Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17. Cultuursensitiviteit: transculturele aspecten in supervisie

Auteurs : Drs. A. Dogan, N. J. Nicolai

Gepubliceerd in: Supervisie als proces

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk beschrijven wij het belang van gevoeligheid voor culturele verschillen in het supervisieproces. Cultuursensitiviteit wordt hier opgevat als de respectvolle nieuwsgierigheid naar de culturele beleving, betekenis en context van klachten en problemen. Zij is een voorwaarde om te komen tot een gezamenlijk doel en inzet voor de behandeling. Naast de cultuursensitiviteit besteden wij ook aandacht aan machtsverschillen, aangezien deze een kern vormen in de relatie tussen supervisor en supervisant en tussen therapeut en cliënt. Culturele verschillen kunnen deze machtsfactor vergroten. Dit kan leiden tot schaamte, vermijding, drop- out of andere breuken in de werkrelatie.
Literatuur
go back to reference Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2019). Multicultural supervision. In Fundamentals of clinical supervision (pp. 117–140). Boston: Pearson. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2019). Multicultural supervision. In Fundamentals of clinical supervision (pp. 117–140). Boston: Pearson.
go back to reference Boyle, S. L., & Kenny, T. E. (2020). To disclose or not to disclose: Examining supervisor actions related to self-disclosure in supervision. Journal of Psychotherapy Integration, 30(1), 36–43. CrossRef Boyle, S. L., & Kenny, T. E. (2020). To disclose or not to disclose: Examining supervisor actions related to self-disclosure in supervision. Journal of Psychotherapy Integration, 30(1), 36–43. CrossRef
go back to reference Colijn. S. (2016). Cultuur en supervisie. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. van der Maas (Red.), Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (pag. 117–128). Utrecht: de Tijdstroom. Colijn. S. (2016). Cultuur en supervisie. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. van der Maas (Red.), Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (pag. 117–128). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Colijn, S., & Sevinç, F. (2010). Interactie. In J. T. V. M. de Jong & S. Colijn (Red.), Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (pag. 91–104). Utrecht: de Tijdstroom. Colijn, S., & Sevinç, F. (2010). Interactie. In J. T. V. M. de Jong & S. Colijn (Red.), Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (pag. 91–104). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference De Jong, J., & Van Dijk, R. (Red.) (2020). Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (2de geheel herz. druk). Amsterdam: de Tijdstroom/Boom. De Jong, J., & Van Dijk, R. (Red.) (2020). Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (2de geheel herz. druk). Amsterdam: de Tijdstroom/Boom.
go back to reference Ghane, S., & Hogerzeil, S. (2020). Ziekteverklaringen. In J. de Jong & R. van Dijk (Red.), Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (2de geheel herz. druk, pag. 181–197). Amsterdam: de Tijdstroom/Boom. Ghane, S., & Hogerzeil, S. (2020). Ziekteverklaringen. In J. de Jong & R. van Dijk (Red.), Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (2de geheel herz. druk, pag. 181–197). Amsterdam: de Tijdstroom/Boom.
go back to reference Kortmann, F. (2020). Culturele competenties in de ggz: Theorie en praktijk. Assen: Van Gorcum. Kortmann, F. (2020). Culturele competenties in de ggz: Theorie en praktijk. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Soheilian, S. S., Inman, A. G., Klinger, R. S., Isenberg, D. S., & Kulp, L. E. (2014). Multicultural supervision: Supervisees’ reflections on culturally competent supervision. Counselling Psychology Quarterly, 27(4), 379–392. CrossRef Soheilian, S. S., Inman, A. G., Klinger, R. S., Isenberg, D. S., & Kulp, L. E. (2014). Multicultural supervision: Supervisees’ reflections on culturally competent supervision. Counselling Psychology Quarterly, 27(4), 379–392. CrossRef
go back to reference Van Acker, K., Boiger, M., De Leersnyder, J. & Mesquita, B. (2020). Hoe emoties verschillen tussen culturen. In J. de Jong & R. van Dijk (Red.), Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (2de geheel herz. druk, pag. 181–197). Amsterdam: de Tijdstroom/Boom. Van Acker, K., Boiger, M., De Leersnyder, J. & Mesquita, B. (2020). Hoe emoties verschillen tussen culturen. In J. de Jong & R. van Dijk (Red.), Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (2de geheel herz. druk, pag. 181–197). Amsterdam: de Tijdstroom/Boom.
Metagegevens
Titel
Cultuursensitiviteit: transculturele aspecten in supervisie
Auteurs
Drs. A. Dogan
N. J. Nicolai
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2526-9_17