Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Psychopraktijk 4/2011

01-08-2011 | Psychodiagnostiek

Cultuurbewuste psychodiagnostiek: een methodische aanpak

Auteur: Rob van Dijk

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 4/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het gebruik van psychodiagnostische instrumenten bij cliënten met een andere culturele achtergrond is een ingewikkelde zaak. De instrumenten zijn doorgaans niet voor deze groepen gevalideerd. Op basis van casussen van ervaren hulpverleners is een richtlijn voor methodisch handelen opgesteld1
Literatuur
1.
go back to reference Dit artikel is een bewerking van het gelijknamige hoofdstuk in Borra R ea (red) (2011) Cultuur en psychodiagnostiek. Professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. De auteur dankt Ria Borra en Raymond Verboom voor hun kritische lezing van de concept-tekst Dit artikel is een bewerking van het gelijknamige hoofdstuk in Borra R ea (red) (2011) Cultuur en psychodiagnostiek. Professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. De auteur dankt Ria Borra en Raymond Verboom voor hun kritische lezing van de concept-tekst
2.
3.
go back to reference Strien PJ van (1986) Praktijk als wetenschap. Assen: Van Gorcum Strien PJ van (1986) Praktijk als wetenschap. Assen: Van Gorcum
4.
go back to reference Schoorl P van ea (2000) Inleiding in de theoretische orthopedagogiek. Hulpverlenen bij opvoeden. Apeldoorn: Garant (p 103) Schoorl P van ea (2000) Inleiding in de theoretische orthopedagogiek. Hulpverlenen bij opvoeden. Apeldoorn: Garant (p 103)
5.
go back to reference Verboom R (2002) Psychodiagnostisch testonderzoek bij migranten. In Meekeren E van ea Culturen tussen psychiatriemuren. Amsterdam: Boom (p 94–108) Verboom R (2002) Psychodiagnostisch testonderzoek bij migranten. In Meekeren E van ea Culturen tussen psychiatriemuren. Amsterdam: Boom (p 94–108)
6.
go back to reference Vijver F van de (2011), in Borra R ea (red), zie noot 1, p. 19 Vijver F van de (2011), in Borra R ea (red), zie noot 1, p. 19
7.
go back to reference Cré J ea (2008) Toetsstenen faire diagnostiek. Kwaliteitsvolle en zorgzame diagnostiek bij kansarmen en allochtonen. Brussel: VCLB Cré J ea (2008) Toetsstenen faire diagnostiek. Kwaliteitsvolle en zorgzame diagnostiek bij kansarmen en allochtonen. Brussel: VCLB
8.
go back to reference Kouratovsky V (2002) Wat is er aan de hand met Jamila? Transculturele diagnostiek in de jeugdzorg. Utrecht: Forum Kouratovsky V (2002) Wat is er aan de hand met Jamila? Transculturele diagnostiek in de jeugdzorg. Utrecht: Forum
Metagegevens
Titel
Cultuurbewuste psychodiagnostiek: een methodische aanpak
Auteur
Rob van Dijk
Publicatiedatum
01-08-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 4/2011
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-011-0060-2

Andere artikelen Uitgave 4/2011

Psychopraktijk 4/2011 Naar de uitgave