Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2010

01-06-2010 | Artikel

Burnout en pensioenplannen bij oudere werknemers

Auteurs: M. V. E. Leenders, K. Henkens

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wij onderzochten bij oudere werknemers of er een verband bestaat tussen burnout en werkkenmerken enerzijds en uittredingsintenties anderzijds. De data zijn afkomstig van een onderzoek bij Nederlandse oudere werknemers (50+) en hun partners (N=2.892). Het blijkt dat hoge werkdruk, fysieke zwaarte van het werk en te weinig uitdaging samenhangen met gevoelens van burnout. Oudere werknemers die meer uitputting ervaren en die zich meer distantiëren van het werk hebben een sterkere intentie tot uittreden dan werknemers die deze klachten niet ervaren. Burnout en uittredingsintenties hangen wel samen, maar lijken tot op zekere hoogte twee verschillende processen te zijn. Waar burnout vooral binnen de werksituatie wordt bepaald, zijn factoren van buiten het werk – zoals gezamenlijke tijdsbesteding met de partner - belangrijk bij het begrijpen van pensioneringsintenties.
Literatuur
1.
go back to reference Commissie Arbeidsparticipatie 2008. Naar een toekomst die werkt. Rotterdam, 2008. Commissie Arbeidsparticipatie 2008. Naar een toekomst die werkt. Rotterdam, 2008.
2.
go back to reference Otten F, Siermann C. Verschuivingen in het arbeidspotentieel van ouderen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2009; 25: 38-43. Otten F, Siermann C. Verschuivingen in het arbeidspotentieel van ouderen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2009; 25: 38-43.
3.
go back to reference Henkens K, Solinge H. van, Het eindspel: werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreden uit het arbeidsproces. Assen: Koninklijke Van Gorkum BV, 2003. Henkens K, Solinge H. van, Het eindspel: werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreden uit het arbeidsproces. Assen: Koninklijke Van Gorkum BV, 2003.
4.
go back to reference Adams GA, Prescher J, Beehr TA, et al. Applying work-role attachment theory to retirement decision-making. Int J Aging Human Develop 2002; 54: 125-137. Adams GA, Prescher J, Beehr TA, et al. Applying work-role attachment theory to retirement decision-making. Int J Aging Human Develop 2002; 54: 125-137.
5.
go back to reference Beehr TA, Glazer S, Nielson NL, et al. Work and non-work predictors of employees’ retirement ages. J Vocational Behavior 2000; 57: 206-225. Beehr TA, Glazer S, Nielson NL, et al. Work and non-work predictors of employees’ retirement ages. J Vocational Behavior 2000; 57: 206-225.
6.
go back to reference Henkens K. Retirement intentions and spousal support: A multi-actor approach. J Gerontol Soc Sci 1999; 54B: S63-S73. Henkens K. Retirement intentions and spousal support: A multi-actor approach. J Gerontol Soc Sci 1999; 54B: S63-S73.
7.
go back to reference Henkens K, Tazelaar F. Explaining retirement decisions of civil servants in the Netherlands: Intentions, behavior, and the discrepancy between the two. Research on Aging 1997; 19: 139-173. Henkens K, Tazelaar F. Explaining retirement decisions of civil servants in the Netherlands: Intentions, behavior, and the discrepancy between the two. Research on Aging 1997; 19: 139-173.
8.
go back to reference Koloski K, Ekerdt D, DeViney S. The role of job-related rewards in retirement planning. J Gerontol Psychol Sci 2001; 56B: 160-169. Koloski K, Ekerdt D, DeViney S. The role of job-related rewards in retirement planning. J Gerontol Psychol Sci 2001; 56B: 160-169.
9.
go back to reference Taylor MA, McFarlane-Shore L. Predictors of planned retirement age: An application of Beehr’s model. Psychol Aging 1995; 10: 76-83. Taylor MA, McFarlane-Shore L. Predictors of planned retirement age: An application of Beehr’s model. Psychol Aging 1995; 10: 76-83.
10.
go back to reference Houtman I, Jonge de R, Smulders P. De epidemiologie van werkgerelateerde psychische aandoeningen en klachten. In: Schaufeli WB, Bakker A, eds. De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2007. Houtman I, Jonge de R, Smulders P. De epidemiologie van werkgerelateerde psychische aandoeningen en klachten. In: Schaufeli WB, Bakker A, eds. De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2007.
11.
go back to reference Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. J Occupational Behaviour 1981; 2: 99-113. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. J Occupational Behaviour 1981; 2: 99-113.
12.
go back to reference Kickul J, Posig M. Supervisory emotional support and burnout: An explanation of reverse buffering effects. J Manag Issues 2001; 13: 328-344. Kickul J, Posig M. Supervisory emotional support and burnout: An explanation of reverse buffering effects. J Manag Issues 2001; 13: 328-344.
13.
go back to reference Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Ann Rev Psychol 2001; 52: 397-422. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Ann Rev Psychol 2001; 52: 397-422.
14.
go back to reference Schaufeli W, Enzmann D. The burnout companion to study & practice: A critical analysis. London: Taylor & Francis, 1998. Schaufeli W, Enzmann D. The burnout companion to study & practice: A critical analysis. London: Taylor & Francis, 1998.
15.
go back to reference Ahola K, Honkonen T, Isometsä E, et al. Burnout in the general population: Results from the Finnish health 2000 study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2006; 41: 11-17. Ahola K, Honkonen T, Isometsä E, et al. Burnout in the general population: Results from the Finnish health 2000 study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2006; 41: 11-17.
16.
go back to reference Maslach, C. Burnout: oorzaken, gevolgen en remedies [The truth about burnout]. Amsterdam: Contact, 2000. Maslach, C. Burnout: oorzaken, gevolgen en remedies [The truth about burnout]. Amsterdam: Contact, 2000.
17.
go back to reference Shirom A. Job-related burnout: A review. In Quick JC, Tetrick LE, eds. Handbook of Occupational Health Psychology. Washington DC: American Psychological Association, 2003. Shirom A. Job-related burnout: A review. In Quick JC, Tetrick LE, eds. Handbook of Occupational Health Psychology. Washington DC: American Psychological Association, 2003.
18.
go back to reference Visser P, Henkens K, Schippers J. Beeldvorming en stereotypering van oudere werknemers in organisaties. Gedrag en Organisatie 2003; 16: 2-22. Visser P, Henkens K, Schippers J. Beeldvorming en stereotypering van oudere werknemers in organisaties. Gedrag en Organisatie 2003; 16: 2-22.
19.
go back to reference Maslach C. Burnout: A multidimensional perspective. In Schaufeli WB, Maslach C, Marek T, eds. Professional burnout: Recent developments in theory and research. Washington DC: Taylor & Francis, 1993. Maslach C. Burnout: A multidimensional perspective. In Schaufeli WB, Maslach C, Marek T, eds. Professional burnout: Recent developments in theory and research. Washington DC: Taylor & Francis, 1993.
20.
go back to reference Schaufeli W, Van Dierendonck D. Utrechtse Burnout Schaal, Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger BV, 2000. Schaufeli W, Van Dierendonck D. Utrechtse Burnout Schaal, Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger BV, 2000.
21.
go back to reference Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, et al. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psychol 2001; 86: 499-512. Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, et al. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psychol 2001; 86: 499-512.
22.
go back to reference Schaufeli WB, Bakker A. Burnout en bevlogenheid. In Schaufeli WB, Bakker A, eds. De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2007. Schaufeli WB, Bakker A. Burnout en bevlogenheid. In Schaufeli WB, Bakker A, eds. De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2007.
23.
go back to reference Halbesleben JRB. Sources of social support and burnout: A meta-analytic test of the conservation of resources model. J Appl Psychol 2006; 91: 1134-1145. Halbesleben JRB. Sources of social support and burnout: A meta-analytic test of the conservation of resources model. J Appl Psychol 2006; 91: 1134-1145.
24.
go back to reference Cordes CL, Dougherty TW. A review and an integration of research on job burnout. Acad Management Rev 1993; 18: 621-656. Cordes CL, Dougherty TW. A review and an integration of research on job burnout. Acad Management Rev 1993; 18: 621-656.
25.
go back to reference Greller MM, Simpson PA. In search of late career: a review of contemporary social science research applicable to the understanding of late career. Human Resource Management Review 1999; 9: 309-347. Greller MM, Simpson PA. In search of late career: a review of contemporary social science research applicable to the understanding of late career. Human Resource Management Review 1999; 9: 309-347.
26.
go back to reference Maestas N, Li X. Burnout and the retirement decision [Electronic Version]. Michigan Retirement Research Center Research Paper No. UM WP 2007-166. Maestas N, Li X. Burnout and the retirement decision [Electronic Version]. Michigan Retirement Research Center Research Paper No. UM WP 2007-166.
27.
go back to reference Solinge H. van, Health change in retirement: a longitudinal study among older workers in the Netherlands. Research on Aging 2007; 29 (3): 2253-256. Solinge H. van, Health change in retirement: a longitudinal study among older workers in the Netherlands. Research on Aging 2007; 29 (3): 2253-256.
28.
go back to reference Henkens K, Dalen H van, Solinge H van. De vervagende grens tussen werk en pensioen; over doorwerkers, doorstarters en herintreders. NIDI report nr. 78. Amsterdam: KNAW Press, 2009 Henkens K, Dalen H van, Solinge H van. De vervagende grens tussen werk en pensioen; over doorwerkers, doorstarters en herintreders. NIDI report nr. 78. Amsterdam: KNAW Press, 2009
Metagegevens
Titel
Burnout en pensioenplannen bij oudere werknemers
Auteurs
M. V. E. Leenders
K. Henkens
Publicatiedatum
01-06-2010
Uitgeverij
Springer-Verlag
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096195

Andere artikelen Uitgave 3/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2010 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Congresagenda

Congresagenda

Boekbespreking

Boekbespreking