Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2010

01-06-2010 | Artikel

Galantamine of rivastigmine pleister. Een beschrijvend onderzoek op een geheugenpolikliniek in Nederland

Auteurs: C. J. Wouters, L. Dautzenberg, A. Thissen, P. L.. J. Dautzenberg

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel van onderzoek In Nederland zijn vanaf januari 2008 twee eenmaaldaags toe te dienen cholinesteraseremmers geregistreerd voor de symptomatische behandeling van milde tot matige ziekte van Alzheimer, namelijk oraal galantamine en rivastigmine transdermale pleister. Omdat een rechtstreekse vergelijking tussen deze twee behandelingen ontbreekt, is het doel in dit beschrijvend onderzoek van een geheugenpolikliniek in Nederland de dagelijkse praktijk te beschrijven van het gebruik van orale galantamine en rivastigmine transdermale pleister.
Methode Een gerandomiseerd beschrijvend open label onderzoek bij 84 thuiswonende patiënten met de ziekte van Alzheimer, met minimaal 6 maanden poliklinisch vervolg, onderverdeeld in orale galantamine (groep G) en rivastigmine transdermale pleister (groep R), waarbij gegevens verzameld werden over demografie, co-morbiditeit, bijwerkingen en de gevolgde behandeling.
Resultaten Serieuze bijwerkingen werden niet beschreven. Bijwerkingen werden beschreven bij 20 patiënten (50%) in groep G en 18 patiënten (41%) in groep R. De frequentie van optreden van misselijkheid of braken was niet verschillend in beide groepen. In groep R noteerden meer patiënten huidafwijkingen. In groep G respectievelijk groep R werd de behandeling gestaakt bij 12 patiënten (30%) en 14 patiënten (32%). Na het staken van de eerste behandeling werd bij patiënten in groep R vaker een alternatieve anti-dementie behandeling gestart in vergelijk met de patiënten in groep G (respectievelijk 11 patiënten (79%) en 4 patiënten (33%)) (χ2(1) = 5.418, p = ,026).
Conclusie: In dit gerandomiseerd beschrijvend open label onderzoek in de dagelijkse praktijk van een geheugenpolikliniek van beperkte omvang werd geen verschil genoteerd tussen orale galantamine en rivastigmine transdermale pleister in de frequentie van het staken van de behandeling of het optreden van bijwerkingen, alhoewel tijdens de behandeling met rivastigmine transdermale pleister meer huidafwijkingen werden gezien. Verrassend werd na het staken van rivastigmine transdermale pleister vaker een nieuwe anti-dementie behandeling gestart dan na het staken van orale galantamine. Meer onderzoek is noodzakelijk om deze bevindingen te bevestigen.
Literatuur
1.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie/Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2005. Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie/Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2005.
2.
go back to reference Wilcock GK, Lilienfeld S, Gaens E. Efficacy and safety of galantamine in patients with mild to moderate Alzheimer's disease: multicentre randomised controlled trial. Galantamine International-1 Study Group. BMJ 2000;321:1445-9. Wilcock GK, Lilienfeld S, Gaens E. Efficacy and safety of galantamine in patients with mild to moderate Alzheimer's disease: multicentre randomised controlled trial. Galantamine International-1 Study Group. BMJ 2000;321:1445-9.
3.
go back to reference Winblad B, Cummings J, Andreasen N, Grossberg G, Onofrj M, Sadowsky C, Zechner S, Nagel J, Lane R. A six-month double-blind, randomized, placebo-controlled study of a transdermal patch in Alzheimer's disease--rivastigmine patch versus capsule. Int J Geriatr Psychiatry. 2007;22:456-67. Winblad B, Cummings J, Andreasen N, Grossberg G, Onofrj M, Sadowsky C, Zechner S, Nagel J, Lane R. A six-month double-blind, randomized, placebo-controlled study of a transdermal patch in Alzheimer's disease--rivastigmine patch versus capsule. Int J Geriatr Psychiatry. 2007;22:456-67.
4.
go back to reference Schmidt R, Alf C, Bancher C et al. Transdermal rivastigmine patch in outpatient services in Austria: a naturalistic study in 103 patients with Alzheimer dementia. Neuropsychiatr 2009;23:58-63. Schmidt R, Alf C, Bancher C et al. Transdermal rivastigmine patch in outpatient services in Austria: a naturalistic study in 103 patients with Alzheimer dementia. Neuropsychiatr 2009;23:58-63.
5.
go back to reference McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM. Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group. Neurology 1984;34:939–44. McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM. Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group. Neurology 1984;34:939–44.
6.
go back to reference Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry. 1982;139:1136-9. Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry. 1982;139:1136-9.
7.
go back to reference Dautzenberg PLJ, Smand B, Vriens MT, Deelman BG, Hooijer C. Validiteit van de Cognitieve Screening Test en de mini-mental status examination in een groep van ouderen gehospitaliseerde patiënten . Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135:850-5. Dautzenberg PLJ, Smand B, Vriens MT, Deelman BG, Hooijer C. Validiteit van de Cognitieve Screening Test en de mini-mental status examination in een groep van ouderen gehospitaliseerde patiënten . Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135:850-5.
Metagegevens
Titel
Galantamine of rivastigmine pleister. Een beschrijvend onderzoek op een geheugenpolikliniek in Nederland
Auteurs
C. J. Wouters
L. Dautzenberg
A. Thissen
P. L.. J. Dautzenberg
Publicatiedatum
01-06-2010
Uitgeverij
Springer-Verlag
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096196

Andere artikelen Uitgave 3/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2010 Naar de uitgave

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

Signalementen

Signalementen