Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2009 | Uitgave 5/2009

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2009

Complicaties bij kinderen met intrathecale baclofentherapie en (gerelateerde) verzorgertevredenheid

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 5/2009
Auteurs:
B. M. van Hulst, P. A. Tel, V. de Groot, W. J. R. van Ouwerkerk, R. J. Vermeulen, J. G. Becher, S. M. Peerdeman
Belangrijke opmerkingen
Dhr. drs. B.M. van Hulst, student geneeskunde, dhr. P.A. Tel, student geneeskunde, dhr. dr. W.J.R. van Ouwerkerk, neurochirurg, mw. dr. S.M. Peerdeman, neurochirurg, afdeling Neurochirurgie; dhr. dr. R.J. Vermeulen, kinderneuroloog, afdeling Neurologie; dhr. prof. dr. J.G. Becher, revalidatiearts, dhr. dr. V. de Groot, revalidatiearts, afdeling Revalidatiegeneeskunde, VU medisch centrum, Amsterdam.
Correspondentieadres: Drs. B.M. van Hulst, afdeling Neurochirurgie, VUmc, De Boelelaan 1118, 1081 HV Amsterdam.

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is een analyse van de complicaties bij kinderen met intrathecale baclofentherapie. Meer specifiek werd gekeken naar aard, frequentie, impact (d.m.v. verzorgertevredenheid) en mogelijke determinanten van het optreden van complicaties. Hiertoe werd retrospectief statusonderzoek uitgevoerd en een cross-sectionele tevredenheidsvragenlijst afgenomen. Alle kinderen (t/m 17 jaar) behandeld met intrathecale baclofentherapie in het VU medisch centrum zijn geanalyseerd. De minimale follow-up was zes maanden. Het betreft baclofenpompimplantaties tussen maart 2001 en mei 2007. Een complicatiefrequentie van 0,28 (0,19-0,42) complicaties per patiënt per jaar werd gevonden. In de literatuur bedraagt de complicatiefrequentie tussen de 0,09 en 0,58 complicaties per patiënt per jaar. Kathetergerelateerde complicaties kwamen het meest frequent voor. Drie gevonden determinanten voor het optreden van complicaties zijn: kathetertiphoogte, pulmonale comorbiditeit en corticosteroïdengebruik. Het tevredenheidsonderzoek wees uit dat ouders/verzorgers van kinderen met één of meer complicaties niet minder tevreden waren dan ouders van kinderen zonder complicaties. Van de ondervraagden zou 88% de keuze voor intrathecale baclofentherapie nog steeds maken. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek bevestigen de hypothese dat ouders/verzorgers in hun oordeel de functionele waarde van de behandeling zwaarder laten wegen dan de eventuele complicaties.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2009

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2009 Naar de uitgave

OriginalPaper

Ontvangen boeken