iterated patterns of brain circuitry. Trends in Neurosciences, 15, 362–368. Purves, D. et al. (1992). Iterated patterns of brain circuitry. Trends in Neurosciences, 15, 362–368.
go back to reference Sacks, O. (1973). Awakenings. Harmondsworth: Penguin (Ook in Nederlandse vertaling beschikbaar). Sacks, O. (1973). Awakenings. Harmondsworth: Penguin (Ook in Nederlandse vertaling beschikbaar).
go back to reference Selemon, L. (1990). Connections of the basal ganglia in primates. Suppl. bij Trends in Neurosciences, 13, 7. Selemon, L. (1990). Connections of the basal ganglia in primates. Suppl. bij Trends in Neurosciences, 13, 7.
go back to reference Shepherd, G. M. (1994). Neurobiology (3rd ed.). New York: Oxford University Press. Shepherd, G. M. (1994). Neurobiology (3rd ed.). New York: Oxford University Press.
Metagegevens
Titel
De basale kernen
Auteur
Dr. Ben van Cranenburgh
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2493-4_14